PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 28 | 7--20
Tytuł artykułu

Potencjał turystyki opartej na walorach przyrodniczych w przygranicznych powiatach województwa warmińsko-mazurskiego

Warianty tytułu
Tourism Potential Based On Natural Environment Assets In Trans-Border Povi-Ats of the Warmińsko Mazurskie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Peryferyjne położenie regionów transgranicznych, ograniczonych powojennym rozwojem gospodarczym z przyczyn militarnych, zachowało unikalne środowisko naturalne. Północno-wschodnia część Polski kwalifikuje się jako jedno z tych wyjątkowych miejsc. Do końca XX wieku. obszar sąsiadujący z wojskiem Obwodem Kaliningradzkim, oficjalnie niedostępny dla obcokrajowców, przyczyniający się do peryferyjnej pozycji gospodarczej obszaru, ale jednocześnie sprzyjający zachowaniu najwyższej jakości środowiska przyrodniczego. W opracowaniu uwzględniono potencjał turystyczny oparty na walorach przyrodniczych sześciu powiatów w województwie warmińsko-mazurskim przy granicy polsko-rosyjskiej: powiaty: elbląski, braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski. Obszary bogate w przyrodę objęte są siecią Natura 2000. Są one szczególnie skoncentrowane w powiatach granicznych ściśle przylegających do granicy, tworząc między innymi ptasie przetwory "Ostoja Warmińska" i unikatowe chronione siedliska "Zalew Wiślany" i "Puszcza Romnicka". Istnieją różne środki ochrony prawnej chroniące środowisko naturalne (np. Konserwy) i inne unikatowe obiekty przyrodnicze (np. Żywkowo Storks Village). To środowisko prawne sprzyja rozwojowi turystyki na północnych peryferiach województwa, które pozostają słabo rozwinięte pod względem turystycznym, w porównaniu do takich części Warmii i Mazur, jak Pojezierze Mazurskie. (fragment tekstu)
EN
The peripheral location of trans-border regions, restricted in their post war economic development for military reasons, preserved a unique natural environment. The northeast part of Poland qualifies as one of these special places. To the end of the XX c. the area neighboured with the military natured Kaliningrad Oblast, officially inaccessible for foreigners, contributing to the peripheral economic position of the area but at the same time favouring preservation of top quality nature environment. The study covers tourist potential based on natural environment qualities of six poviats in the Warmińsko Mazurskie Voivodship by the Polish Russian border: Elbląski, Braniewski, Bartoszycki, Kętrzyński, Węgorzewski and Gołdapski poviats. Nature rich areas are covered by the Natura 2000 network. They are particularly concentrated in border poviats strictly adjacent to the border forming, among others, bird preserves 'Ostoja Warmińska' (Warmiński Refuge) and unique protected habitats 'Vistula Lagoon' and 'Romnicka Forest'. Various legal protection means are in place to safeguard the natural environment (e.g. preserves) and other unique nature objects (e.g. Żywkowo Storks Village). This legal environment favours the development of tourism in the northern outskirts of the Voivodship, which remain underdeveloped in terms of tourism, as compared to such parts of Warmia and Mazury as the Mazurian Lake District.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
28
Strony
7--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Anisiewicz, R., Polska - Obwód Kaliningradzki. Powiązania transgraniczne przed 1990 rokiem. Wydawnictwo Bernardinum. Gdańsk-Pelplin 2012.
 • Anisiewicz, R., Współpraca transgraniczna w dziedzinie ochrony środowiska na przyrodniczo cennych obszarach pogranicza polsko-rosyjskiego. [w:] D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Warszawa 2008, s. 75-80.
 • Anisiewicz, R., Pozostałe płaszczyzny współpracy. [w:] T. Palmowski (red.), Pogranicze polsko-rosyjskie. Problemy współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradz-kim. Wydawnictwo Bernardinum. Gdynia-Pelplin 2007, s. 283-289.
 • Instytut na Rzecz Ekorozwoju. www.obszary.natura2000.org.pl (data dostępu 02.10.2016).
 • Karbowniak K., Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim - stan obecny i perspektywy rozwoju, Roczniki Nauk Rolniczych. Warszawa 2008, s. 95, 3-4, 91-100.
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski. Polskie Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1998.
 • Marks E., Gadomska W., Połucha I., Obszary niszowe turystyki wiejskiej w województwie warmińsko-mazurskim. Studia KPZK Wydawnictwo Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015, s. 163, 243-251.
 • Ochrona Środowiska 2015 Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2015.
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. www.ptop.org.pl (data dostępu 03.10.2016).
 • Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku. Urząd Statystyczny. Olsztyn 2015.
 • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. www.agroturystyka. warmiamazury. net (data dostępu 05.10.2016).
 • Więckowski M., Turystyka na obszarach przygranicznych Polski. Instytut Geografii i przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa 2010.
 • Województwo warmińsko-mazurskie. Podregiony, powiaty, gminy 2015. Urząd Statystyczny. Olsztyn 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171511779

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.