PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 11 (3) | 211--226
Tytuł artykułu

Unemployment in Selected EU Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Bezrobocie w wybranych krajach UE
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy było porównanie kształtowania się bezrobocia w latach 2000-2014 w wybranych państwach unijnych. Przedmiotem analiz było bezrobocie w populacji ogółem oraz subpopulacjach wyodrębnionych ze względu na płeć, wiek, wykształcenie. W analizach posłużono się stopą bezrobocia. Jej wartości zaczerpnięto z internetowej bazy danych Eurostatu. Przeprowadzone analizy dają podstawy do następujących konstatacji. Poziom zróżnicowania ogólnej stopy bezrobocia wśród wyróżnionych państw UE był bardzo wysoki, w kształcie krzywych uwidocznił się wpływ kryzysu gospodarczego. Około roku 2010 w wielu państwach pojawiły się tendencje stabilizacyjne (wyjątek - Grecja państwa i Półwyspu Iberyjskiego). W krajach o niskiej stopie bezrobocia nadwyżki bezrobocia wśród kobiet ustępują miejsca sytuacji równowagi płci, a nawet niewielkiej przewagi bezrobocia po stronie mężczyzn. Spośród wyróżnionych kategorii wieku najmniej korzystna sytuacja na rynku pracy była i pozostaje nadal udziałem najmłodszych. Wysoki poziom wykształcenia wiąże się wciąż z niższym ryzykiem bezrobocia, ale stale wzrastające różnice między krajami napełniają niepokojem. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to compare the dynamic of unemployment in the years 2000-2014 in selected EU countries. The subject of the present analysis is unemployment in total population and in subpopulations identified on the basis of gender, age, and education. The notion of unemployment rate was used throughout, and its values were taken from the Internet database Eurostat. The analysis conducted makes it possible to draw the following conclusions. The differentiation of total unemployment rate among the selected EU countries was very high, and the shape of the curves reflected the impact of economic crisis. Around 2010 many countries saw stabilising tendencies (with the exception of Greece and the countries located in the Iberian Peninsula). In the countries with low unemployment rates the surplus of female unemployment is giving way to a gender balance, or even a slight surplus of male unemployment. Among the selected age categories, the youngest group was and continues to be most heavily affected by the situation on the labour market. A high level of education is still correlated with a lower risk of unemployment; nevertheless the growing differences between the countries constitute a troubling trend. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211--226
Opis fizyczny
Twórcy
  • Maria Curie Skłodowska University
  • Maria Curie Skłodowska University
Bibliografia
  • Balcerowicz-Szkutnik M. 2014. Analiza przestrzenno-czasowa zjawiska bezrobocia w grupie państw nowych członków UE. Studia Ekonomiczne UE. Katowice, 181: 136-147.
  • Hajder K. 2013. Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle kryzysu gospodarczego lat 2008-2013. Rocznik Integracji Europejskiej, 7: 49-61.
  • Kryńska E., Kwiatkowski E. 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Labour force survey - Methods and definitions, http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-man-uals-and-guidelines/-/CA-19-98-536 (access: 19.12.2015).
  • Organiściak-Krzykowska A., Janusz M. 2013. Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w kontekście nowych wyzwań polityki rynku pracy. In: Współczesne aspekty rynku pracy. Ed. A. Organiściak--Krzykowska. UWM, IPiSS, Warszawa, Olsztyn.
  • Quality report of the European Union Labour Force Survey - Statistical working papers, 2014 Edition, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/5858389/KS-TC-14-001-EN.PDF/9558ce47-caf8-494b-9329- aec99b2d4a5d (access: 19.12.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171448136

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.