PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 10 | 5--18
Tytuł artykułu

Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich - wnioski z analizy dokumentów strategicznych

Warianty tytułu
Areas of Measurement of the Effectiveness of City Brand Strategies-Conclusions from the Analysis of Strategic Documents
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorki omawiają problematykę pomiaru skuteczności strategii marek miast, podejmując próbę weryfikacji wskaźników strategicznych, jakimi w rzeczywistości posługują się polskie miasta na prawach powiatu. Na podstawie rozważań teoretycznych, odnoszących się do procesu budowania marki miasta, autorki proponują interdyscyplinarne ujęcie omawianego problemu, wykorzystując dorobek marketingu i zarządzania publicznego. Prowadzone analizy pozwoliły na zaproponowanie kategoryzacji wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz uwzględnienie różnorodnych obszarów, w których wskaźniki te mogą być wykorzystane. W warstwie empirycznej przyjęta metodyka pozwoliła na usystematyzowanie wskaźników skuteczności strategii, co powinno stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz prowadzonych na większą skalę, a w konsekwencji do zaproponowania względnie jednolitej struktury wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki miasta, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of measuring the effectiveness of the strategy of city brands, while attempting to verify the strategic indicators that Polish cities with the rights of a county actually use. Based on the theoretical considerations related to the process of building the city's brand, the authoresses propose an interdisciplinary view of the problem in question using the achievements of marketing and public management. The analyses conducted has enabled the proposal of a categorization of the indicators for measuring the effectiveness of the brand's strategy on the product, result and impact indicators, as well as taking into account the diverse areas in which these indicators may be used. In the empirical layer, the methodology used enabled the systematization of the effectiveness indicators of the strategy, which should be a starting point for further analyses conducted on a larger scale and consequently the proposal of the acceptance of a relatively uniform structure of indicators for measuring the effectiveness of the strategies of the city brand which can be applied in the practice of managing territorial self-government units. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • A. Klasik, Planowanie strategiczne, Warszawa 1993, s. 160.
 • A. Noworól, Strategia rozwoju Krakowa [w:] Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Łódź 1997, s. 135.
 • A. Sznajder, Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Warszawa 1992.
 • A. Szromnik, Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Warszawa 2002, s. 71.
 • A.D. Chandler, Strategy and structure, Cambridge 1977.
 • B.S. Blichfeldt, Unmanageable Tourism Destination Brands, Esbjerg 2003.
 • E. Urbanowska-Sojkin, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Poznań 1999, s. 151.
 • G. Bouckaert, Conference paper, SSPA-SDA Bocconi Conference 2010, session: Public Sector Performance; managing Governments by numbers, Reforming the Public Sector: How to Make the Difference, http://sna.gov.it/ www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/ll/Bouckaert_ Rome-2010.pdf (dostęp: 3.03.2014 r.).
 • G. Bouckaert, J. Halligan, Managing performance, International comparisons, London 2008.
 • G. Hankinson, Relational network brands: towards a conceptual model of place brands, "Journal of Vacation Marketing" 2004/2, s. 109-121.
 • G. Kozma, Place Marketing, Debrecen 2006, s. 46.
 • J. Anders-Morawska, W. Rudolf, Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Łódź 2015. J. Guthrie, S. Russo, Introduction - Public Value Management. Challenge of Defining, Measuring and Reporting for Public Services, "Studies in Public and Non-Profit Governance" 2014/3, s. 3-17.
 • K. Obłój, Strategia sukcesy firmy, Warszawa 1994.
 • M. Florek, Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta - źródła i pomiar, Poznań 2014.
 • M. Florek, Measurement of City Brand Equity, "Actual Problems of Economics" 2012/7.
 • M. Hereźniak, Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, Warszawa 2011, s. 30.
 • M. Kavaratzis, Cities and their brands: Lesson from corporate branding, "Place Branding and Public Diplomacy" 2009/1, s. 26-37.
 • M. Kavaratzis, From City Marketing to City Branding: An Interdisciplinary Analysis with Reference to Amsterdam, Budapest and Athens, Groningen, 2008, s. 55.
 • M. Krzyżanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Warszawa 2000, s. 56.
 • R. Kozielski, Pomiar marketingu - widzieć, wiedzieć, rozumieć [w:] Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Warszawa 2016, s. 31-32.
 • S. Anholt, Competitive Identity, the new brand management for Nations, Cities and Regions, London 2007; S. Hanna, J. Rowley, Towards a strategic place brand-management model, "Journal of Marketing Management" 2011/5-6, s. 458^176.
 • S. Hanna, J. Rowley, An Analysis of Terminology Use in Place Branding, "Place Branding and Public Diplomacy" 2008/1, s. 61-75.
 • S. Pike, Consumer brand equity measures, "Journal of Travel and Tourism Marketing" 2007/1, s. 51-61.
 • S. Zenker, How to catch a city? The concept and measurement of place brands, "Journal of Place Management and Development" 2011/1, s. 40-52.
 • S. Zenker, N. Martin, Measuring Success in Place Marketing and Branding, "Place Branding and Public Diplomacy" 2011/1, s. 32-41.
 • T. Moilanen, S. Rainisto, How to Brand Cities, Nations and Destinations, Hampshire 2009; H. Gaggiotti, R Low Kim Cheng, O. Yunak, City brand management (CBM): The case of Kazakhstan, "Place Branding and Public Diplomacy" 2008/4, s. 115-123.
 • В. Baker, Destination branding for small cities. The essentials for success in place branding, Portland 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494110

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.