PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2(104) | 31--35
Tytuł artykułu

Hałas jako immisje sąsiedzkie a prawo do spokojnego zamieszkiwania

Warianty tytułu
Noise as an Immission into Neighbour's Property and the Right to Quiet Inhabitancy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto analizę praktycznego i aktualnego zarówno w Polsce jak i zagranicą problemu immisji sąsiedzkich oraz sposobów zwalczania uciążliwych zachowań osób zamieszkujących lokale lub nieruchomości sąsiednie a wkraczających w nieuprawniony sposób w swego rodzaju "mir" domowy. Problematykę immisji sąsiedzkich przedstawiono na przykładzie hałasu. W opracowaniu pominięto inne rodzaje immisji, z uwagi na to, że w dzisiejszej dobie uciążliwy hałas wydaje się być najbardziej powszechnym rodzajem zakłóceń prawa sąsiedzkiego. Prawo do spokojnego zamieszkiwania potraktowano jako typowy rodzaj dobra osobistego podlegającego ochronie cywilno-prawnej. Celem artykułu jest analiza problemu immisji sąsiedzkich hałasu oraz zaproponowanie efektywnych i legalnych zarazem metod walki z tym rodzajem immisji. W artykule skupiono się na obowiązujących w zakresie prawa sąsiedzkiego regulacjach prawa cywilnego i prawa wykroczeń. W wyniku ustaleń badawczych przedstawiono kilka uwag natury de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, których realizacja powinna skutecznie chronić prawo do spokojnego zamieszkiwania. Syntetycznie przedstawiając wyniki badawcze należy stwierdzić, że w praktyce jedynym skutecznym rozwiązaniem walki z immisjami hałasu powinno być wytworzenie odpowiednich dobrych obyczajów sąsiedzkich oraz efektywne wykorzystanie istniejących uprawnień legitymowanych służb takich jak Policja lub Straż Miejska. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the current problem of immission onto the neighbour's property in Poland and abroad as well as ways to combat onerous behaviour of people living in premises or neighbouring properties and entering into the home order in an unauthorised manner. The problem of neighbourly immis-sions is presented on the example of noise. Other types of immissions have been omitted in the study due to the fact, that in today's world noise seems to be the most common type of disturbance of neighbourly law. The right to peaceful inhabitancy was treated as a typical kind of personal good which is subject to the civil law protection. The aim of the article is therefore to analyse the problem of immissions of a neighbour's noise and to propose effective and legal methods of combating this type of immission. The article focuses on the civil law and the misdemeanours law in the realm of the neighbourly law. As a result of the research findings several comments of the de lege lata nature and the de lege ferenda demands were presented, the implementation of which should effectively protect the right to quiet inhabitancy. Presenting the research results synthetically, it should be stated that in practice the only effective solution for the fight against noise immissions should be the development of appropriate good neighbourly customs and an effective use of existing rights of legitimate services such as the Police or Municipal Police. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baran, B. (2012). Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości. 2. Wydanie, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 • Budyn-Kulik, M., Kozłowska-Kalisz, P., Kulik, M., Mozgawa, M. (red.). (2007). Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa: Lex a Woltres Kluwer business.
 • Cohen, R.I. (1968). Nuisance: A Proprietary Delict. McGill Law Journal, 14, 124-148.
 • Czerwińska Koral, K. (2014),.Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługują ce właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Roczniki Administracji i Prawa. Tom II, Rok XIV.
 • Katner, W. (1981). Ukształtowanie legitymacji w procesie negatoryjnym o pośrednie naruszenie własności, Palestra 25/5 (281).
 • Kodex Napoleona z przypisami, Xsiąg trzy. (1811) tł. K. Szaniawski, Warszawa: Drukarnia Xsięży Pijarów.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Lanckoroński, B., (2010). Ochrona własności nieruchomości przed immisjami pośrednimi a ochrona dóbr osobistych - wybrane zagadnienia, Studia Iuridica 2010, t. 52, WPiAUW.
 • Mattei, U. (2000). Basic Principles of Property law. A Comparative Legal and Economic Introduction. Westport: Greenwood Publishing Group Inc.
 • Pietraszewski, M. (2013). Immisje sąsiedzkie a ochrona dóbr osobistych, w: Księga Pamiątkowa. Mateusz Cisek, Zygmunt Masternak, Marek Zagrosik. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Renaut, M. H. (2004). Histoire du droit de la propriete, Elipses. [w:] Kurlej, M., Prawo własności nieruchomości na gruncie prawa francuskiego, Roczniki Administracji i Prawa, Rok. XI (2011).
 • Rudnicki, S., Rudnicki, G., Rudnicka, J., Gudowski, J|. (red.). (2016). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. II. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Szpunar, O., Wańtuch, T. (2018). Osiedle Fatimskie tylko dla katolików, Chcesz tu zamieszkać daj świadectwo wiary, Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/duzyfor mat/7,127290,23291424,osiedle-fatimskie-tylko-dla-katolikow-chcesz-tu-zamieszkac.html?disableRedirects=true. (18.07.2018).
 • Ustawa z dnia 11 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.2018, poz. 1360).
 • Ustawa z dnia 20 maja 1911 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971, nr 12, poz. 114 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1991 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1991 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017, poz. 1904).
 • Wyrok NSA z dnia 13 października 2003 r. (Sygn. akt IV SA 456/2002).
 • Wyrok SN z dnia 2 grudnia 2002 r. (sygn. akt. III KRN 189/92).
 • Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2018 r. (Sygn. akt IV KK 475/17).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171532816

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.