PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 2 | 69--93
Tytuł artykułu

Projektowanie i platformizacja w działaniach Unii Europejskiej w obszarze innowacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Design and Platformation in the Activity of the European Union in the Field of Innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego. W Unii Europejskiej rola innowacyjności stopniowo rosła. Chociaż dopiero w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej znalazła ona swoje miejsce w kontekście sektora przemysłowego, to praktycznie przez cały okres istnienia Wspólnot, a potem Unii Europejskiej rozwijana była za pomocą "miękkich" narzędzi sterowania Unią, tj. strategii, planów i inicjatyw. Począwszy od zielonej księgi na temat innowacyjności ("Green Paper on Innovation"), przez strategię lizbońską aż po Unię innowacji (flagową inicjatywę przewodnią strategii "Europa 2020") wskazuje się na decydującą rolę innowacyjności w osiąganiu sukcesów na konkurencyjnych rynkach europejskim i globalnym. Zarówno w Unii innowacji, jak i w innych najnowszych dokumentach Komisji Europejskiej zwraca się uwagę na rolę zarządzania przez projektowanie (organizacyjne i estetyczne) oraz na nowy paradygmat działania, tj. otwarcie się na otoczenie zewnętrzne przez przenoszenie inicjatyw innowacyjnych na otwarte platformy cyfrowe. Przyjęcie tego paradygmatu jest warunkiem rozwoju tzw. przemysłu 4.0. Równocześnie w Unii Europejskiej dopracowano system wskaźników innowacyjności państw i regionów. W Polsce, w porównaniu z rokiem 2008, wskaźniki te w niektórych regionach pogorszyły się, co powinno być przedmiotem troski rządu RP, szczególnie jeśli ma on w planach wzmocnienie roli przemysłu w gospodarce.(fragment tekstu)
EN
In the paper the recent trends in the field of innovation in the EU are presented. The role of innovation in the European Union has been growing as one of the crucial factor of the development of the EU economy and society although it has never had a strong legal bases in the EU thirties. Its development has been stimulated mainly by the EU strategies, plans and initiatives but finally it became the legitimate part of the Research and Innovation policy of the EU. In the paper the main EU official documents and the newest (2016) indicators of innovation relating to the EU regions has been analyzed and discussed. "The Innovation Union" and other suggestions of the Commission brought new solutions relating to innovation emphasizing the role of design management, digital design and open innovation. The organizational and esthetic design should be the central unit of a company while open innovation should be based on digital platforms applying the newest ICT technologies and social participation. Such paradigm of innovation is stimulating the development of modern industry (i.e. Industry 4.0) what should be taken under the consideration in Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Bibliografia
 • Guide to Open Innovation and Crowdsourcing: practical tips advice and examples from leading experts in the fields, red. B.P. Sloane, Philadelphia 2011.
 • BEDA. The Board of European Design Association, http://www.beda.org/tag/ european-design-leadership-board.html (dostęp 13.03.2017).
 • CeBIT http://www.cebit.de/en/ (dostęp 13.03.2017).
 • Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, An industrial competitiveness policy for the European Union, COM(94) 319 fi nal, 14 September 1994.
 • Commission of the European Communities, Green Paper on Innovation (presented by the Commission), COM(95) 688 final. Brussels 20.12.95.
 • Commission of the European Communities, Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century. White paper, COM(93) 700, 3 December 1993.
 • Commission of the European Communities. Objectives and instruments of a common policy for scientific research and technological development, COM(72) 700 14 June 1972.
 • Commission of the European Communities: Small and Medium-Sized enterprises. A dynamic source of Employment, Growth and Competitiveness in the European Union. Report presented by the European Commission for the Madrid European Council, CSE(95) 2087, 28 November 1995.
 • Commission of the European Communities. Working Program in the fi eld of "Research, Science and Education" (personal statement by Mr Dahrendorf) (SEC 73) 2000/2 Brussels, 23 may 1973.
 • Commission Staff Working Document. Implementing an Action Plan for Design-Driven Innovation SWD (2013) 380/ F1 ENR (DG ds. Przedsiębiorstw), 23.9.2013.
 • CREMA Project http://www.crema-project.eu/ (dostęp 13.03.2017).
 • Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the European Research Area and to innovation (2002 to 2006) OJ L 232. 29.8.202.
 • Decision No 182/1999/EC of the European Parliament and of the Council of 22 December 1998 concerning the fi fth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (1998 to 2002) OJ L 26, 1.2.1999.
 • Decyzja nr 1639/2006WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiający program ramowy na rzecz konkurencyjności innowacji (2007-2013). Dz. Urz. UE L 310 z 9.11.2006.
 • Drucker P.F., The Discipline of Innovation, "Harvard Business Review" 2002 August issue https://hbr.org/2002/08/the-discipline-of-innovation (dostęp 14.03.2017).
 • E4Water http://www.e4water.eu/ (dostęp 13.03.2017).
 • ED Awards. European Design, https://europeandesign.org/ (dostęp 13.03.2017).
