PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 (CD) | 965--981
Tytuł artykułu

Jakość na rynku usług szkoleniowych w Polsce

Warianty tytułu
The Quality on the Training Services Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zdefiniowano pojęcie jakości usług szkoleniowych oraz jakości inwestowania w kapitał ludzki, odwołując się do uniwersalnych definicji jakości zaczerpniętych z kwalitologii. Celem artykułu jest wskazanie instrumentów kształtujących jakość na rynku usług szkoleniowych w Polsce. Przedstawiono certyfikaty i akredytacje usług szkoleniowych, programy i konkursy promujące wysoką jakość inwestycji szkoleniowych, a także Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie zwiększające przejrzystość i jakość nabywanych kwalifikacji. Ponadto opisano wybrane podmioty działające na rzecz standaryzacji usług szkoleniowych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The article defines the concept of the quality of training services and the quality of investing in human capital, referring to universal definitions of quality taken from qualitology. The purpose of the article is to identify instruments that shape quality on the training services market in Poland. Certificates and accreditations of training services, programs and competitions promoting high quality training investments as well as the Integrated Qualification System as a tool increasing the transparency and quality of acquired qualifications have been presented. In addition, selected entities acting for the standardization of training services in Poland have been described. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
965--981
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Batko, R., Rogala, P. (2015). Standardy jakości w działalności edukacyjno-szkoleniowej. Problemy Jakości, styczeń, DOI: 10.15199/46.2015.1.1.
 • 2. Berłowski, P. (2013). Konkursy i programy certyfikujące dla pracodawców. Personel i Zarządzanie, czerwiec 2013, 38-41.
 • 3. Borkowska, R., Siemaszkiewicz, P. (2015). Popyt na usługi szkoleniowe w Polsce w kontekście unijnego wsparcia finansowego PO KL. W: M. Matejun (red.). Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Łódź: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi.
 • 4. Danilewicz, D. (2013). Analysis of Training Services Market in Poland. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, nr 1 (27), 67-82.
 • 5. Gmaj, I., Grzeszczak, J., Leyk, A. i in. (2016). Walidacja - nowe możliwości zdobywania kwalifikacji. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 6. Gucwa, M., Telejko, J. (2018). Ogólne informacje na temat partnerstwa. https://www.pociagdokariery.pl/131~ogolne-informacje-na-temat-partnerstwa (12.03.2018 r.)
 • 7. Heene J., Jodkowska L. (2014). New ISO 29990:2010 as Value Added to Non-Formal Education Organization in the Future. In: W. Karwowski, T. Marek, M. Frankowicz, J. Kantola, P. Zgaga (ed.), Human Factors of a Global Society. Boca Raton: CRC Press.
 • 8. ISO 29990:2010 (2010). Learning services for non-formal education and training - Basic requirements for service providers. Geneva: ISO.
 • 9. Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (2017) http://www.pifs.org.pl/strona/kodeks-dobrych-praktyk.html (19.03.2018 r.)
 • 10. Kolman, R. (2009). Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości. Warszawa: Placet.
 • 11. Kryk, B. (2016). Accomplishment of the European Union Lifelong Learning Objectives in Poland. Oeconomia Copernicana, 7(3), 389-404.
 • 12. Kryńska, E. (2013). Inwestowanie w kapitał ludzki - pożytki, potrzeby i dylematy. Polityka Społeczna, nr 1/2013, 2-9.
 • 13. Kwiatkiewicz, A. (2006). Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • 14. Lech A. (2016). Firmy sektora usług rozwojowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Poradnik. Warszawa: Polska Izba Firm Szkoleniowych.
 • 15. Lipka, A. (2005). W stronę kwalitologii zasobów ludzkich. Warszawa: Difin.
 • 16. Lipka, A. (2007). Kwalitologia kapitału ludzkiego - przedmiot i metody badawcze. W: A. Pocztowski (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • 17. Lipka, A. (2010). Inwestycje w kapitał ludzki w okresie koniunktury i dekoniunktury. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 18. Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek usług szkoleniowych (PKD 85.59). PKO Bank Polski, Departament Analiz Ekonomicznych, Zespół Analiz Sektorowych, 31 marca 2016 r.
