PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 16--31
Tytuł artykułu

Media społecznościowe jako źródło informacji o produktach w świetle badań międzykulturowych - przykład Facebooka

Warianty tytułu
Social Media as a Source of Information on Products in the Light of Intercultural Surveys - the Example of Facebook
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest próba identyfikacji rodzajów produktów, o których użytkownicy mediów społecznościowych (MS) poszukują w nich informacji, a także odpowiedź na pytanie, czy istnieje związek między częstotliwością poszukiwania informacji o różnych kategoriach produktów za pośrednictwem MS oraz zmiennymi w postaci wieku i płci. Ponadto, celem szczegółowym jest identyfikacja związków między częstotliwością użytkowania Facebooka, jako jednego z najbardziej popularnych serwisów społecznościowych, a częstotliwością poszukiwania informacji o produktach. Materiał badawczy stanowiły, po pierwsze, kwerenda literatury przedmiotu, a po drugie, dane empiryczne, które uzyskano w badaniu przeprowadzonym w siedmiu krajach zróżnicowanych pod względem kulturowym (Chiny, Hiszpania, Niemcy, Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja). Wyniki badań empirycznych wskazują, że respondenci, niezależnie od kraju pochodzenia, w największym stopniu szukają informacji za pośrednictwem MS, zarówno o smartfonach, sprzęcie komputerowym, jak też o modzie. Również największa liczba pozytywnych współzależności została zidentyfikowana w odniesieniu do odzieży i obuwia. Płeć w znacznym stopniu różnicuje poszukiwanie informacji w MS o kosmetykach, a także ubraniach. Z kolei wiek wpływa na poszukiwanie informacji o telefonach komórkowych. We wszystkich badanych grupach (oprócz chińskiej i rosyjskiej) częstotliwość użytkowania Facebooka jest związana z poszukiwaniem informacji w szczególności o odzieży i obuwiu. Implikacje praktyczne: wiedza o tym, na jakie rodzaje produktów zwracają szczególną uwagę użytkownicy MS, może być niezwykle istotna dla przedsiębiorstw (producentów określonych dóbr) chcących wykorzystać te instrumenty w komunikacji marketingowej na wybranych rynkach zagranicznych. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to identify the types of products whose information the users of social media (SM) are searching in them as well as to answer the question whether there is a relationship between the frequency of searching information on various categories of products via SM and the variables in the form of age and sex. Moreover, an objective is to identify the relationships between the frequency of use of Facebook as one of the most popular social media services and the frequency of searching for information on products. The research material was, first, search query of the subject literature and, second, empirical data obtained in the survey carried out in seven countries differing in terms of culture (China, Germany, Poland, Russia, Spain, Turkey, and the United States). The empirical research findings show that respondents, irrespective the country of origin, primarily search for information via SM, both about smartphones or hardware and fashion. Also the biggest number of positive interdependencies was identified in relation to clothes and footwear. The sex significantly doffers the search for information in SM on cosmetics as well as clothes. In turn, the age affects the search for information about mobile phones. In all the groups surveyed (except for the Chinese and Russian), the frequency of the use of Facebook is connected with the search for information particularly on clothes and footwear. Practical implications: the knowledge of the fact what types of products attract a particular attention of the SM users may be of great importance for enterprises (producers of definite goods) wishing to make use of these instruments in marketing communication in the selected foreign markets. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
16--31
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barker V. (2009), Older Adolescents' Motivations for Social Network Site Use: The Influence of Gender, Group Identity and Collective Self-Esteem, "CyberPsychology & Behavior", Vol. 12, No. 2.
 • Cabosky J. (2016), Social media opinion sharing: beyond volume, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 33, Iss. 3.
 • Chan T.K.H, Cheung Ch.M.K, Shi N., Lee M.K.O. (2015), Gender differences in satisfaction with Facebook users, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 115, No. 1.
