PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 518 Statystyka publiczna a samorząd terytorialny | 9--21
Tytuł artykułu

Metody pomiaru efektywności działania instytucji publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Methods of Measuring the Efficiency of Public Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zorientowanie na efektywność gospodarowania środkami publicznymi stanowi jedno z głównych założeń koncepcji sprawnego zarządzania JST. Stojące przed instytucjami publicznymi wyzwania, do których zalicza się m.in. rosnące oczekiwania w zakresie wysokiej jakości usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb jednostek, przy jednoczesnym dysponowaniu ograniczonymi zasobami, powodują, że coraz większego znaczenia nabiera dążenie do poprawy efektywności działania tych instytucji. W artykule skoncentrowano się na przeglądzie i analizie porównawczej wybranych metod ilościowych, wykorzystywanych do pomiaru efektywności instytucji publicznych. Podjęto też próbę ich oceny. Przede wszystkim ukazano jedną z metod służących do pomiaru efektywności technicznej - nieparametryczną Metodę Obwiedni Danych (DEA). Opierając się na niej, w artykule opracowano model oceny efektywności technicznej działania powiatowych urzędów pracy na przykładzie jednego z lokalnych rynków pracy - województwa dolnośląskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The orientation on the efficiency of managing public funds is one of the main assumptions of the concept of efficient management of local government units. Public institutions facing challenges, including growing expectations for high-quality services tailored to the individual needs of individuals, while having limited resources make it increasingly important to strive to improve the efficiency of these institutions. The article focuses on the review and comparative analysis of selected quantitative methods used to measure the efficiency of public institutions. An attempt was also made to evaluate them. In particular, one of the methods used to measure technical efficiency is shown - non-parametric Data Envelope Method (DEA). Based on it, the article developed a model for assessing the technical performance of County Labour Offices exemplified by one of the local labour markets - the Lower Silesian Voivodship. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Aigner D., Lovell C.A.K., Schmidt P., 1977, Formulation and estimation of stochastic frontier production function models, Journal of Econometrics, 6.
 • Beniamina M., Fabrizio E., Carmelo P., Massimiliano P., 2007, Regulatory and environmental effects on public transit efficiency: a mixed DEA-SFA approach, Journal of Regulatory Economics, vol. 32, Issue 2.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E., 1979, Measuring the efficiency of decision-making units, European Journal of Operational Research, 2.
 • Ciok S., Janc K. (red.), 2012, Z problematyki regionalnej Dolnego Śląska, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 23, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Coelli T.J., Rao P., O`Donnell Ch. J., Battese G.E., 2005, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition, Springer, New York.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2009, Sposoby klasyfikacji modeli DEA, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 3.
 • Europe Economics. https://www.researchgate.net/publication/237314068_An_Assessment_of_Comparative_Efficiency_Measurement_Techniques (dostęp: 20.03.2018).
 • Farrell M.J., 1957, The measurement of productive efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, 120.
 • Gazda M., 2016, O procesie racjonalizacji wydatków publicznych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, rok LXXVIII, zeszyt 1.
 • Gospodarowicz M., 2008, The assessment of social and economical competitiveness of communities in Poland using data envelopment analysis, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom 10, nr 5.
 • Guziejewska B., 2008, Efektywność finansów samorządu terytorialnego, Gospodarka Narodowa, nr 5-6.
 • Guzik B., 2009a, Uwagi na temat zastosowania metody DEA do ustalania zdolności kredytowej, Przegląd Statystyczny, zeszyt 2.
 • Guzik B., 2009b, Główne analizy ekonomiczne na podstawie modelu nadefektywności CCR, Badania Operacyjne i Decyzyjne, nr 3.
 • Jarzębowski S., 2014, Metody oceny efektywności przedsiębiorstw - porównanie wyników, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVI, zeszyt 6.
 • Jastrzębska M., 2016, Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 6/2016 (84), cz. 1.
 • Kachniarz M., 2012, Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2005, Absorpcja środków Unii Europejskiej a racjonalizacja wydatków publicznych, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Kozuń-Cieślak G., 2012, Efektywność wydatków publicznych na ochronę zdrowia w krajach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 262.
 • Kráľ P., Roháčová V., 2013, Measuring the efficiency of public road transport companies in the Slovak Republic using DEA and SFA, Statistika: Statistics & Economy Journal, vol. 93, issue 2.
 • Kucharski A., 2014, Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, Wydawnictwo KBO, Łódź.
 • Kujawska J., 2013, Efektywność zmian finansowania szpitali, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 319.
 • Meeusen W., van den Broeck J., 1977, Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error, International Economic Review, vol. 18.
 • Miranda R., Gramani M. C., Andrade E., 2012, Technical efficiency of business administration courses: a simultaneous analysis using DEA and SFA, International Transactions in Operational Research.
 • Mutter R.L., Rosko M.D., Greene W.H., 2011, Translating frontiers into practice: taking the next steps toward improving hospital efficiency, Medical Care Research And Review: MCRR, vol. 68.
 • Nazarko J., Šaparauskas J., 2014, Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions, Technological and Economic Development of Economy, vol. 20(1).
 • NIK, 2015a, Skuteczność wybranych form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu w wybranych województwach, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8905,vp,11060.pdf (dostęp: 15.03.2018).
 • NIK, 2015b, Realizacja przez Powiatowe Urzędy Pracy programów specjalnych, https://www.nik.gov.pl/plik/id,9971,vp,12279.pdf (dostęp: 15.03.2018).
 • Nojszewska E., 2015, Ekonomiczna analiza efektywności szpitali, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 2(49).
 • Nowak M., Borowiec A., 2013, Zastosowanie metody DEA w badaniu efektywności parków naukowo-technologicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 61.
 • Perek A., 2014, Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków spółdzielczych w Polsce, Economics and Management, nr 3.
 • Peter-Bombik K., Kożuch A.J., 2013, Efektywne zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Studia Ekonomiczne, nr 168.
 • Piwowarski R., 2017, Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ulega paradoksowi efektywności?, Folia Oeconomica. Acta Universitas Lodzensis, 1(327).
 • Prędki A., 2015, Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 235/2015.
 • Rogowski G., 1998, Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań.
 • Sarafidis V., 2002, An Assessment of Comperative Efficiency Measurment Techniques, Europe Economics, London.
 • Shim W., 2003, Applying DEA Technique to Library Evaluation in Academic Research Libraries, Library Trends, vol. 51, no 3.
 • Szuwarzyński A., 2014, Model DEA do oceny efektywności funkcjonowania publicznych uniwersytetów w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 348.
 • Wardzińska K., 2012, Stochastyczna analiza graniczna - przegląd zastosowań, Economics and Ma- nagement, nr 4.
 • Zalewski A., 2005, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Ziębicki B., 2006, Próba modelowego ujęcia pomiaru efektywności organizacji usług instytucji użyteczności publicznej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 713.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171533270

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.