PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 1 | 103--135
Tytuł artykułu

Tendencje zmian cen na światowym rynku ropy naftowej po 2000 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of oil market trends post-2000
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy zmian zachodzących na rynku ropy naftowej w okresie trzeciego szoku cenowego w latach 2007-2008. Szczególnie istotna z punktu widzenia poruszanego problemu badawczego jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na ceny ropy naftowej i wielkość konsumpcji tego surowca mają zaburzenia w wielkości wydobycia w grupie państw OPEC lub w państwach niestowarzyszonych w kartelu. W części empirycznej artykułu dokonano estymacji parametrów modelu wektorowej korekty błędem oraz analizy funkcji reakcji na impuls. Na podstawie wstępnej analizy danych statystycznych można zauważyć, iż wysokie tempo popytu w latach 2004-2008 nie było kompensowane przez odpowiednią dynamikę wydobycia. Na podstawie analizy funkcji reakcji na impuls można zauważyć, iż zaburzenie światowego popytu na ropę naftową wiąże się z pozytywną reakcją wydobycia państw kartelu, co skłania ku refleksji, na ile brak reakcji w latach 2007-2008 stanowił strategię polityki wydobywczej, a na ile pozostawało to poza decyzjami OPEC. Z drugiej strony pozytywna reakcja podaży OPEC na szok popytowy jest opóźniona o 4 miesiące, co daje podstawy do przypuszczeń, że natychmiastowe, krótkookresowe zwiększanie podaży w tej grupie państw jest ograniczone. Szoki wynikające z nieoczekiwanego wzrostu popytu na surowce lub zaburzeń w równaniu cen prowadzą do wzrostu produkcji w obu grupach państw. W obu przypadkach reakcja OPEC jest silniejsza. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to analyse changes in the oil market during the "third oil price shock" in 2007 and 2008. It is particularly important to investigate the influence of disruptions in oil production (in both OPEC and non-OPEC countries) on crude oil prices and consumption. The authors conduct an empirical investigation of this problem, estimating a vector error correction model and an impulse-response function. Based on the empirical data, we noticed that from 2004 to 2008 the growth in oil demand was not compensated by an appropriate increase in oil production. The results of impulse-response functions show that, with the improvement in global demand, we should rather expect OPEC production to increase. Moreover, this kind of reaction in OPEC is delayed by about four months, which can be explained by the restrictions on OPEC's spare capacity. This limits the room for a short-term increase in OPEC production. Unexpected demand shocks or price innovations increase the level of both OPEC and non-OPEC production, but the response of OPEC is more significant. These findings may be considered as a point of departure for future analyses of OPEC production adjustments. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
103--135
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Amisano G., Giannini C. [1997], Topics in structural VAR econometrics, Wydawnictwo Springer, Berlin.
 • Beidas-Strom S., Pescatori A. [2014], Oil price volatility and the role of speculation, IMF Working Paper, no. WP/14/218.: 13-16.
 • BP [2016], BP statistical review of world energy, Wydawnictwo BP p.l.c, Londyn.
 • Breitenfellner A., Cuaresma J. C., Keppel C. [2009], Determinants of crude oil prices: supply, demand, cartel or speculation?, "Monetary Policy & the Economy", no. 4, Austrian Central Bank: 119-134.
 • Chevillon G., Rifflart Ch. [2009], Physical market determinants of the price of crude oil and the market premium, "Energy Economics", vol. 31, no. 4: 540-549.
 • Coleman L. [2012], Explaining crude oil prices using fundamental measures, "Energy Policy", vol. 40, no. 3: 321.
 • Cologni A., Manera M. [2014], On the economic determinants of oil production. Theoretical analysis and empirical evidence for small exporting countries, "Energy Economics", vol. 44, no. 4: 75.
 • Doornik J. [1996], Testing vector error autocorrelation and heteroscedasticity, Econometric Society 7th World Congress, Working Paper.
