PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 3 | 4--11
Tytuł artykułu

Asymetria relacji business-to-business na przykładzie procesu adaptacji w firmach produkcyjnych

Warianty tytułu
Asymmetry of Business-to-Business Relationships - the Example of Suppliers and Customers Adaptations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warstwie teoretycznej artykuł odwołuje się przede wszystkim na dorobku szkoły relacyjnej w zarządzaniu skupiającej się na relacjach business-to-business. Celem rozważań jest konfrontacja podejść stron relacji biznesowej (dostawcy i nabywcy) do adaptacji traktowanej jako proces przebiegający w ramach wiążącej ich relacji. W artykule przedstawiono miejsce adaptacji wśród procesów składających się na relację oraz określono podmiotową i przedmiotową istotę adaptacji. Na tej podstawie określono problem badawczy, który poddano empirycznej weryfikacji. W warstwie empirycznej artykuł opiera się na materiale na temat relacji z kluczowymi nabywcami i dostawcami zebranym wśród ponad 250 przedsiębiorstw produkcyjnych występujących w roli dostawcy lub nabywcy. Wyniki badań wskazują na asymetrię w znaczeniu przypisywanemu adaptacji - jest ona oceniana jako ważniejsza przez dostawców, niż nabywców, jednak obie strony uważają ją za najważniejszy proces relacji. Ponadto wykazano różnice w skali adaptacji w wymiarze obsługi, finansowo-logistycznym i technicznym. Podsumowaniem rozważań są wnioski dotyczące natury relacji postrzeganej przez pryzmat asymetrii jej struktury wynikającej z odmiennego podejścia podmiotów do istoty i zakresu wzajemnej adaptacji. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper refers mainly to the achievements of relational school of management, focusing on the business-to-business relationships. The aim of the discussion is to confront approaches of two sides of business relationship (supplier and purchaser) to adaptation, which is treated as a process that is taking place within the framework of their relationship. The paper presents the role of adaptation processes in the relationship and identifies the subjective and objective nature of adaptation. On this basis the research problem was defined and verified empirically. The research presented in that paper refers to relationships with key buyers and suppliers. Data was gathered among more than 250 manufacturing companies acting as suppliers or buyers. The results show an asymmetry in the sense attributed to adaptation - it is rated as important by suppliers rather than buyers, but the two sides consider it the most important process of a relationship. In addition, it demonstrated the differences in scale of dimensions of adaptation: operational, financial/logistical and technical. The paper is summarized by discussion of the nature of supplier-purchaser relationship perceived through the prism of the asymmetry of its structure resulting from the different approach to the nature and scope of mutual adaptation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Baier C. (2008), Alignment-Performance Link in Purchasing and Supply Management, Gabler-Verlag, Wiesbaden.
 • [2] Brennan D.R., Turnbull P.W., Wilson D.T. (2003), Dyadic Adaptation in Business-to-Business Markets, "European Journal of Marketing", Vol. 37, No. 11/12, pp. 1636-1665.
 • [3] Canning L., Hanmer-Lloyd S. (2001), Managing the Environmental Adaptation Process in Supplier-customer Relationships, "Business Strategy and the Environment", Vol. 10, No. 4, pp. 225-237.
 • [4] Cannon J.P., Achrol R.S., Gundlac G.T. (2000), Contracts, Norms, and Plural Form Governance, "Journal of Academy of Marketing Science", Vol. 28, No. 2, pp. 180-195.
 • [5] Dwyer ER., Schurr P.H., Oh S. (1987), Developing Buyer- Seller Relationships, "Journal of Marketing", Vol. 51, No. 2, pp. 11-27.
 • [6] Dyer J.H., Singh H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23, No. 4, pp. 660-679.
 • [7] Fonfara К. (2014), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • [8] Goffin K., Lembke F., Szwejczewski M. (2006), An Exploratory Study of Close Supplier-Manufacturer Relationships, "Journal of Operations Management", Vol. 24, No. 2, pp. 189-209.
 • [9] Gottfredson M" Puryear R., Phillips S. (2005), Strategic Sourcing: From Periphery to the Core, "Harvard Business Review", Vol. 83 (February), pp. 132-139.
 • [10] Grönroos С. (2000), Creating a Relationship Dialogue: Communication, Interaction, Value, "Marketing Review", Vol. 1, No. 1, pp. 5-14.
 • [11] Hagberg-Andersson A. (2001), Adaptation through Cooperation in a Supply Network, 17th IMP Conference, BI Norwegian Business School, Oslo, Norway.
 • [12] Hakansson H. (ed.), (1982), International Marketing and Purchasing Industrial Goods: An Interaction Approach, Willey and Sons, New York.
 • [13] Hakansson H., Snehota I. (1995), Developing Relationships in Business Networks, Routledge, London.
 • [14] Hallen L., Sandström M. (1991), Relationship Atmosphere in International Business, [in:] S.J. Paliwoda (ed.), New Perspectives on International Marketing, Routledge, London, pp. 108-125.
 • [15] Ivens B.S., Pardo C. (2008), Key-account-management in Business Markets: An Empirical Test of Common Assumptions, "Journal of Business and Industrial Marketing", Vol. 23, No. 5, pp. 301-310.
 • [16] Jasińska E. (2008), Zastosowanie analizy czynnikowej w szacowaniu nieruchomości. Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, StatSoft Polska, Kraków.
 • [17] Johanson J., Mattsson L. (1987), Interorganisational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared with a Transaction Cost Approach, "International Studies of Management and Organisation", Vol. 17, No. 1, pp. 34-48.
 • [18] Kähkönen A.-K., Lintukangas K. (2011), Does Power Matter? The Role of Power in Supplier Relationship Management, 27th IMP Conference, Strathclyde Business School, Strathclyde University, Glasgow, Scotland.
 • [19] Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk В. (2006), Badania marketingowe na rynku business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • [20] Kraljic P. (1983), Purchasing Must Become Supply Management, "Harvard Business Review", Vol. 61, No. 5, pp. 109- -117.
 • [21] Leszczyński G., Zieliński M., Pilarczyk В. (2014), Marketing B2B: obszary i kierunki badań, [w:] A. Czubała, P. Hadrian, J.W. Wiktor (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 123-132.
 • [22] Miller L.E., Smith K.E. (1983), Handling Nonresponse Issues, "Journal of Extension", Vol. 21, No. 5, pp. 45-50.
 • [23] Mitręga M. (2010), Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • [24] Monczka R.M., Trent R.J., Handfield R.B. (2005), Purchasing and Supply Chain Management, South-Western College Publications, Cincinnati.
 • [25] Schmidt S., Tyler К., Brennan R. (2007), Adaptation in Inter-firm Relationships: Classification, Motivation, Calculation, "Journal of Services Marketing", Vol. 21, No. 7, pp. 530-537.
 • [26] Wisner J.D., Tan K.-C., Leong G.K. (2012), Principles of Supply Chain Management. A Ballanced Approach, South-Western Cengage Learning, Mason.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.