PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 20 | z. 4 | 78--84
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie poziomu kosztów produkcji surowców rolnych wykorzystywanych do wytwarzania bioetanolu i estrów metylowych w ujęciu przestrzennym

Warianty tytułu
Spatial Differentiation of Raw Material Production Costs Used in Bioethanol and Methyl Ester Manufacturing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dokonano rozpoznania przestrzennych różnic w poziomie kosztów produkcji surowców rolnych wykorzystywanych do wytwarzania bioetanolu i estrów metylowych w Polsce. Wyniki badań wskazały na istotę zróżnicowania poziomu kosztów produkcji rzepaku ozimego i kukurydzy na ziarno w ujęciu przestrzennym. Najwyższy wskaźnik opłacalności produkcji rzepaku odnotowano w województwie wielkopolskim (213,2%), a najniższy w województwie łódzkim (134,5%). Natomiast w przypadku produkcji kukurydzy na ziarno najwyższy wskaźnik opłacalności (z dopłatami) odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (171,9%), najniższy zaś w województwie zachodniopomorskim (109,2%). W przypadku uprawy kukurydzy na ziarno istotną rolę odegrały uzyskane do produkcji dopłaty z UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The study examines spatial differences in the costs of raw material production intended for bioethanol and methyl ester manufacturing in Poland. Results show substantial spatial differences in production costs of rapeseed and corn. Wielkopolskie Province has the highest profitability indicator (213.2%), while Łódzkie Voivodship has the lowest indicator (134.5%). In the case of corn production, the highest profitability indicator (including EU CAP payments) is in Warmińsko-Mazurskie Province (171.9%) and the lowest in Zachodniopomorskie (109.2%). The EU CAP payments played a significant role in the case of corn production. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
78--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Agrolak.pl. 2018a. Notowania cen rzepaku (Prices of rape), https://www.agrolok.pl/notowania/ notowania- -cen-rzepaku.htm, access: 19.04.2018.
 • Agrolak.pl. 2018b. Notowania cen kukurydzy (Prices of corn), https://www.agrolok.pl/notowa nia/notowania-cen-kukurydzy.htm, access: 19.04.2018.
 • CenyRolnicze.pl. 2018. Cena kukurydzy, aktualne ceny rzepaku (Corn price, current rape prices), https:// www.cenyrolnicze.pl/zboza-oleiste-straczkowe/rzepak-i-kukurydza, access: 05.04.2018.
 • DODR (Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu). 2017. Kalkulacje rolnicze (Agricultural calculations), http://www.dodr.pl/ekonomika-rolnictwa/kalkulacje-rolnicze, access: 19.04.2018.
 • Jerzak Michał A. 2009a. Zarządzanie ryzykiem cenowym jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych w warunkach liberalizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (Price risk management as a factor improving the competitiveness of agricultural holdings under conditions of CAP liberalization). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1: 13-23.
 • Jerzak Michał A. 2009b. Ryzyko i metody nim zarzadzania w gospodarstwach rolnych (Risk and methods of risk management in farms). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1 (56): 69-78.
 • Klepacka Anna M., Joanna Mączyńska. 2018. Wpływ unijnych dyrektyw w zakresie wykorzystania biopaliw na rozwój obszarów wiejskich w Polsce (Effects of the biofuel use directive in the rural area development in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XX (2): 84-90.
 • KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). 2018. Informacje dotyczące rynku biokomponentów (Information on the biocomponent market), http://bip.kowr.gov.pl, access: 15.04.2018.
 • KPODR (Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie). 2017. Kalkulacje rolnicze nadwyżek bezpośrednich i dochodu rolniczego netto (Agricultural calculations of direct surpluses and net agricultural income), http://www.ekonomika.kpodr.pl/index.php/analizy-ekonomiczne/kalkulacjerolnicze, access: 19.04.2018.
 • Lebiecka Katarzyna. 2008. Konsekwencje rozwoju globalnej produkcji biopaliw (Consequences of the global biofuel production development) https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/5657/ Lebiecka.pdf?sequence=1, access: 02.05.2018. LODR (Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli). 2017. Kalkulacje (Calculations), http:// lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/doradztwo-2/ekonomika/kalkul acje, access: 19.04.2018. ŁODR (Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach). 2017.
 • Kalkulacje (Calculations), https://www.lodr-bratoszewice.pl/strony/kalkulacje, access: 19.04.2018. MODR (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie). 2018.
 • Kalkulacje kosztów (Costs calculation), http://www.modr.mazowsze.pl/notowania-i-kalkulacje-cenowe/kalkulacje-kosztow, access: 19.04.2018.
 • MRiRW (Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2017. Płatności bezpośrednie w 2017 r. (Direct payments in 2017), http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezposrednie/Archiwum/ Platnosci-bezposrednie-w-2017-r, access: 15.04.2018.
 • MRiRW (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 2018. Rynek roślin oleistych - notowania za okres 23.03.2018-01.04.2018 r. (Oilseeds market - Quotations for the period 23/03/2018-01/04/2018).
 • OODR (Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie). 2017.
 • Produkcja roślinna (Plant production), http://oodr.pl/produkcja-roslinna/, access: 19.04.2018.
 • PODR (Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu). 2017. Kalkulacje rolnicze - produkcja roślinna (Agricultural calculations - plant production), http://podr.pl/doradztwo/kalkulacje-rolniczeprodukcja-roslinna/, access: 19.04.2018.
 • Tchórzewski Krzysztof. 2016. Odpowiedź na zapytanie nr 564 w sprawie konsekwencji pozwania Polski przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie importu biopaliw (The response to the parliamentary question no. 564 in the matter of consequences of Poland defendant by the european comission on imported biofuels), http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc. xsp?key=216D4922,access:16.04.2018.
 • Wasilewski Mirosław, Marzena Chmielewska. 2007. Możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach rolniczych (Possibilities of utilization the activity based costing in agricultural enterprises). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 9 (1): 519-524.
 • WMODR (Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie). 2017. Kalkulacje produkcji rolniczej (Calculations of agricultural production), http://w-modr.pl/index.php?id=45, access: 19.04.2018.
 • WODR (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu). 2018a. Kalkulacje rolnicze (Agricultural calculations), http://kalkulacje.wodr.poznan.pl/, access: 19.04.2018.
 • WODR (Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu). 2018b. Wyjaśnienia do kalkulacji rolniczych (Explanations to agricultural calculations), http://kalkulacje.wodr. poznan.pl/opis.html, access: 15.04.2018.
 • ZODR (Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach). 2017. Kalkulacje roślinne (Plant Calculations) http://www.zodr.pl/download/ekonomia/kalkulacje _roslinne.pdf, access: 19.04.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171530650

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.