PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2017) | nr 1 | 127--141
Tytuł artykułu

"Food crime" jako patologia na rynku żywności - istota, rodzaje i próba klasyfikacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
"Food Crime" as a Pathology in the Food Market - the Essence, Types and an Attempt to Classify
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem patologii na rynku żywności staje się coraz bardziej odczuwalny. Jednym z jego wymiarów jest przestępstwo określane mianem "food crime", rozumiane jako działalność niezgodna z prawem, o charakterze przypadkowym lub celowym, prowadzona/realizowana przez osoby indywidualne lub grupy zorganizowane, wymierzona w łańcuch żywności, jako całość, a także w jego ogniwa, z konsumentem na czele, skutkująca destabilizacją w obszarze ekonomicznym, politycznym, ideologicznym, a także naruszeniem i/lub utratą jakości, w tym bezpieczeństwa żywności oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Celem głównym niniejszego artykułu jest opisanie charakteru tego zjawiska. Celami pomocniczymi są: zaprezentowanie wyników badań literaturowych, pozwalających na zdefiniowanie pojęcia "food crime", a także na rozpoznanie jego odmian w ujęciu typologicznym. W pracy jako metody badawcze zastosowano: analizę krytyczną źródeł literaturowych, analizę oficjalnych raportów i wytycznych dotyczących badanego problemu, a także metodę syntezy i wnioskowania logicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of pathology in the food market is becoming more and more perceptible. One of its dimensions is food crime, defined as an unlawful activity, whether accidental or intentional, carried out by individuals or by organized groups, directed against the food chain, as a whole, and its links, with the consumer at the head, leading to destabilization in the economic, political and ideological sphere, as well as to violation and/or loss of quality, including food safety and food security. The main purpose of this article is to describe the nature of "food crime" phenomenon. The supporting objectives are: to present the results of literaturę research, to define the concept of "food crime" and to recognize its variants in typological terms. As a research method are used: the critical analysis of literaturę sources, the analysis of official reports and guidelines on the problem under investigation, as well as the method of synthesis and logical concluding. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--141
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Badziak J. (2014), Przestępstwo z Art. 258 Kodeksu Karnego z 1997 r. (Studium Prawnodogmatyczne), Katedra Prawa Karnego, Łódź (rozprawa doktorska).
 • Ciućkowska-Leszczewicz K. (2015), Ocena jakości produktów żywnościowych przez Glogerów kulinarnych. Dobra osobiste producenta a wolność wypowiedzi w Internecie, w: Lewkowicz A., Pływaczewski W. (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie&Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szczytno/Olsztyn.
 • Croall H. (2007), Food Crime, w: P. Beirne, N. South (eds.), Issues in Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity and Other Animals, Willan Publisher, Cullompton.
 • Croall H. (2009), White collar crime, consumers and victimization, "Crime, Law and Social Change", No. 51.
 • Croall H. (2013), Food crime. A green criminology perspective, w: N. South, A. Brisman (eds.), Routledge International Handbook of Green Criminology, Routledge, New York.
 • Davidson R.K., Antunes W., Madslien E.H., Belenguer J., Gerevini M., Perez T.T, Prugger R. (2017), From food defence to food supply chain integrity, "British Food Journal", Vol. 119, No. 1.
 • Dobieszewski A. (2004), Przyczyny i przejawy patologii społecznej, "Polityka i Społeczeństwo", nr 1.
 • Elliott Ch. (2014), Elliott review into the integrity and assurance of food supply networks - final report a national food crime prevention framework, HM Government, London.
 • Gardocki L. (2013), Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin-Polonia", Vol. LX 2, sec. G.
 • Górski A. (2013), Wybrane problemy postępowania zabezpieczającego w sprawach o ochronę dóbr osobistych, "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy", t. 5/16.
 • Grey A., Hinch R. (2015), Agribusiness, Governments and Food Crime: A Critical Perspective, w: R.A. Sollund (ed.), Green Harms and Crimes, Palgrave Macmillan, London.
 • Kąkol C. (2010), Prawnokarne aspekty ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. "Prokuratura i Prawo", nr 7-8.
 • Leonkiewicz J. (2015), Instytucje państwowe - ile gwarancji dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności, w: A. Lewkowicz, W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie&Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szczytno/Olsztyn.
 • Listos P., Dylewska M., Gryzińska M. (2016), Sprzeczny z Konwencją Waszyngtońską (CITES) przemyt zwierząt do Polski, "Życie Weterynaryjne", nr 94(1).
 • Manning L., Soon J.M. (2016), Food Safety, Food Fraud, and Food Defense: A Fast Evolving Literature, "Journal of Food Science", Vol. 81, No. 4.
 • Manning L., Soon J.M. (2014), Developing systems to control food adulteration, "Food Control", No. 49.
 • Manning L., Smith R., Soon J.M. (2016), Developing an organizational typology of criminals in the meat supply chain, "Food Policy", No. 59.
 • Morling A. (2016), Food crime matters, http://www.foodsecurity.ac.uk/blog/2016/07/food-crime-matters/, dostęp: 26.03.2017.
 • Nowak-Lewandowska R. (2014), Etyka wobec patologii życia gospodarczego, "Studia Ekonomiczne", Vol. 180, No. 2.
 • PAS 96 (2010), Defending Food and Drink: Guidance for the Deterrence, Detection and Defeat of Ideologically Motivated and Other Forms of Malicious Attack on Food and Drink and their Supply Arrangements, The British Standards Institution, London.
 • PAS 96 (2014), Guide to protecting and defending food and drink from deliberate attack, The British Standards Institution, London.
 • Płocki R. (2012), Food crime - skala zjawiska, w: W. Pływaczewski, K. Chlebowicz (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 • Pływaczewski W. (2015), Zorganizowane formy przestępczości w sektorze żywności - obszary zagrożeń i przeciwdziałanie zjawisku, w: A. Lewkowicz, W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie&Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szczytno/Olsztyn.
 • Podgórecki A. (1976), Zagadnienia patologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Potter G. (2013), Justifying 'green' criminology: values and 'taking sides' in an ecologically informed social science, w: M. Cowburn, M. Duggan, A. Robinson, P. Senior (eds.), The Value(s) of Criminology and Criminal Justice, Policy Press, Bristol.
 • Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce (2015), Global Compact Network Poland, Warszawa.
 • Pytka L. (1999), Patologia społeczna, w: T. Pilch, D. Lalak (red.), Elementarne pojęcia patologii społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności, Dz.U. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.
 • www.food.gov, dostęp: 25.03.2017.
 • Zieliński S. (2015), Koncepcja przestępczości "białych kołnierzyków" w Polsce w kontekście zmowy przetargowej, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171508987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.