PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 12 | 183--204
Tytuł artykułu

Zasady użycia sił zbrojnych w operacjach pokojowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Rules of Uses an Armed Forces in Peacekeeping Operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konieczność szybkiej reakcji na zagrożenie bezpieczeństwa oraz trudności przy rozwiązywaniu sporów i konfliktów za pomocą dyplomacji sprawiły, że coraz większego znaczenia nabierają obecnie misje pokojowe. Podjęcie decyzji o użyciu sił zbrojnych podczas tych operacji jest zazwyczaj trudne, długotrwałe i obarczone wieloma uwarunkowaniami. Działania wojsk podlegają ponadto kontroli politycznej oraz szczególnemu nadzorowi ze strony opinii publicznej. Współczesne operacje pokojowe charakteryzują się działaniem kompleksowym i wieloaspektowym. Obejmują one działania wojskowe, polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe. Do podstawowych założeń tych misji należy współpraca cywilno-wojskowa, ścisła koordynacja działań na szczeblu międzynarodowym oraz na szczeblu narodowym. Zasadniczym celem angażowania sił zbrojnych w operacje pokojowe stała się przede wszystkim chęć ograniczenia wojen i konfliktów we współczesnym świecie. Patrząc z perspektywy czasu udział żołnierzy w operacjach pokojowych stanowi ważny element zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnym środowisku międzynarodowym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is describe the issues of uses an armed forces in peacekeeping operations and their influence on global security. Need to respond rapidly to security risks and difficulties in resolving disputes and conflicts through diplomacy have made it increasingly important nowadays peacekeeping missions. The decision to use the armed forces during these operations is usually difficult, lengthy and involves many considerations. Moreover, military operations are subject to political control and close supervision by the public. Modern peacekeeping operations are characterized by complex and multi-faceted action. These include military action, political, economic, social and cultural. The primary objectives of these missions should be civilian-military cooperation, close coordination at international level and at the national level. The main aim of the involvement of armed forces in peacekeeping operations has become primarily to reduce the wars and conflicts of the modern world. In retrospect participation of soldiers in peacekeeping operations is an important element in ensuring security in current international environment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
183--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Balcerowicz B., Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.
 • Bąk T., Misje stabilizacyjne i operacje pokojowe metodą rozwiązywania konfliktów militarnych, "Zeszyty Naukowe WSOWL", Nr 1/2012.
 • Cianciara A., Operacje pokojowe, [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. A. Florczak, A. Lisowska, Wrocław 2014.
 • Czarnecki J., Działania pokojowe i stabilizacyjne, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i współpraca sojusznicza w kontekście działań sił zbrojnych RP, red. T. Szczurek, Warszawa 2010.
 • Elak L., Funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, Warszawa 2010.
 • Gągor F., Paszkowski K., Międzynarodowe operacje pokojowe w doktrynie obronności RP, Toruń 1999.
 • Haliżak E., Kuźniar R., Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2000.
 • Kącki Cz., Siły wielonarodowe do misji pokojowych, Warszawa 2003.
 • Kozerawski D. S., Kontyngenty Wojska Polskiego w międzynarodowych operacjach pokojowych w latach 1973 - 1999. Konflikty - interwencje - bezpieczeństwo, Toruń 2012.
 • Kukułka J., Łukaszuk L., Od konfliktów do partnerskiej współpracy, Warszawa 1997.
 • Łuczka K., Sikora-Gaca M., Unia Europejska a prowadzenie operacji pokojowych. Wybrane aspekty wspólnotowej polityki bezpieczeństwa i "kultury solidarności", [w:] Społeczne i kulturowe wymiary bezpieczeństwa, red. Z. Danielewicz, Koszalin 2013.
 • Marcinkowski Cz., Operacje pokojowe na początku XXI wieku, Warszawa 2004.
 • Marcinkowski Cz., Istota i ewolucja misji pokojowych ONZ, "Przegląd Historyczno-Wojskowy" 2011, nr 5 (238).
 • Marszałek M., Zuziak J., Wojsko Polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych, Warszawa 2010.
 • Miler A., Współczesne operacje pokojowe NATO, [w:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata 2013, red. R. Czulda, R. Łoś, J. Reginia- Zacharski, Warszawa-Łódź 2013.
 • Musioł M., Operacje pokojowe i dyplomacja prewencyjna oraz ich podstawy w polityce zewnętrznej UE w XXI wieku, "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", 2012/2013.
 • Popiuk-Rysińska I., Ewolucja operacji pokojowych Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, "Stosunki Międzynarodowe 2003", nr 1-2.
 • Popławski B., Udział Polaków w misjach pokojowych na terenie Afryki Subsaharyjskiej, "Infos", nr 19, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, wrzesień 2011.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Pawłowski, Warszawa 2002.
 • Tokarczyk A., Zasady użycia broni i siły wojskowej w operacjach poza granicami państwa, [w:] Edukacja obywatelska w wojsku. Prawo w konflikcie zbrojnym, red. P. Żarkowski, Warszawa 2006.
 • Topolewski S., Żarkowski P., Współczesny wymiar bezpieczeństwa narodowego (wybrane zagadnienia), Siedlce 2015.
 • Zapałowski L., Operacje pokojowe ONZ, Warszawa 1989.
 • Zuziak J., Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 1953-1990, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171451351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.