PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 32 | nr 2 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wybranych sektorów gospodarki = Conditions for the Development of Enterprises and Selected Sectors of the Economy | 311--324
Tytuł artykułu

Nasycenie gospodarki turystyką a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego w małych rozwijających się państwach wyspiarskich

Warianty tytułu
Tourism Penetration and the Socio-Economic Development Level of Small Island Developing States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest zbadanie stopnia nasycenia gospodarki turystyką i poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego w 29 małych rozwijających się państwach wyspiarskich. Stopień nasycenia gospodarki turystyką wyznaczono przy zastosowaniu wskaźnika Tourism Penetration Index (TPI) - indeksu, którego konstrukcja opiera się na trzech płaszczyznach: ekonomicznej, społeczno-kulturowej i przestrzennej. Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego wyznaczono w oparciu o wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI) i zamożności (dochód narodowy na osobę). Przeprowadzone analizy wykazały, że gospodarki o wysokim i średnim stopniu nasycenia gospodarki turystyką charakteryzowały się wyższym poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego. Wyniki badania stanowią element przemawiający na korzyść (z perspektywy ekonomicznej) w dyskusji nad oceną monokultury turystycznej. Zjawiska, które zarówno w literaturze z zakresu geografii turystyki, jak i ekonomiki turystyki postrzegane jest na ogół jednostronnie negatywnie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of article is an analysis of tourism penetration and the socio-economic development level of 29 small island developing states (SIDS). The tourism penetration was measured by Tourism Penetration Index (TPI) which is divided into three aspects of tourism impacts: economic, social, and special. The level of socio-economic development was assessed with the use of Human Development Index (HDI) and Gross national income (GNI) per capita. The analysis shows that economies with high and medium tourism penetration were on the highest economic development level. The research results shows that "tourism monoculture" from the economic point of view can have positive aspects.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bank Światowy (2017). Pozyskano z https://data.worldbank.org/
 • Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Bertram, G. (2013). Pacific Island Economies. W: M. Rapaport (red.). The Pacific Islands: Environment and Society. Hawai'i University Press.
 • Briguglio, L. (2011). Macroeconomics and the Maltese Economy. Malta: BDL Publishing.
 • Budnikowski, A. (2017). Ekonomia międzynarodowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Encontre, P. (2004). SIDS as a category: adopting criteria would enhance credibility. W: Is a special treatment of small island developing States possible? UNCTAD.
 • Garbicz, M. (2012). Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Dlaczego jedne kraje są biedne, podczas gdy inne są bogate? Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Giezgała, J. (1969, 1977). Turystyka w gospodarce narodowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Grzywacz, J. (2010). Pranie pieniędzy. Metody. Raje podatkowe. Zwalczanie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Hein, P. (2004). Small island developing States: origin of the category and definition issues. W: Is a special treatment of small island developing States possible? UNCTAD.
 • Human Development Report (2016). New York: United Nations Development Program.
 • Jasiński, M. (2006). Aspekty monokulturowe gospodarki turystycznej. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 20, 92-102.
 • Jasiński, M. (2008a). Turystyka a małe gospodarki wyspiarskie. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 23, 195-218.
 • Jasiński, M. (2008b). Zrównoważony rozwój w monokulturowych gospodarkach turystycznych. W: S. Wodejko (red.). Zrównoważony rozwój turystyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Jasiński, M. (2010). Teoria zależności od ścieżki a małe gospodarki wyspiarskie. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 28, 52-72.
 • Jasiński, M. (2013). Kolonizacja turystyczna jako element rozwoju gospodarek wyspiarskich. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa (rozprawa doktorska).
 • Jasiński, M. (2017a). Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia i Prace, 3(31), 151-167.
 • Jasiński, M. (2017b). Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie. Studia i Prace. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 49(2), 317-333.
 • Jasiński, M., Masłoń-Oracz, A. (2017). Rolnictwo i turystyka w rozwoju społeczno-ekonomicznym Mauritiusa. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 145-153.
 • Jędrusik, M. (2003). Trzy modele kolonizacji turystycznej na przykładzie archipelagów mórz ciepłych. Przegląd Geograficzny, 1(75), 81-100.
 • Jędrusik, M. (2005). Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kachniewska, M., Niezgoda, A., Pawlicz, A. (2012). Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystycznej. W: M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz (red.). Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kowalczyk-Anioł, J. (2017). Społeczno-ekonomiczne dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim wybrzeżu meksykańskiego Jukatanu. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1(37), 209-222.
 • McElroy, J.L. (2003). Tourism Development in Small Islands across the World. Geografiska Annaler, 85(B)/4, 231-242.
 • McElroy, J.L. (2004). Global perspectives of Caribbean tourism. W: D.T. Duval (red.). Tourism in the Caribbean: Trends, Development, Prospects. London & New York: Routledge, 39-56.
 • McElroy, J.L. (2006). Small island tourist economies across the life cycle. Asia Pacific Viewpoint, 47(1), 61-77.
 • McElroy, J.L., de Albuquerque, K. (1998). Tourism penetration index in small Caribbean islands. Annals of Tourism Research, 25(1), 145-168.
 • Meyer, B. (2008). Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Mirkowska-Ostatek, M. (2013). Oficjalna pomoc rozwojowa jako czynnik eliminujący skalę ubóstwa w państwach Trzeciego Świata. W: E. Latoszek, M. Proczek (red.). Polityka rozwojowa. Rola organizacji międzynarodowych w zwalczaniu ubóstwa na świecie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Padilla, A., McElroy, J.L. (2005). Tourism Penetration Index in Large Islands: The Case of the Dominican Republic. Journal of Sustainable Tourism, 13(4), 353-372.
 • Piasecki, R. (2003). Rozwój gospodarczy a globalizacja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Samoa Tourism Sector Plan (2013). Samoa Tourism Sector Plan 2014-2019. Samoa Tourism Authority.
 • Sen, A. (2002). Rozwój i wolność. Poznań: Zysk i S-ka.
 • UNCTAD (2010). In-depth evaluation of UNCTAD's technical cooperation activities dedicated to least developed countries, landlocked developing countries, small island developing states and other structurally weak, vulnerable and small economies.
 • UNWTO (2017). Compendium of Tourism Statistics. Madrid: UNWTO.
 • Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171519767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.