 • Dvir E., Rogoff K. [2014], Demand effects and speculation in oil markets: theory and evidence, "Journal of International Money and Finance", vol. 42, no. 4: 121-128.
 • EIA [2016], International energy outlook, U. S. Energy Information Administration, no. DOE/EIA-0484, Washington.
 • Engle R. F., Hendry D., Richard J. F. [1983], Exogeneity, "Econometrica", vol. 51, no. 2: 287-300.
 • Fattouh B. [2007], The drivers of oil prices: the usefulness and limitations of non-structural models, supply-demand framework and informal approaches, EIB Papers, vol. 12, no. 1: 130-150.
 • Fattouh B., Mahadeva L. [2012], Assessing the financialization hypothesis, The Oxford Institute for Energy Studies, Working Paper, no. WPM49: 38-39.
 • Fratzscher M., Schneider D., Van Robays I. [2014], Oil prices, exchange rates and asset prices, ECB Working Paper Series, no. 1689: 1-47.
 • Gasek A., Witkowska D. [2006], Zastosowanie testu Perrona do badania punktów zwrotnych indeksów giełdowych: WIG, WIG20, MIDWIG i TechWig, Zeszyty Naukowe SGGW- Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 60: 360-361.
 • Hall P. [1992], The Bootstrap and Edgeworth expansion, Springer-Verlag, New York.
 • Hamilton J. D. [2008], Understanding crude oil prices, "The Energy Journal", vol. 30, no. 2, International Association for Energy Economics: 179-206.
 • Hamilton J. D. [2009], Causes and consequences of the oil shock of 2007-08, "Brookings Papers on Economic Activity", vol. 40, no. 1: 216-234.
 • Hendry D. F., Juselius K. [2000], Explaining cointegration analysis: Part II, Discussion Papers, University of Copenhagen, Department of Economics, no. 00-20: 15-18.
 • Hughes J. E., Knittel Ch. R., Sperling D. [2006], Evidence of a shift in the short-run price elasticity of gasoline demand, NBER Working Paper Series, no. 12530: 14-19.
 • IEA [2015], World energy outlook 2015, International Energy Agency, OECD/IEA, Executive Summary, Paris.
 • Johansen S. [1988], Statistical analysis of cointegration vectors, "Journal of Economic Dynamics and Control", vol. 12, no. 2-3: 231-254.
 • Johansen S., Juselius K. [1990], Maximum likelihood estimation and inference on cointegration - with applications to the demand for money, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 52, no. 2: 177-209.
 • Juselius K. [2005], The cointegrated VAR model: methodology and applications, Advanced Texts in Econometrics.
 • Juvenal L., Petrella I. [2011], Speculation in the oil market, Federal Reserve Bank of St. Louis, Research Division Working Paper, no. 2011-027A: 10-35.
 • Kaufmann R. [2011], The role of market fundamentals and speculation in recent price changes for crude oil, "Energy Policy", vol. 39, no. 1: 105-108.
 • Kaufmann R., Dees S., Karadeloglou P., Sanchez M. [2004], Does OPEC matter? An econometric analysis of oil prices, "The Energy Journal", vol. 25, no. 4: 70-88.
 • Kaufmann R., Dees S., Karadeloglou P., Sanchez M. [2007], Modelling the world oil market: assessment of a quarterly econometric model, "The Energy Policy", vol. 35, no. 1: 179-184.
 • Kębłowski P. [2013], Właściwości wybranych metod małopróbkowego wnioskowania o rzędzie kointegracji, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 2: 164-169.
 • Kilian L. [2009], Not all oil price shocks are alike: disentangling, demand and supply shocks in the crude oil market, "The American Economic Review", vol. 99, no. 3: 1053-1068.
 • Kilian L., Murphy D. [2010], Why agnostic sign restrictions are not enough: understanding the dynamics of oil market VAR models, "Journal of the European Economic Association", vol. 10, no. 5: 8-11.
