PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 89--97
Tytuł artykułu

Specyfika kosztów pośrednich w kontekście działalności szpitala publicznego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Character of Indirect Costs in the Context of Public Hospitals' Activities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest określenie istoty kosztów pośrednich i czynników ich kształtujących na przykładzie szpitala publicznego. Koszty pośrednie stanowią znaczącą pozycję w strukturach kosztów poniesionych na ochronę zdrowia i dotyczących działalności szpitali publicznych. Są złożoną kategorią, problematyczną w pomiarze, rozliczaniu, kalkulacji i analizie, na którą składają się m.in. finansowe efekty nieprawidłowości w realizacji działalności medycznej i niemedycznej - koszty niezgodności. Wśród elementów kształtujących poziom kosztów pośrednich należy wskazać czynniki o charakterze ekonomicznym i pozaekonomicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to determine the issue of indirect costs and factors shaping them on the example of a public hospital. Indirect costs constitute a significant item in the structures of costs incurred for health care and for the operation of public hospitals. They are a complex category, problematic in measurement, accounting, calculation and analysis. They consist of, inter alia, financial effects of irregularities in the implementation of medical and non-medical activities - costs of irregularities. Among the elements shaping the level of indirect costs, we can indicate factors of an economic and non-economic nature.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--97
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • 1. Banaszek M., Żak A. (2017), Wpływ rachunku ABC na ocenę działalności przedsiębiorstwa, "Journal of Capital Market and Behavioral Finance", Vol. 3(7).
 • 2. Baran W. (2011), System rachunkowości zarządczej w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 63(119).
 • 3. Baran W. (2016), Rachunek kosztów w generowaniu kosztowej informacji zarządczej w podmiotach leczniczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442.
 • 4. Binkowski B. (1964), Metody rozliczania kosztów pośrednich produkcji, PWE, Warszawa.
 • 5. Chluska J. (2008), Model rachunku kosztów standardowych świadczeń zdrowotnych szpitala, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 6. Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 7. Hass-Symotiuk M. (red.) (2010), Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • 8. Hass-Symotiuk M. (2011), Zbiory informacji generowane przez szpitale publiczne na potrzeby organów założycielskich w świetle badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 44.
 • 9. https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/ (dostęp: 21.03.2018).
 • 10. Iljas B. (1998), How to Calculate Indirect Costs in Economic Evaluations, "Pharmacoeconomics", Vol. 13(1). DOI: 10.2165/00019053-199813050-00008
 • 11. Jakubczyk M., Wrona W., Macioch T., Golicki D., Niewada M., Hermanowski T. (2010), Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych, "Polski Merkuriusz Lekarski", nr 28(163).
 • 12. Jarlier A., Charvet-Protat S. (2000), Can Improving Quality Decrease Hospital Costs?, "International Journal for Quality in Health Care", Vol. 12(2). DOI: 10.1093/intqhc/ 12.2.125
 • 13. Jarugowa A. (1972), Koszty pośrednie w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rachunek i kontrola, PWE, Warszawa.
 • 14. Johnson H.Th. (1992), Relevance Regained. From Top-Down Control to Bottom-Up Empowerment, The Free Press, New York.
 • 15. Juran M., Gryna F.M. (1988), Juran's Quality Control Handbook, 4th Edition, McGraw-Hill, New York.
 • 16. Koopmanschap M.A., Rutten F.F.H. (1993), Indirect Costs in Economic Studies, "Farmacoeconomics", Vol. 4(6). DOI: 10.2165/00019053-199304060-00006
 • 17. Koopmanaschap M.A., Rutten F.F., Martin van Inveld B., Roijen L. (1995), The Friction Cost Method for Measuring Indirect Costs of Disease, "Journal of Health Economics", Vol. 14(2). DOI: 10.1016/0167-6296(94)00044-5
 • 18. Kowalczyk M. (2012), Zakres wykorzystania rachunku kosztów działań w sektorze finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 50.
 • 19. Li T., Rosenman R. (2001), Estimating Hospital Costs with a Generalized Leontief Function, "Health Economics", Vol. 10(6). DOI: 10.1002/hec.605
 • 20. Lisiecka K. (2000), Koszty jakości, [w:] J. Bagiński (red.), Menedżer jakości, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • 21. McNealy R.M. (1993), Making Quality Happen, Chapman & Hall, London.
 • 22. Metodyka pomiaru kosztów pośrednich w polskim systemie zdrowia, Sprawne Państwo, EY, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Raport_Metodyka_pomiaru_kosztow_posrednich_ 17.09/$FILE/Raport_Metodyka%20pomiaru%20kosztow%20posrednich_ 17.09.pdf (dostęp: 12.03.2018).
 • 23. Naumiuk T. (2012), Koszty w rachunkowości finansowej, Infor Ekspert, Warszawa.
 • 24. Nóżka A. (2005), Ewolucja systemu rachunku kosztów, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", nr 39.
 • 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1998 nr 164 poz. 1194).
 • 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. 2015 poz. 581).
 • 27. Skrzypek E. (2000), Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 28. Skrzypek E., Czternastek L. (1995), Koszty jakości - aspekty teoretyczne i praktyczne, PTE, Lublin.
 • 29. Szychta A. (2008), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 30. Świderska G.K. (red.) (2003), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa.
 • 31. Świderska G.K. (red.) (2014), Koszty w opiece zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 32. Wawak T. (1996), Controlling kosztów jakości, Międzynarodowe Sympozjum Aplikacyjne, "ISO 9000 Forum", Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • 33. Zieliński T. (2007), "As Easy As ABC". Rachunek kosztów działań prosty jak abecadło, Infor, Warszawa.
 • 34. Zymonik Z. (1998), Rola kosztów jakości w kompleksowym zarządzaniu przez jakość, "Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje", nr 68(21).
 • 35. Zymonik Z. (2002), Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.