PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 41 Społeczny wymiar rozwoju obszarów wiejskich | 121--133
Tytuł artykułu

Trójsektorowość podejścia LEADER w założeniach i w praktyce wdrażania w okresie programowania 2007-2013 na przykładzie województwa śląskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tri-Sector Partnership in Leader Approach in Theory and Practice in 2007-2013 Programming Period - an Example of The Śląskie Voivodeship in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena stopnia zaangażowania poszczególnych sektorów (w ramach partnerstwa trójsektorowego) w zakresie wnioskowania o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania podejścia LEADER na przykładzie tzw. "małych projektów" składanych w lokalnych grupach działania (LGD) na terenie województwa śląskiego w ramach działania pn. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Badaniem objęto 3161 projektów zgłoszonych przez wnioskodawców we wszystkich 15 lokalnych grupach działania województwa śląskiego w latach 2007-2014. Pozwoliło ono na uzyskanie trzech głównych wniosków. Po pierwsze, wydaje się, że istnieje zależność między poziomem zaangażowania poszczególnych sektorów a poziomem i potencjałem rozwojowym danego obszaru wiejskiego w ujęciu mikroregionalnym. Po drugie, we wszystkich LGD zaobserwowano względnie duże zaangażowanie sektora społecznego, co jest niewątpliwym sukcesem dotychczasowego wdrażania podejścia LEADER w województwie śląskim. Po trzecie, potwierdzono odnotowywane także w innych badaniach bardzo duże zaangażowanie sektora publicznego, które z jednej strony można oceniać jako realną barierę harmonijnego rozwoju partnerstw trójsektorowych w przyszłości, a z drugiej jako okoliczność pozytywną, która czyniła oddziaływanie podejścia LEADERa w ogóle możliwym tam, gdzie liczne bariery dostępu do wsparcia ograniczały możliwości wnioskowania przez podmioty sektora społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the article was to evaluate the level of the individual sector involvement in tri-sector partnership in submitting LEADER programme projects (called "small projects"). The research was conducted in 15 Local Action Groups of the Śląskie Voivodeship, Poland; 3161 "small projects" submitted in 2009-2014 were analysed. The research has shown that: 1) It seems that there is a considerable connection between the involvement level of each sector (social, private and public) in submitting LEADER projects and the development potential of each rural area in micro-regional context. 2) The involvement level of social sector is quite high in every local action group, which can be regarded as a relative success of LEADER approach implementation in the Śląskie Voivodeship in Poland. 3) The fact identified in other research that public sector is a major applicant in LEADER projects was confirmed. It could be considered as a real constraint in harmonic development of tri-sector partnerships in the future, but on the other hand it could be also a positive phenomenon, which enables LEADER implementation in these rural areas, where many obstacles limit access to LEADER funds by representation of the other sectors. These conclusions show that there is a great need of better promotion of LEADER approach especially among social and private sector. Moreover, it seems that LEADER requires a wide debate on its functions, real effects, and the role of public sector in LEADER programme implementation. It is particularly important in the current EU financial framework 2014-2020 in Poland as new regulations restrict the accessibility of LEADER funds for public sector.(original abstract)
Rocznik
Strony
121--133
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Chevalier P., Dedeire M., Kovacs D., Pola P., 2012, The implementation of the Leader programme in Central Europe: between a local development approach and political instrumentalisation, Discussion Papers, Institute of Regional Studies Research Centre For Economic And Regional Studies Hungarian Academy of Sciences, 89, s. 5-31.
 • Gąsior-Niemiec A., Kołomycew A., 2013, Nowe modele rządzenia - wyzwania dla Polski Wschodniej. Ograniczenia sieciowych i partnerskich podejść do zarządzania rozwojem lokalnym (na przykładzie województwa podkarpackiego), Zeszyty Naukowe WSEI, seria: EKONOMIA, 6 (1), s. 51-74.
 • Fałkowski J., 2013, Political accountability and governance in rural areas: Some evidence from the Pilot Programme LEADER+ in Poland, Journal of Rural Studies, 32, s. 70-79.
 • Furmankiewicz M., 2013a, Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania LEADER, Studia Regionalne i Lokalne, 1 (1), s. 71-89.
 • Furmankiewicz M., 2013b, Pomiędzy wykluczeniem, niewiedzą a zaangażowaniem. lokalne grupy działania w ocenie organizacji pozarządowych, Acta Universitatis Lodzinensis, Folia Sociologica, 44, s. 159-171.
 • Futymski A., Kamiński R., 2008, Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo, 4 (149), s. 104-119.
 • Halamska M., 2011, Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: Dekoracje i aktorzy, Wieś i Rolnictwo, 4 (153), s. 103-120.
 • Heffner K., Gibas P., 2014, Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich w województwie śląskim, raport niepublikowany, Instytut Śląski, Opole.
 • Kamiński R., 2011, Partnerstwa w programie LEADER: Czy można stwierdzić, że LEADER nie buduje kapitału społecznego na polskiej wsi?, Polityka Społeczna, Numer specjalny: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo, s. 21-37.
 • Maurel M.C., 2012, The role of local elected officials in the making of LEADER LocalAction Groups in the Czech Republic, Wieś i Rolnictwo, 3 (156), s. 47-65.
 • Navarro F.A., Woods M., Cejudo E., 2016, The LEADER Initiative has been a Victim of Its Own Success.
 • The Decline of the Bottom-Up Approach in Rural Development Programmes. The Cases of Wales and Andalusia, Sociologia Ruralis, 56, 2, s. 270-288.
 • Pawłowska A., gąsior-Niemiec a., Kołomycew A., 2013, Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego, Polityka i Społeczeństwo, 2 (11), s. 71-87.
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 2004, Marszałek Województwa Śląskiego, Katowice.
 • Rosner A., Stanny M. 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I., Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 r., Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 8 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 868 z późniejszymi zmianami).
 • Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-2013 z dnia 7 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 427).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456329

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.