PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 22 | 155--166
Tytuł artykułu

Prawne aspekty jakości i bezpieczeństwa miodu

Warianty tytułu
Law Aspects of Quality and Safety of Honey
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej przepisy dotyczące produkcji miodu nie zostały zaostrzone, a w przypadku zawartości cukrów czy HMF (5-hydroksymetylofurfuralu) wymagania nawet obniżono. W wielu gospodarstwach pasiecznych, pomimo zmiany przepisów, proces prowadzenia miodobrania nie uległ zmianie. Wymagania stawiane polskim miodom określa Polska Norma na miód pszczeli PN-88/A-77626, dzięki przestrzeganiu których miód polski pozostaje najwyższej jakości. Obniżenie standardów w państwach Unii Europejskiej stawia na piedestale miód pochodzący z polskich pasiek. Ze względu na tradycję polskiego pasiecznictwa pszczelarze z wieloletnim stażem nie widzą potrzeby, aby zmieniać to, co jest dobre. Wysoka jakość produktu nie wymaga od nich diametralnych zmian podczas pozyskiwania miodu. (abstrakt oryginalny)
EN
Any regulations regarding the production of honey became stricter afer Poland has entered the European Union. However, in case of sugar levels or HMF(5-hydroxymethylfurfural) the regulations got reduced. In many beekeeping farms, even though the laws were transformated, the process of obtaining honey did not change at all. Honey keeps its good quality thanks to abiding the Polish Norm's requirements on honey PN-88/A-77626. Lowering the standards in the countries belonging to European Union puts the Polish honey on a pedestal. Because of the tradition of Polish beekeeping, the apiarists with years of expierience do not see the necessity of changing something which is already good. High quality of the product do not require any huge changes in the process of obtaining honey. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--166
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. Arszułowicz A., Dobra Praktyka Produkcyjna, [Good Manufacturing Practice], "Pszczelarstwo" 9, 2005.
 • 2. Arszułowicz A., HACCP w pszczelarstwie [HACCP in beekeeping], "Pszczelarstwo" 11, 2005.
 • 3. Arszułowicz A., Miód jako środek spożywczy, [Honey as foodstuff], "Pszczelarstwo", 7, 2005.
 • 4. Arszułowicz A., Zasady dobrej praktyki higienicznej,[ The principles of good hygiene practice], "Pszczelarstwo", 8, 2005.
 • 5. Auzinger A., Uber Fermente im Honig und den Wert ihres Nachweises die Honigbeurteilung, Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs und Genussmittel, 19, 1910.
 • 6. Dlawar M., Isolierung der Amylasen aus Honig mittels hydrophober Wechselwirkung-schromatographie und ihre Charakterisierung durch Elektrophorese und isoelekrische Fokussierung. Universitat Stuttgart (praca doktorska), 1979.
 • 7. Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu. Dz.U. L 10 z 12.1.2002.
 • 8. Gałuszka H., Podstawy pszczelnictwa, [Basics of Beekeeping], Skrypty dla Szkół Wyższych Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja, Kraków 1986.
 • 9. Gałuszka H., Miód Gospodarka pasieczna, [Honey apiary], Sądecki Bartnik, Nowy Sącz 1998.
 • 10. Gliński Z., Kostro K., Luft-Deptuła D., Choroby pszczół, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 2006.
 • 11. Kassianus B., Geoponika. Bizantyjska encyklopedia rolnicza,[ Geoponika. Byzantine encyclopedia Agriculture], Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012.
 • 12. Kędzia B., Hołderna-Kędzia E., Działanie miodu na bakterie wyizolowane z ran, [Effect of honey on bacteria isolated from wounds], "Postęp fitoterapii", 2014.
 • 13. Kędzior W., Popek S., Skład chemiczny i właściwości miodu, [The chemical composition and properties of honey], Prace Naukowe/Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 2001.
 • 14. Kędzior W., Ptasińska J., Systemy jakości w przemyśle spożywczym, [Quality systems in the food industry], "Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie", 678, 2005.
 • 15. Kwiatek K., Kowalczyk E., Wytyczne Kodeksu Żywnościowego w zakresie funkcjonowania analizy ryzyka w bezpieczeństwie żywności do wdrożenia przez odpowiednie organy władzy państwowe, [Codex Alimentarius guidelines on the operation of risk analysis in food safety for the implementation by the relevant state authorities], "Życie Weterynaryjne", 3(85), 2010.
 • 16. Pałach R., Kodeks dobrej praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie, [Code of Good Manufacturing Practice in beekeeping], Wyd. Polski Związek Pszczelarstwa, Warszawa, 2005.
 • 17. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, [The Scriptures of the Old and New Testaments], Księga Wyjścia [w:3,8], Wydawnictwo Pallotinum, Warszawa - Poznań, 2002.
 • 18. PN-88/A-77626 Polska Norma - Miód pszczeli, [Honey bee].
 • 19. Popek S., Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość, [Study of varietal honeys identification and assessment methodology physicochemical properties that determine their quality]," Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie", Seria Specjalna, Monografie, 147, 2001.
 • 20. Popek S., Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych, [Comparison of the carbohydrate content of bee honey varietal], "Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Krakowie", 644, 2004.
 • 21. Poradnik pszczelarski, [Beekeeping Guide], Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1974.
 • 22. Prabucki J., Użytkowanie pszczół, [Use of bees], w: Pszczelnictwo, J. Prabucki (red.), Wydawnictwo Promocyjne "Albartos", Szczecin 1998.
 • 23. Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz.U. WE L 31/1.
 • 24. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Dz.U. 2007 r. Nr 5 poz. 38.
 • 25. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Dz.U. 2003 r. Nr 181, poz. 1773.
 • 26. Rybak - Chmielewska H., Produkty pszczele, [Bee products], w: Pszczelnictwo, J. Prabucki (red.), Wydawnictwo Promocyjne "Albartos", Szczecin 1998.
 • 27. Święty Koran: tekst arabski i tłumaczenie polskie, wyd. pod patronatem Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Rozdział XVI [w: 19], 1996.
 • 28. Tomaszewska B, Chorbiński P., Choroby owadów użytkowych,[Diseases insects utility], Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 29. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Dz.U. 2004 r. Nr 96 poz. 959.
 • 30. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dz.U. 2001 r. Nr 5, poz. 44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171461848

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.