PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 5 | 5--26
Tytuł artykułu

O poszukiwaniu przyczyn bogactwa i nędzy narodów w teorii Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The wealth and poverty of nations in light of Daron Acemoglu and James A. Robinson's theory of economic development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza głównych koncepcji, jakie wysuwano w ciągu dwu stuleci rozwoju nauk ekonomicznych, próbując odpowiedzieć na fundamentalne dla ekonomii pytanie badawcze, a mianowicie: jakie czynniki warunkują rozwój gospodarczy poszczególnych krajów i społeczeństw? Przegląd i uporządkowanie istniejących stanowisk umożliwia uzyskanie niezbędnego punktu odniesienia dla oceny jednej z najnowszych koncepcji autorstwa Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona spopularyzowanej w bestsellerowej monografii Why Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity and Poverty [2012; wyd. polskie 2014]. Metodę badawczą pozwalającą na realizację powyższego celu stanowią pogłębione studia literaturowe. Najistotniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy można sprowadzić do stwierdzenia, że: (1) gros autorów wskazuje wiele elementów istotnych dla rozwoju gospodarczego (teorie jednoczynnikowe zdarzają się sporadycznie), (2) ogół istniejących teorii można umieścić w ramach spektrum rozciągającego się od koncepcji, w których nadrzędna rola jest przypisana różnorakim komponentom środowiska naturalnego (co prowadzi do wysuwania różnych odmian hipotezy geograficznej), po wyjaśnienia, w których na pierwszym planie postawione są czynniki zależne od aktywności człowieka (co owocuje wariantami hipotezy instytucjonalnej). Koncepcja Acemoglu i Robinsona plasuje się zdecydowanie bliżej instytucjonalnego krańca wskazanego spektrum, choć wprowadzenie przez tych badaczy trudnego do akceptacji i obrony na gruncie ich własnych rozważań rozgraniczenia pomiędzy hipotezami: instytucjonalną i kulturową niesłusznie sugeruje, że instytucje można rozpatrywać niezależnie od ich kontekstu kulturowego oraz prowadzi do osłabienia wymowy ich skądinąd wartościowej teorii. (abstrakt oryginalny)
EN
What determines the economic development of states and societies? This fundamental research question has spawned a wealth of economic theories over the past two centuries or so. This article analyzes the most notable of these theories and assesses a new concept by Daron Acemoglu and James A. Robinson, developed in their 2012 bestseller Why Nations Fail? The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Our analysis and in-depth literature studies show that single-factor theories are rare; most authors list a combination of factors that they believe are crucial to economic development. Another finding is that proposed theories range from those that focus on various components of the natural environment (different variations of "geographical hypothesis") to those that put the emphasis on human-related factors (various forms of "institutional hypothesis"). Acemoglu and Robinson's concept can largely be viewed in institutional terms, though the researchers themselves make a distinction between institutional and cultural hypotheses rather than institutional and geographical. Their distinction suggests that institutions can be seen as independent of their cultural context, which appears to be in conflict with the researchers' overall line of reasoning and detracts from their theory. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
5--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Acemoglu D. [2009], Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. [2005], Institutions as the Fundamental Cause of Long--Run Growth, w: Handbook of Economic Growth, vol. 1A, red. Ph. Aghion, S. Durlauf, Elsevier, North-Holland, s. 385-472, doi: 10.1016/S1574-0684 (05) 01006-3.
 • Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. [2001], The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation, "American Economic Review", vol. 91, no. 5, s. 1369-1401.
 • Acemoglu D., Robinson J. A. [2008], The Role of Institutions in Growth and Development, The World Bank Commission on Growth and Development Working Paper no. 10, Washington.
 • Acemoglu D., Robinson J. A. [2012], Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Profile Books, Crown Publishers, New York (wyd. polskie: Acemoglu D., Robinson J. A. [2014], Dlaczego narody przegrywają?, Zysk i S-ka, Warszawa).
 • Acemoglu D., Robinson J. A. [2015], The Rise and Decline of General Law of Capitalism, "Journal of Economic Perspectives", vol. 29, no. 1, s. 3-28.
 • Allen R. C. [2011], Global Economic History. A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York.
 • Ambroziak E., Starosta P., Sztaudynger J. J. [2016], Zaufanie, skłonność do pomocy i uczciwość a wzrost gospodarczy w Europie, "Ekonomista", nr 5, s. 647-673.
 • Arthur B. [1989], Competing Technologies, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Small Events, "Economic Journal", no. 1, s. 116-131.