 • Kilian L., Murphy D. [2014], The role of inventories and speculative trading in the global market for crude oil, "Journal of Applied Econometrics", vol. 28, no. 3: 454-459.
 • Krichene N. [2006], World crude oil markets: monetary policy and the recent oil shock, IMF Working Paper, no. 62: 11.
 • Krichene N. [2007], An oil and gas model, IMF Working Paper, no. 135: 5-24.
 • Leszkiewicz-Kędzior K., Welfe A. [2014], Asymmetric price adjustments in the fuel market, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", vol. 6, no. 2: 106-127.
 • Lombardi M., Ravazzolo F. [2013], On the correlation between commodity and equity returns: implications for portfolio allocation, BIS Working Papers, no. 420: 2-16.
 • Lütkepohl H. [2005], New introduction to multiple time series analysis, Springer Science & Business Media, Berlin.
 • Lütkepohl H., Krätzig H. [2004], Applied time series econometrics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Lütkepohl H., Reimers H. E. [1992], Impulse response analysis of cointegrated systems, "Journal of Economic Dynamics and Control", vol. 16, no. 1: 53-74.
 • Majsterek M. [2014], Modelowanie systemów skointegrowanych. Aspekty teoretyczne, "Bank i Kredyt", t. 45, z. 5: 444-451.
 • Nielsen H. B. [2004], Cointegration analysis in the presence of outliers, "The Econometrics Journal", vol. 7, no. 1: 249-271.
 • Nordhaus W. D. [2009], The economics of an integrated world oil market, International Energy Workshop 2009, Venice.
 • OPEC [2008], OPEC Bulletin 01/2008, Commentary: oil prices - a time for reflection, Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Secretariat, Wiedeń.
 • OPEC [2015], World oil outlook 2015, Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Secretariat, Wiedeń.
 • Osterwald-Lenum M. [1992], A note with quantiles of the asymptotic distribution of the maximum likelihood cointegration rank test statistics, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 54, no. 3: 468-470.
 • Perron P. [2005], Dealing with structural breaks, Boston University, Department of Economics, Working Papers Series, no. WP2005-017: 40-62.
 • Phoumin H., Kimura S. [2014], Analysis on price elasticity of energy demand in East Asia: empirical evidence and policy implications for ASEAN and East Asia, ERIA Discussion Paper Series, no. 2014-05: 6-16.
 • Ratti R., Vespignani J. L. [2012], Crude oil prices and liquidity, the BRIC and G3 countries, MPRA Paper, no. 44049: 8-9.
 • Serwa D., Wdowiński P. [2017], Modeling macro-financial linkages: combined impulse response functions in SVAR models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", vol. 9, no. 4: 334-337.
 • Socha R. [2013], Analiza relacji cen wybranych gatunków ropy naftowej, "Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal", t. 16, z. 2: 19-21.
 • The Greens/EFA [2012], Europe facing peak oil, Group in the European Parliament.
 • Thomas A., Mühleisen M., Pant M. [2010], Peaks, spikes, and barrels: modeling sharp movements in oil prices, IMF Working Paper, Strategy, Policy, and Review Department, no. WP/10/186: 13-15.
 • Urbain J. P. [1992], On weak exogeneity in error correction models, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 54, no. 2: 188-203.
 • Warne A. [2008], Structural VAR ver. 0.45, http://www.texlips.net/svar/ (28.01.2016).
 • Wdowiński P. [2010], Modele kursów walutowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Welfe A., Karp P., Kębłowski P. [2006], Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Xiong W., Tang K. [2012], Index investment and the financialization of commodities, "Financial Analysts Journal", vol. 68, no. 6: 54-72.
 • Yamori N. [2011], Co-movement between commodity market and equity market: does commodity market change? "Modern Economy", vol. 2, no. 3: 338-339.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171514778

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.