 • Cho S., Workman J. (2011), Gender, fashion innovativeness and opinion leadership, and need for touch: effects on multi-channel choice and touch/non-touch preference in clothing shopping, "Journal of Fashion Marketing and Management", Vol. 15, No. 3.
 • Chu S.-Ch., Kim Y. (2011), Determinants of consumer engagement in electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking sites, "International Journal of Advertising", Vol. 30, No. 1.
 • Craig C.S., Douglas S.P. (2006), Beyond national culture: implications of cultural dynamics for consumer research, "International Marketing Review", Vol. 23, Iss. 3.
 • De Matos C.A., Rossi C.A.V. (2008), Word-of-mouth communications in marketing: a meta-analytic review of the antecedents and moderators, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 36, No. 4.
 • Edelman D.C. (2010), Branding in the digital age: you're spending your money in all the wrong places, "Harvard Business Review", No. 88.
 • Geissinger A., Laurell Ch. (2016), User engagement in social media - an explorative study of Swedish fashion brands, "Journal of Fashion Marketing and Management", Vol. 20, Iss. 2.
 • Hansen T., Jensen J.M. (2009), Shopping orientation and online clothing purchases: the role of gender and purchase situation, "European Journal of Management", Vol. 43, No. 9/10.
 • Harmancioglu N. Finney R.Z., Joseph M. (2009), Impulse purchases of new products: an empirical analysis, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 18, No. 1.
 • Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci? (2014), EY, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Raport_EY_Homo_informaticus/$FILE/ey_homo_informaticus.pdf [dostęp: 25.06.2016].
 • Jalilvand M.R., Samiei N. (2012), The effect of electronic word of mouth on brand image and purchase intention: An empirical study in the automobile industry in Iran, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 30, No. 4.
 • Jayawardhena C., Wright L.T., Dennis C. (2007), Consumers online: intentions, orientations and segmentation, "International Journal of Retail and Distribution Management", Vol. 35, No. 6.
 • Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons", No. 53.
 • Kemp S. (2016), Digital in 2016 report: We Are Social's, 27 January, http://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2016 [dostęp: 23.07.2016].
 • Kozinets R.V., de Valck K., Wojnicki A.C., Wilner S.J.S. (2010), Networked narratives: understanding word-of-mouth marketing in online communities, "Journal of Marketing", Vol. 74, No. 2.
 • Lin K-Y., Lu H-P. (2015), Predicting mobile social network acceptance based on mobile value and social influence, "Internet Research", Vol. 25, Iss. 1.
 • Łabuz K. (2013), Raport CBRE: How We Shop, http://retailnet.pl/2013/11/15/85634-raport-cbre-how-we-shop/ [dostęp: 08.09.2016].
 • McCormick H., Livett C. (2012), Analysing the influence of the presentation of fashion garments on young consumers' online behaviour, "Journal of Fashion Marketing and Management", Vol. 16, No. 1.
 • Randall N.H., Pauley S.C., Culley A.B. (2015), Family social networks, reciprocal socialization and the adoption of social media by baby boomer and silent generation women, Communication and Information Technologies Annual Politics, Participation, and Production, "Studies in Media and Communications", No. 9.
 • Ruane L., Wallace E. (2013), Generation Y females online: insights from brand narratives, "Qualitative Market Research: An International Journal", Vol. 16, No. 3.
 • San Martín S., Camarero C. (2009), How perceived risk affects online buying, "Online Information Review", Vol. 33, Iss. 4.
 • Shephard A., Pookulangara S., Kinley T.R., Josiam B.M. (2016), Media influence, fashion, and shopping: a gender perspective, "Journal of Fashion Marketing and Management", Vol. 20, Iss. 1.
 • Statista.com (2012), Most popular categories purchased on Pinterest in March 2012, http://www.statista.com/statistics/251053/most-popular-categories-purchased-on-pinterest [dostęp: 20.06.2016].
 • Wansink B. (2016), Locating and leveraging inside sources of consumer insights, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 33, Iss. 3.
 • Williams D.L., Crittenden V.L., Keo T., McCarty P. (2012), The use of social media: an exploratory study of uses among digital natives, "Journal of Public Affairs", Vol. 12, No. 2.
 • Yilmaz S.S., Tasci A.D.A. (2013), Internet as an information source and social distance: any relationship?, "Journal of Hospitality and Tourism Technology", Vol. 4, Iss. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171449669

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.