PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 61 Aktualne problemy społeczne - wybrane aspekty i konteksty | 77--97
Tytuł artykułu

Role społeczne współczesnych polskich seniorów w świetle wyników badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Roles of Contemporary Polish Seniors in the Light of Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ukazuje sytuację demograficzną w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, dowodząc zasadności zajmowania się zagadnieniem życia i społecznego funkcjonowania seniorów. Celem artykułu było ukazanie różnorodności ról społecznych realizowanych przez polskich seniorów w oparciu o dostępne wyniki ogólnopolskich reprezentatywnych badań oraz dane statystyczne. W artykule przedstawiono także ocenę koncepcji ról seniorów zaproponowanej przez Zofię Szarotę i w oparciu o nią dokonano konstrukcji autorskiej klasyfikacji ról społecznych współczesnych seniorów. W pierwszej części zaprezentowano trendy i prognozy demograficzne, zaś w drugiej, w oparciu o autorską klasyfikację ról społecznych, dokonano ich analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper depicts demographic situation in Poland and in the European Union countries, proving that it is crucial to consider issues of life and of senior social performance. The aim of the paper is to show diversity of senior social roles in frames of national representative statistical data. The paper evaluates also the concept of senior social roles proposed by Zofia Szarota. On its' grounds the author's original concept of senior social roles is proposed. In the first section of the paper, trends and demographic prognoses are depicted. In the second section, by implementation of the author`s concept of senior social roles the analysis of senior social activity in Poland is done.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Bibliografia
 • Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012 (2011), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Błędowski P., Szatur-Jaworska B., Szweda-Lewandowska Z., Kubicki P. (2012), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • CBOS, BS/83/2012, Warszawa.
 • Czapiński J., Błędowski P. (2014), Aktywność społeczna osób starszych w świetle percepcji Polaków. Raport tematyczny. Diagnoza społeczna 2013, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Feliksiak M. (2014), Internauci 2014, komunikat CBOS nr 82/2014, Warszawa.
 • Grabowska M. (2011), Dwadzieścia lat Radia Maryja, komunikat CBOS nr BS/168/2011, Warszawa.
 • Kalka J. (2016), Seniorzy a młodsze pokolenia - problemy życia codziennego, komunikat CBOS nr 161/2016, Warszawa.
 • Kempińska U. (2015), Rola seniorów w rodzinie, "Pedagogika Społeczna", R. XIV, nr 4(58), s. 81-96.
 • Kijak R. J., Szarota Z. (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Komisja Europejska (2012), Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa - Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Kotlarska-Michalska A. (2000), Starość w aspekcie socjologicznym, "Roczniki Socjologii Rodziny", T. XII, s. 147-159.
 • Miłkowska G. (2014), Analiza postaw społecznych wobec ludzi starszych na podstawie opinii studentów, "Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński", T. XVI, s. 177-192, http://dx.doi.org/10.16926/rpu [dostęp 16.12.2014].
 • Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (2012), POLSENIOR. Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, Termedia, Poznań.
 • Omyła-Rudzka M. (2012), Społeczna solidarność z osobami w starszym wieku, komunikat.
 • Omyła-Rudzka M. (2016), Sposoby spędzania czasu przez seniorów, komunikat CBOS nr 163/2016, Warszawa.
 • Omyła-Rudzka M. (2016), Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane?, komunikat CBOS nr 164/2016.
 • Pikula M., Białożyt K. (2012), Aktywność społeczna seniorów a bariery środowiska architektonicznego, Debata Edukacyjna nr 5, s. 33-39.
 • Posłuszna M. (2012), Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, "Nowiny Lekarskie", nr 81, s. 1, 75-79.
 • Rocznik Statystyczny 2013, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny 2016, GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Skrócony raport z badania oglądalności TV Trwam przeprowadzonego przez Europejski Instytut Studiów i Analiz w listopadzie 2015 roku, http://www.radiomaryja.pl/wp-content/uploads/2016/01/RAPORT-Z-BADANIA-OGL%C4%84DALNO%C5%9ACI-TV-TRWAM-2015.pdf
 • Strategie i działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (2012), Warszawa.
 • Szarota Z. (2013), Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Szczepański J. (1972), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 • Szukalski P. (2009), Ageizm - przejawy indywidualne i instytucjonalne, [w:] M. Halicka, J. Halicki, A. Sidorczyk (red.), Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, Białystok, s. 59-68.
 • Trempała J., Zając-Lamparska L. (2007), Postawy wobec osób starszych: różnice międzypokoleniowe, "Przegląd Psychologiczny", T. 50, nr 4, s. 447-462.
 • Wądołowska K. (2009), Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości, komunikat CBOS, BS/157/2009, Warszawa.
 • Wieczorkowska M. (2014), Wolontariat jako forma aktywizacji społeczno-zawodowej seniorów, [w:] A. Depta (red.), Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171507431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.