 • European Commission. A Europe 2020 Initiative, EU Prize for Women Innovators. http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm? section=women-innovators (dostęp 13.03.2017).
 • European Commission. Better regulations for innovation - driven investments at EU level. Commission staff working document, European Union. Publications Office 2016.
 • European Commission: Boosting Open Innovation and Knowledge Transfer in the European Union. Independent Expert Group Report on Open Innovation and Knowledge Transfer, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2014.
 • European Commission: Creativity, Knowledge, Technology, Regions, Investment, Research, Competitiveness, Skills, Collaboration, Growth and Jobs. Regional Innovation Scoreboard 2016. European Union, Publications Office 2016.
 • European Commission. DG for Research and Innovation: Open Innovation, Open Science, Open to the World - a vision for Europe. Luxembourg: Publications Office 2016.
 • European Commission, Directorate for Research and Innovation Directorate A - Policy Development and Coordination A-4 Analysis and monitoring of national research policies. Horizon 2020 Policy Support Facility. Pear Review of the Polish Research and Innovation System, https://rio. jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/Agenda Polish kick-off meeting.pdf (dostęp 15.03.2017).
 • European Commission. Directorate-General for Research and Innovation, http://ec.europa.eu/research/m-index.cfm?pg=dg (dostęp 14.03.2017).
 • European Commission, Enterprise Europe Network. http://een.ec.europa. eu/ (dostęp 13.03.2017).
 • European Commission. Innovation Union, A Europe 2020 Initiative, European Technology Platforms http://ec.europa.eu/research/innovationunion/ index_en.cfm?pg=etp (dostęp 13.03.2017).
 • European Commission, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Growth. Public sector innovation. fi le:///F:/Innovation in public s.htm (dostęp 13.03.2017).
 • European Commission, JRC Joint Research Centre. Organizational chart, 1 February 2017, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc-organigramme_ en.pdf (dostęp 12.03.2017).
 • European Commission: JRC Technical Reports. Design, innovation and performance in European fi rms. JRC Working Papers on Corporate R&D and Innovation, No 01/2017 (aut. Sandro Montresor, Antonio Vezzani), European Union, Seville 2017.
 • European Commission. Research and Innovation, European Innovation Council, https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm (dostęp 13.03.2017).
 • European Commission, Research and Innovation. Research and Innovation Observatory - Horizon 2020 Policy Support Facility, https://rio.jrc. ec.europa.eu/en (dostęp 13.03.2017).
 • European Communities. Commission: Scientific and Technical Policy Programme (submitted to the Council by the Commission on 1 August 1973, COM(1973) 1250, Parts I & 25 July 1973II. "Bulletin of the European Communities". Supplement 14/73.
 • European Commission: Science, Research and Innovation performance of the EU. A contribution to the Open Innovation, Open Science Open to the World agenda 2016, European Union, Publications Office 2016.
 • European Creative Industries Alliance, http://eciaplatform.eu/ (dostęp 14.03.2017).
 • European Institute of Innovation & Technology. Knowledge Triangle, https://eit.europa.eu/tags/knowledge-triangle (dostęp 13.03.2017).
 • European Parliament. Directorate-General for Internal Policies. Policy Department Economic and Scientifi c Policy An Industry 4.0. Study for the ITRE Committee, European Union, Publications Offi ce 2016.
 • European Parliament. EU Innovation Policy. Part I. Building the EU innovation policy mix. In-depth analysis. EPRS European Parliament Research Service (aut. Vincent Pellion), May 2016 PE 583.778.
 • European Parliament, Industry, Research and Energy.: Industry 4.0. At a Glance. Study in focus. European Union 2016.
 • European Research Area. Coordination of Research Programmes http:// ec.europa.eu/research/era/index_en.htm (dostęp 13.03.2017).
 • InnovationJam. The art of the possible, IBM InnovationJam's platform..., https://www.collaborationjam.com/ (dostęp 13.03.2017).
 • Joseph Engelberger. The Father of Robotics, "Robotics Online", AIMG, 2017 http://www.robotics.org/joseph-engelberger/about.cfm (dostęp 14.03.2017).
 • Komisja Europejska, CORDIS. Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju http://cordis.europa.eu/home_pl.html (dostęp 13.03.2017).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji. SEC(2010) 1161, COM(2010) 546 wersja ostateczna. Bruksela 6.10.2010.
 • Komunikat Komisji, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM2010 2020 wersja ostateczna. Bruksela 3.3.2010.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polskie Platformy Technologiczne, http://www.kpk.gov.pl/?page_id=11586 (dostęp 12.03.2017).
 • Legier teste sa navette electrique autonome VIPA en Auvergne, http://www. avem.fr/actualite-ligier-teste-sa-navette-electrique-autonome-vipa-enauvergne- 4461.html (dostęp 13.03.2017).
 • Lisbon European Council 23-24 March 2000, Presidency Conclusions, http:// www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171500540

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.