 • Banfield E. C. [1958], The Moral Basis of a Backward Society, The Free Press, Glencoe Il.
 • Beattie A. [2009], False Economy. A Surprising Economic History of the World, Riverhead Books, New York.
 • Cameron R. [1993], A Concise Economic History of the World. From Palaeolithic Times to the Present, Oxford University Press, Oxford.
 • Clark G. [2007], A Farewell to Alms. A Brief Economic History of the World, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 • Colinvaux P. [1980], The Fates of Nations: A Biological Theory of History, Simon & Schuster, New York.
 • David P. [1985], Clio and the Economics of QWERTY, "American Economic Review", vol. 75, no. 2, s. 332-337.
 • Deaton A. [2003], Health, Inequality, and Economic Development, "Journal of Economic Literature", vol. 41, no. 1, s. 113-158.
 • Deaton A. [2005], Measuring Poverty in a Growing World (or Measuring Growth in a Poor World), "Review of Economics and Statistics", vol. 87, no. 1, s. 1-19.
 • Deaton A. [2010], Price Indexes, Inequality, and the Measurement of World Poverty, "American Economic Review", vol. 100, no. 1, s. 5-34.
 • Diamond J. [1997], Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies, W. W. Norton, New York.
 • Diamond J. [2005], Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Viking Penguin, New York.
 • Dzionek-Kozłowska J. [2010], Rynek versus państwo w świetle dyskusji o koncepcji path dependence, "Ekonomia i Prawo", nr 6, s. 87-99.
 • Dzionek-Kozłowska J. [2015], Zróżnicowanie ścieżek transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy współczesnych teorii ekonomicznych, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 1(73), s.14-26, doi: 10.15290/ose.2015.01.73.02.
 • Dzionek-Kozłowska J., Matera R. [2015a], Ethics in Economic Thought. Selected Issues and Various Perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków.
 • Dzionek-Kozłowska J., Matera R. [2015b], New Institutional Economics' Perspective on Wealth and Poverty of Nations. Concise Review and General Remarks on Acemoglu and Robinson's Concept, "Scientific Annals of the 'Alexandru Ioan Cuza' University of Iaşi. Economic Sciences", vol. 62, s.11-18, doi: 10.1515/aicue-2015-0032.
 • Dzionek-Kozłowska J., Matera R. [2016], Institutions without Culture. A Critique of Acemoglu and Robinson's Theory of Economic Development, "Lodz Economic Working Papers", nr 9, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/19304/LEWP_9_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Easterly W. [2001], The Elusive Quest for Growth. Economists' Adventures and Misadventures in the Tropics, Massachusetts Institutes of Technology, Cambridge.
 • Easterly W. [2006], The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good, Oxford University Press, Oxford-New York.
 • Easterly W. [2014], The Tyranny of Experts: Economists, Dictators, and the Forgotten Rights of the Poor, Basic Books, New York.
 • Freedom in the World 2015 [2015], Freedom House, www.freedomhouse.org
 • Friedrich C. J., Brzezinski Z. K. [1965], Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Harvard University Press, Cambridge.
 • Fukuyama F. [1996], Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity, Free Press, New York.
 • Gilder G. [1981], Wealth and Poverty, Basic Books, New York.
 • Gilder G. [2012], Wealth and Poverty. A New Edition for the Twenty-First Century, Regnery Publishing, Washington.
 • Grief A. [1994], Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies, "Journal of Political Economy", vol. 102, no. 5, s. 912-950.
 • Grief A. [2006], Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade, Cambridge University Press.
 • Hodgson G. [2006], What Are Institutions?, "Journal of Institutional Economics", vol.XL, no.1, s.1-25.
 • Hodgson G. [2008], Institutional Economics, w: A Companion to the History of Economic Thought, red. W. J. Samuels, J. E. Biddle, J. B. Davis, Blackwell, Malden MA, Oxford, Carlton, s. 462-470.
 • Jevons W. S. [1865], The Coal Question. An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines, MacMillan, London.
 • Kacprzyk A. [2014], Instytucjonalne determinanty wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 • Lal D. [2006], Reviving the Invisible Hand. The Case for Classical Liberalism in the Twenty-First Century, Princeton University Press, New Jersey.
 • Landes D. [1998], The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor? W.W. Norton, New York.
 • Machiavelli N. [1882], Discourses on the First Ten Books of Titus Livius, w: The Historical, Political, and Diplomatic Writings of Niccolo Machiavelli, vol. II, trans. Ch. E. Detmold, James R. Osgood, Boston.