 • 19. Piasecki, P. (red.) (2017). Biała Księga usług rozwojowych. Publikacja opracowana w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich "Sieć współpracy edukacji pozaformalnej SYNERGIA". Warszawa: Polska Izba Firm Szkoleniowych.
 • 20. Prewysz-Kwinto, P., Voss G. (2016). Kursy i szkolenia jako element kształcenia pozaformalnego według oceny pracodawców z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica, nr 327 (83)2. DOI: 10.21005/oe.2016.83.2.23.
 • 21. Rogala, P., Wawak, S. (2015). Dedicated Standards for Quality Management in Training Companies. Nauki o Zarządzaniu, nr 3 (24). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 137-148. DOI: 10.15611/noz.2015.3.12.
 • 22. Sławiński, S. (2017a). Mała encyklopedia ZSK. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 23. Sławiński, S. (2017b). Przegląd kwalifikacji uregulowanych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • 24. Szulc-Obłoza, A. (2017). Kształcenie osób dorosłych w Polsce jako forma inwestycji w kapitał ludzki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 489, 405-415, DOI: 10.15611/pn.2017.489.35.
 • 25. Świeży, M. (red.) (2012). Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy.
 • 26. Terendij, D. (2017). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki - paradoks szkolenia jako benefitu. Modern Management Review, vol. XXII, 24 (2/2017), 147-166.
 • 27. Wawak, S., Batko, R., Rogala, P. (2017). Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis. Problemy Zarządzania. Challenges for Enterpreneurship, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, 176-191. DOI 10.7172/1644-9584.65.11.
 • 28. Wawer, M. (2012). Rozwój rynku usług szkoleniowych w Polsce - teraźniejszość i przyszłość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 723, 443-454.
 • 29. Winnicka-Wejs, A. (2013). Evaluation of the quality of training services. W: A. Stankiewicz-Mróz (red.), Quality of the practices in human resources management in organizations of 21st century. Łódź: Technical University of Lodz, Media Press.
 • 30. Winnicka-Wejs, A. (2017). Zarządzanie ryzykiem wyboru firm szkoleniowych. Marketing i Rynek, nr 7 (CD), 774-786.
 • 31. Wolska, K., Paliwoda, K., Kuźniak, A., Pawelski, D., Piasecki, P. (2013). Trener versus jakość: dyskusja na temat jakości szkoleń, wynagrodzeń i profesjonalizmu trenerów. Personel i Zarządzanie, nr 3, 84-89.
 • 32. Worek, B., Stec, K., Szklarczyk, D., Keler, K. (2011). Kto nas kształci po zakończeniu szkoły? Raport z badań firm i instytucji szkoleniowych wzbogacony wynikami badań ludności oraz badań pracodawców realizowanych w 2010 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego". Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński.
 • 33. Zielińska, A. (2017). Baza Usług Rozwojowych szansą na wzrost kompetencji w polskich przedsiębiorstwach. Marketing i Rynek, nr 7 (CD), 809-827.
 • Ankieta samooceny dla firm 2017 r., Konkurs Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2017) https://www.ipiss.com.pl/lider-zarzadzania-zasobami-ludzkimi/wypelnij-ankiete (19.03.2018 r.)
 • Baza Usług Rozwojowych w nowym systemie wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników. Poradnik dla branży szkoleniowej (2016). Warszawa: PARP, http://www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl (19.03.2018 r.)
 • Tablice dotyczące podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności według stanu na 31.12.2017 r. http://bip.stat.gov.pl (23.03.2018 r.)
 • Lista certyfikatów / akredytacji podlegających ocenie na potrzeby rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych - stan na 01.02.2018 r. (2018), Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • http://www.kwalifikacje.gov.pl (23.03.2018 r.)
 • http://www.pifs.org.pl/ (21.03.2018 r.)
 • http://ecdl.pl/partnerzy/centra-egzaminacyjne/zostan-centrumegzaminacyjnym (21.03.2018 r.)
 • http://qualifications.pearson.com/en/qualifications/pearsonassured.html (21.03.2018 r.)
 • http://vccsystem.eu/system-certyfikacji (21.03.2018 r.)
 • http://www.iaf.nu (21.03.2018 r.)
 • http://www.ibe.edu.pl (23.03.2018 r.)
 • http://www.inwestorwkapitalludzki (19.03. 2018 r.)
 • http://www.ipiss.com.pl/lider-zarzadzania-zasobami-ludzkimi (19.03.2018 r.)
 • http://www.iso.org/search.html?q=ISO%209001:2008 (21.03. 2018 r.)
 • http://www.iso.org/standard/53392.html (21.03.2018 r.)
 • http://www.pca.gov.pl (21.03.2018 r.)
 • http://www.pstd.org.pl (16.03.2018 r.)
 • http://www.pszk.pl/hr-najwyzszej-jakosci/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530026

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.