PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 41 | 44--66
Tytuł artykułu

Protection of Personal Interests of Legal Persons and Article 445 § 3 of the Civil Code

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych a art. 445 § 3 k.c.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article discusses whether it is possible to adopt, through the appropriate application of the provisions of Article 448 CC in conjunction with Article 445 § 3 CC in conjunction with Article 43 CC, a legal concept of transfer to a legal person's legal successor (and also of a quasi legal person referred to in Article 331 CC) - under universal succession - of the legal person's claim (or quasi legal person's claim as referred in Article 331 CC) for pecuniary compensation for the wrong suffered as a result of infringement of its personal interests in the case when the action for the award of that compensation has been recognised in writing or when the action had not been instituted before the termination of the existence of such a legal person. In the author's opinion, the arguments advanced in the article argue for such a thesis, and that such a question should be answered in the affirmative. The Supreme Court shared this opinion in its resolution of 9 November 2017, III CZP 43/17. (original abstract)
W artykule omówiona zostanie problematyka odnosząca się do tego, czy możliwe jest przyjęcie, poprzez odpowiednie zastosowanie przepisów art. 448 k.c. w zw. z art. 445 § 3 k.c. w zw. z art. 43 k.c, konstrukcji prawnej przejścia na następcę prawnego osoby prawnej (tak samo ułomnej osoby prawnej o której mowa w art. 33 1 k.c.) pod tytułem ogólnym roszczenia takiej osoby prawnej (ułomnej osoby prawnej o której mowa w art. 33 1 k.c.) o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę doznaną w wyniku naruszenia jej dóbr osobistych w wypadku, gdy powództwo o zasądzenie tego zadośćuczynienia zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo o nie zostało wytoczone przed ustaniem bytu takiej osoby prawnej. W ocenie Autora, argumenty wskazane w artykule, przemawiają na rzecz tezy, iż na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Takiego samego zdania był Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 listopada 2017 r., III CZP 43/17. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
44--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli
Bibliografia
 • Act on 16 September 1982 - Cooperative Law (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 1560).
 • Act of 7 April 1989 - Law on Associations (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 210).
 • Act of 16 April 1993 on Unfair Competition (consolidated text: Journal of Laws of 2003, No. 153, item 1503 as amended).
 • Act of 29 August 1997 - Banking Law (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 1876).
 • Act of 15 September 2000 - Commercial Partnerships and Companies Code (consolidated text: Journal of Laws of 2017, item 1577).
 • Act of 2 July 2004 on Freedom of Economic Activity (consolidated text: Journal of Laws of 2016, item 1829).
 • Act of 25 September 2015 amending the Act - Law on Associations and Some Other Acts (Journal of Laws No. 93, item 889).
 • Borysiak W., Bosek L. in Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86. Eds. M. Safjan, L. Bosek (Warszawa 2016).
 • Dmowski S. in Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna (Warszawa 2001).
 • Frąckowiak J. in System Prawa Prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne - część ogólna. Ed. M. Safjan (Warszawa 2012).
 • Gniewek E. in Kodeks cywilny. Komentarz. Eds. E. Gniewek, P. Machnikowski (Warszawa 2017).
 • Granecki P., "Dobra osobiste w prawie polskim - zagadnienie dóbr osobistych osób prawnych." Przegląd Sądowy 5(2002).
 • Grzybowski S. in System prawa cywilnego. Vol. 1, 1st ed. (Ossolineum 1974), 2nd ed. (Ossolineum 1985).
 • Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie (Warszawa 1985).
 • Jędrzejewska A., "Ochrona nazwy spółki cywilnej. Problematyka podobieństwa nazw." Przegląd Sądowy 11-12(1993).
 • Kawałko, A., Witczak, H. Prawo cywilne - część ogólna (Warszawa 2014).
 • Kidyba A. in Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Ed. A. Kidyba (LEX/el. 2012).
 • Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art.494 Kodeksu spółek handlowych. Point 1 (LEX/el. 2017).
 • Koczanowski J., "Ochrona dóbr osobistych osób prawnych." Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej No. 139 (Kraków 1999).
 • Krauss J., Modrzejewska M., "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1990 r. I CR 529/90" Przegląd Sądowy 4(1991).
 • Kubiak-Cyrul A., Dobra osobiste osób prawnych (Kraków 2005).
 • Księżak P. in Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Eds. P. Księżak, M. Pyziak-Szafnicka (LEX/el. 2014).
 • Mularski K. in Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-44911. Ed. M. Gutowski (Warszawa 2016), Legalis.
 • Nazar M., "Status cywilnoprawny wspólnoty mieszkaniowej." Rejent 4(2000).
 • Nazar M. in Filipiak T.A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego (Lublin 2006).
 • Niedośpiał M., Swoboda testowania (Bielsko-Biała 2002).
 • Olejniczak A. in Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część ogólna. Ed. A. Kidyba (LEX/el. 2014).
 • Oplustil K. in J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz (Warszawa 2017).
 • Pazdan M. in Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz. Art. 1-44910. Ed. K. Pietrzykowski (Warszawa 2013).
 • Pinior P. in Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Ed. J.A. Strzępka (Warszawa 2015).
 • Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna (Warszawa 2011).
 • Safjan M., "Ochrona majątkowa dóbr osobistych po zmianie przepisów Kodeksu cywilnego." Przegląd Prawa Handlowego 1(1997).
 • Skrodzka M., Skrodzki K. in Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Ed. Z. Jara (Warszawa 2017).
 • Skubisz R., "Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1990 r., I CR 529/90." Przegląd Sądowy 11-12(1992).
 • Szpunar A., "Ochrona dóbr osobistych przysługujących osobom prawnym." In Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Radwańskiego (Poznań 1990).
 • Szumański A. in Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do art. 491-633 (Warszawa 2012).
 • Śmieja A. in System Prawa Prywatnego. Tom 6. Prawo zobowiązań - część ogólna. Ed. A. Olejniczak (Warszawa 2014).
 • Witczak H., Kawałko A., Prawo spadkowe (Warszawa 2011).
 • Wolak G., Umowa zrzeczenia się dziedziczenia w polskim prawie cywilnym (Warszawa 2016).
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej (Warszawa 1998).
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe (Warszawa 2011).
 • Zieliński M., "Nazwa spółki cywilnej jako dobro osobiste." Prawo Spółek 11(1998).
 • Żyznowski T., "Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 października 1991 r., III CZP 109/ 91." Przegląd Sądowy 5-6(1992).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171521911

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.