 • Maddison A. [1993], Explaining the Economic Performance of Nations 1820-1989, w: Convergence of Productivity, red. W. Baumol, R. Nelson, E. Wolff, Oxford University Press, Oxford, s. 20-61.
 • Marshall A. [1920], Principles of Economics, Macmillan, London, The Online Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Marshall/marP.html
 • Marx K. [1972], A Contribution to the Critique of Political Economy, red. M. Dobb, International Publishers.
 • Matera R. [2014], Studia nad bogactwem i ubóstwem narodów na przełomie mileniów - wkład Darona Acemoglu i Jamesa A. Robinsona, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", vol. LXXVI, z. 1, s. 269-282.
 • McCloskey D. [2006], The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce, University of Chicago Press, Chicago.
 • McCloskey D. [2010], Bourgeois Dignity: Why Economics Can't Explain the Modern World, University of Chicago Press, Chicago.
 • McCloskey D. [2016], Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched the World, University of Chicago Press, Chicago.
 • Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W. W. [1972], The Limits to Growth, New American Library, New York.
 • Menger K. [1985], Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics, red. L. Schneider, translated by F. J. Nook, New York University Press, New York-London.
 • Mesarovic M., Pestel E. [1974], Mankind at the Turning Point. The Second Report to the Club of Rome, E. P. Dutton, New York.
 • Mises L. von [2003], Epistemological Problems of Economics, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
 • Montesquieu C. L. de [1989], The Spirit of the Laws, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Myrdal G. [1968], An Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, Pantheon, New York.
 • North D. C. [1981], Structure and Change in Economic History, Norton, New York.
 • North D. C. [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • North D. C. [1991], Institutions, "Journal of Economic Perspectives", vol. 5, no. 1, s. 97-112.
 • North D. C. [2005], Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, New Jersey.
 • Olson M. [1982], The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven, London.
 • Pejovich S. [2003], Understanding the Transaction Costs of Transition: It's the Culture, Stupid, "Review of Austrian Economics", vol. 16, no. 4, s. 347-361.
 • Popper K. R. [2002], The Poverty of Historicism, Routledge, London-New York.
 • Porter M. [1990], The Competitive Advantage of Nations, Macmillan Press, Hampshire and London.
 • Putnam R. [1993], Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, Princeton.
 • Putnam R. [1995], Bowling Alone: America's Declining Social Capital, "Journal of Democracy", vol. 6, no. 1, s. 65-78, doi: doi:10.1353/jod.1995.0002.
 • Robbins L. [1932], An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London.
 • Roller D. [2014], The Geography of Strabo: An English Translation, with Introduction and Notes, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sachs J. [2001], Tropical Underdevelopment, NBER Working Paper, no. 8119.
 • Sachs J. [2005], The End of Poverty. The Economic Possibilities for Our Time, Penguin Press, New York.
 • Searle J. [2005], What Is an Institution?, "Journal of Institutional Economics", vol. 1, no. 1, s. 1-22, doi: 10.1017/S1744137405000020.
 • Sen A. K. [1982], Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University Press, Oxford.
 • Sen A. K. [1999], Development as Freedom, Oxford University Press, New York.
 • Senior W. N. [1850], Political Economy, Richard Griffin and Company, London-Glasgow.
 • Skodlarski J., Matera R. [2004], Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smith A. [1904], An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, red. Edwin Cannan, Methuen & Co., London, The Online Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html
 • Smith A. [2007], Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sombart W. [2015], The Jews and Modern Capitalism, Martino Fine Books.
 • Spiegler P., Milberg W. [2009], The Taming of Institutions in Economics: The Rise and Methodology of the 'New Institutionalism', "Journal of Institutional Economics", vol. 5, no. 3, s. 289-313, doi:10.1017/S1744137409990026.
 • Stiglitz J. E. [2002], Globalization and its Discontents, W. W. Norton, New York.
 • Stiglitz J. E. [2012], The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, W.W. Norton, New York.
 • Sztaudynger J. J. [2005], Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tinbergen J. [1976], Reshaping the International Order, E. P. Dutton, New York, doi:10.1016/0016-3287 (76)90086-0.
 • Toynbee A. [1884], Lectures on The Industrial Revolution in England, Rivingtons, London.
 • Weber M. [2010], Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Zak P. J., Knack S. [2001], Trust and Growth, "Economic Journal", vol. 111, no. 470, s. 295-321, doi: 10.1111/1468-0297.00609.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456183

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.