PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 19 | 5--16
Tytuł artykułu

Hierarchiczna struktura poznania piramida wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Hierarchical Knowledge Structure - Pyramid of Knowledge
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna nauka przeżywa głęboką zapaść spowodowaną częściowym zanegowaniem klasycznego znaczenia takich wartości, jak obiektywność, realizm, racjonalność, prawda naukowa itd. Osłabia to zdolność prognostyczną nauki, a w szczególności zdolność przewidywania sytuacji kryzysowych. Przeprowadzono krytyczną analizę rozmaitych wersji piramidy wiedzy - które zostały zaproponowane w kilku ostatnich dekadach - jak również sposobów uzasadniania ich metodologicznej poprawności. Przypomniano, że idea przedstawiania procesu poznania w formie piramidy ma w filozofii i nauce europejskiej tradycję liczącą ponad dwa tysiące lat. Jeśli więc mówi się o planach uczynienia z Europy lidera nowej fali rozwoju, której wyróżnikiem ma być racjonalne wykorzystanie indywidualnego i zbiorowego (społecznego) kapitału intelektualnego, to trzeba przede wszystkim osadzić te plany w ramach europejskiej myśli filozoficznej. W artykule zaproponowano przyjęcie za pod-stawę badań nad strukturą procesu poznania oraz strukturą wiedzy arystotelesowskiej triady "doświadczenie - wiedza - mądrość". (abstrakt oryginalny)
EN
Modern science is experiencing a deep crisis caused by a partial denial of the classic sense of such notions as objectivity, realism, rationality, scientific truth etc. It weakens prognostic ability of science and in particular its ability to anticipate various crisis situations. A critical analysis of various versions of knowledge pyramid - that have been proposed within last decades - as well as of their methodological correctness. If a new wave of development of European countries, characterized by rational use of individual and social intellectual capitals is to be accomplished, then this development has to be based on the European philosophy. It is emphasized that idea of presenting cognition process in the form of a pyramid has in the European philosophy and science two-millennial tradition over. In the paper it is proposed to accept the Aristotelian triad ''experience - knowledge - wisdom " for base of research on the structure of cognition process as well as and knowledge system. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Strony
5--16
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
 • Polska Akademia Nauk
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Ackoff R.L. (1989). From data to wisdom. "Journal of Applied Systems Analysis", 16, 3-9.
 • Arystoteles (1984). Metafizyka. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Arystoteles (1988). Zachęta do filozofii. PWN, Warszawa.
 • Bacon F. (1961). Eseje. PWN, Warszawa.
 • Berlinger G., Castro D., Mills A. (2004). Data, information, knowledge and wisdom. http.//www. systems-thinking. org/dikw/dikw. htm.
 • Bocheński J. (1993). O filozofii analitycznej. [w:] J. Bocheński, Logika i filozofia. PWN, Warszawa, 35-49.
 • Cleveland H. (1982). Information as resource. "The Futurist", 16, 34-39.
 • Conway D. (2000). The rediscovery of wisdom: From here to antiquity in quest of 'Sophia'. St. Martins Press, New York.
 • Descartes R. (1981). Rozprawa o metodzie. PWN, Warszawa.
 • Feyerabend P.K. (1978). Science in a free society. New Left Books, London.
 • Fayerabend P.K. (1987). Farewell to reason. Verso Books, London.
 • Feyerabend P.K. (1993). Against method: outline of an anarchistic theory of knowledge. Kluwer, Dordrecht.
 • Gadamer H.G. (1992). Dziedzictwo Europy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Grzegorczyk A. (1989). Mała propedeutyka filozofii naukowej. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 • Judycki S. (2007). Realizm a idealizm. www.kul.lublin.pl/files/108/Realizm_ i_idealizm.pdf.
 • Kant I. (1986). Krytyka czystego rozumu. PWN, Warszawa.
 • Kant I. (2004). Krytyka praktycznego rozumu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kamiński S. (1992). Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
 • Kamiński S., Herbut J. (1997). Filozofia. [w:] J. Herbut, red., Leksykon filozofii klasycznej. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin, 198-202.
 • Kociuba M. (2002). Tożsamość kulturowa cywilizacji europejskiej. O potrzebie aksjologicznej 'metanoi'. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", 27, 37-61.
 • Krąpiec M.A. (1992). Elementy filozofii poznania. [w:] M.A. Krąpiec, S. Kamieński, Z.J. Zdybicka, P. Jaroszyński, Wprowadzenie do filozofii. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin, 207-268.
 • Krąpiec M.A. (1997). Ludzka wolność i jej granice. Wydawnictwo Tadeusza Radjusza 'Gebethner - Print', Warszawa.
 • Markus B. (2005). Learning Pyramids. [w:] Proceedings of the FIG Working Week and 8th International Conference on the Global Spatial Data Infrastructure, Cairo 1/11-11/11.
 • Michalski K., red. (1990). Europa i co z tego wynika. Rozmowy w Castel Gandolfo. Instytut Nauk o Człowieku, Wiedeń.
 • Miś A. (2006). Filozofia współczesna. Główne nurty. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Popper K. (1992). Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna. PWN, Warszawa.
 • Popper K. (1999). Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Popper K. (2002). Logika odkrycia naukowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rowley J. (2007). The wisdom hierarchy: representations of the DIW hierarchy. Journal of Information Sciences, 33, 163-180.
 • Sztajer S. (2005). Europa wobec kryzysu racjonalności. Problemy i wyzwania. [w:] Z. Drozdowicz, red., Europa wspólnych wartości. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, 21-34.
 • Sharma N. (2008). The origin of the 'Data information knowledge wisdom' hierarchy. http.//www-personal.si.urnich.edu/~nsharma/dikw_origin.htm.
 • Tatarkiewicz W. (2005). Historia filozofii. T. I. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wierzbicki A. (2007). Modelowanie systemowe jako sposób organizacji wiedzy. [w:] P. Kulczyki, O. Hryniewicz, J. Kacprzyk, red., Techniki informacyjne w badaniach systemowych. WNT, Warszawa, 3-29.
 • Zeleny M. (1987). Management support systems: towards integrated knowledge management. Human Systems Management, 7, 59-70.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171526337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.