PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 51 T. 1. Problemy współczesnej ekonomii | 21--29
Tytuł artykułu

Rewitalizacja społeczna w rozwoju obszarów problemowych

Autorzy
Warianty tytułu
Social Revitalization in the Development of Problem Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Programy rewitalizacyjne według deklaracji władz samorządowych mają na celu wsparcie rozwoju tak zwanych obszarów problemowych oraz walkę z wykluczeniem społecznym ich mieszkańców. Dotychczasowe działania rewitalizacyjne nie przyniosły jednak spodziewanych efektów - nie osiągnięto jakiejś istotnej poprawy sytuacji obszarów problemowych. Celem artykułu jest próba zdefiniowania obszarów, w których powinna być realizowana rewitalizacja społeczna, aby przyczyniła się do rozwoju obszaru problemowego. Choć literatura przedmiotu jest bogata, warto uzupełnić ją o stosunkowo nową perspektywę, jaką stwarza wdrażanie programów rewitalizacyjnych na obszarach problemowych. W tekście zawarto także charakterystykę mechanizmu degradacji obszaru i jego skutki. W podsumowaniu przedstawiono korzyści wynikające z wdrażania rewitalizacji społecznej jako narzędzia służącego redukcji sytuacji kryzysowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Revitalization is bringing back to life areas thrown out for some reason on the margin of the settlement unit functioning in the neighborhood. Previous revitalization activities in line with the directions of cohesion policy have not brought the expected results - no significant improvement in the problem areas has been achieved. The aim of the article is to define areas of social revitalization that will contribute to the development of the problem area. Although the subject literature is rich, it is worth to supplement it with a relatively new perspective that is created by the implementation of revitalization programs in problem areas. The text also contains the characteristics of the degradation mechanism of the area and its effects. The conclusion presents the benefits resulting from the implementation of social revitalization as a tool to reduce crisis situations. (original abstract)
Rocznik
Strony
21--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bauer, J. (2015). Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Kozak, M.W. (2014). Rewitalizacja w praktyce polityki spójności. Problemy Rozwoju Miast, 2 (11), 71-80.
 • Kryk, B., Skubiak, B. (2015). The Necessity of Formulating Sustainable Regional Policy in Problem Areas on the Example of West Pomeranian Province in Poland. Transformations in Business & Economics, 3C (14), 433-447.
 • Florida, R. (1995). Toward the Learning Region. Futures, 5 (27), 527-536.
 • Herbst, K. (2017). Rewitalizacja: aktywizacja społeczna czy Kolonizacja, Hausmanizacja, Segregacja, Pobrano z: http://im.edu.pl/mkr/wp-content/uploads/2017/10/Gdansk_fin.pdf (30.01.2018).
 • Lucas, R.E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 1 (22), 3-42.
 • Merton, R.K. (1968). Succession of Goals. W: International Encyclopedia of the Social Sciences, red. D.L. Sills, R.K. Merton (s. 308). The Macmillan & Free Press.
 • Nelson, R.R., Phelps, E.S. (1966). Investment in Humans, Technological Diffusion, and Economic Growth. The American Economic Review, 1/2 (56), 69-75.
 • Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego (2011). Raport końcowy. Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 • Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia. Pobrano z: http://ec.europa.eu/inforegio.
 • Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: PWE.
 • Pylak, K. (2013). Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych: wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego. Lublin: Politechnika Lubelska.
 • RPO (2016). E-biuletyn RPOWZ 2014-2020, nr 1.
 • Szczepański, M., Śliz, A. (b.d.). Rewitalizacja i mobilizacja społeczna - zarys problematyki. W: Rewitalizacja społeczna od aktywizacji do rozwoju lokalnego, red. B. Skrzypczak. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji.
 • Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U. 2015, poz. 1777.
 • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Warszawa, 3 lipca 2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.