PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 15 (1) | 55--61
Tytuł artykułu

Otwarte zasoby publiczne w procesie cyfryzacji w Polsce - zarys problematyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Open Public Data in the Digitization Process - Outline the Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie mamy do czynienia z postępującym na szeroką skalę procesem konwergencji. Dokonuje się on głównie w sferze telekomunikacji, technik informatycznych oraz mediów. Swoistą cechą, a zarazem głównym elementem ery cyfrowej stało się społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo to stanowi środek do osiągnięcia wielu celów, ponieważ dokonująca się rewolucja daje ogromne możliwości, zmieniając sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Aby jednak zmiany te były możliwe, potrzebujemy informacji. Coraz większego znaczenia nabiera więc dostęp do informacji. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie idei otwartych zasobów, w tym omówienie podstawowych aktów prawnych i dokumentów doktrynalnych, oraz przykładów zastosowania tej idei w sferze publicznej (przez organy administracji publicznej). (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, large-scale convergence process progresses. This is done mainly in the sphere of telecommunications, information technology and media. A specific feature, and also the main component of the digital age has become the information society. This society is a means to achieve many goals, because making a revolution gives great possibilities, changing the way we work and live. However, these changes were possible, we need information. The purpose of this article is to present the idea of open data, including a discussion of the basic laws and doctrinal documents, as well as examples of this idea in the public sphere (by public administration). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--61
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Preparing for our future: Developing a common strategy for key enabling technologies in the EU", COM(2009) 512 final.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The European eGovernment Action Plan 2011-2015. Harnessing ICT to promote smart, sustainable&innovative eGovernment, COM(2010) 743 final.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Open data an engine for innovation, growth and transparent governance", COM(2011) 882 final.
 • "EUROPA 2020". Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Europe and the global information society. Bangemann report recommendations to the European Council, Bruksela 26 maja 1994 r.
 • http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/86492/86493/86494/dokument60346.PDF, 22.10.2014 r.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", KOM(2005) 229 końcowy.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Europejska Agenda Cyfrowa", KOM(2010)245 wersja ostateczna.
 • Kostrubiec J., Kontrola administracji publicznej, [w:] Karpiuk M., Kowalski J. (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, Warszawa-Poznań 2013.
 • Mączyński J., Rewolucja informacyjna i społeczeństwo: niektóre trendy, zjawiska i kontrowersje, [w:] Rewolucja informacyjna i społeczeństwo. Wybrane kwestie adaptacyjne, red. L. W.Zacher, Warszawa 1997.
 • Ministerial Declaration on eGovernment approved unanimously in Malmö, Sweden, on 18 November 2009.
 • Moch M., Kontrola społeczna administracji publicznej, "Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON" nr 4/2014.
 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, MAiC, Warszawa 2013.
 • Sienkiewicz P., Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 • Strategia rozwoju informatyki w Polsce. Stan, perspektywy, zalecenia, Raport Kongresowy opracowany na podstawie wyników prac I Kongresu Informatyki Polskiej, który odbył się w dniach 1-3 grudnia 1994 roku w Poznaniu, Warszawa 1995.
 • Szpor G., Administracyjnoprawne problemy informatyzacji, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, (red.) J. Supernat, Wrocław 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.