PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 515 Global Challenges of Management Control and Reporting | 52--62
Tytuł artykułu

Instrumental Role of Audit in the Area of Stock Management in the Cement Industry Company

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Instrumentalna rola audytu w zakresie zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie przemysłu cementowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem zastosowania audytu w przedsiębiorstwie, wskazując jego wpływ na efektywność zarządzania zapasami półproduktów. Pierwsza część opracowania eksponuje definicje oraz identyfikację audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Druga część opracowania jest odpowiedzią na pytanie badawcze. Celem opracowania jest poznanie i ocena możliwości zastosowania audytu do zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie przemysłu cementowego w Polsce. Wnioski z badań sugerują, iż implementacja audytu determinuje efektywność zarządzania zapasami półproduktów w badanym przedsiębiorstwie przemysłu cementowego. Metodami badawczymi zastosowanymi do realizacji celu są studia literaturowe i studium przypadku.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, there is discussed the problem of the use of audit in the company, indicating its impact on the efficiency of intermediate product inventory management. The first part of the paper emphasizes the definitions and identification of internal audit in the company. The second part of the paper is the response to the research question. The objective of the paper is to learn and assess the possibilities of using audit for inventory management in the cement industry company in Poland. The conclusions of the research suggest that the implementation of audit determines the efficiency of intermediate product inventory management in the surveyed cement industry company. Research methods applied to accomplish the objective are literature studies and case study.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Czestochowa University of Technology
 • Czestochowa University of Technology, Poland
 • Częstochowa University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Biadacz R., 2007, Audyt wewnętrzny a controlling, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 475, pp. 33-45.
 • Chluska J., Czuba-Kulisińska B., 2016, Rola audytu wewnętrznego w procesach zarządzania ryzykiem w sektorze finansów publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pp. 153-160.
 • Czakon W. (ed.), 2015, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Czerwiński K., Grocholski H., 2003, Podstawy audytu wewnętrznego, Link, Szczecin.
 • Dudek E., 2003, Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr. 17 (73).
 • IIA - Polska, 2001, Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, Instytut Audytorów Wewnętrznych, IIA - Polska, Warszawa.
 • Kościelniak H., 2011, Logistics costs in cement industry, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, no. 12/2011, pp. 54-60.
 • Kabalski P., Grzesiak L., 2017, Funkcje audytu wewnętrznego w opinii polskich audytorów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 91, nr 147, pp. 9-20.
 • Kuc B.R., 2002, Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka, PTM, Warszawa.
 • Lachiewicz S., Matejun M., 2010, Studia przypadków karier menedżerskich absolwentów Politechniki Łódzkiej, [in:] Staniec I. (ed.), Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Nowak E., 2009, Statystyczne metody szacowania ryzyka w audycie wewnętrznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 16, pp. 97-106.
 • Nowak E., 2017, Costs as an economic category exposed to risk, Research Papers of Wrocław University of Economics, no. 474, pp. 195-202.
 • Patterson R., 2002, Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku, transl. E. Kieres, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Piaszczyk A., 2017, Audyt a kontrola - porównanie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 333, pp. 150-161.
 • Płóciennik-Napierała J., 2004, Audyt wewnętrzny w jednostkach gospodarczych, [in:] Kiziukiewicz T. (ed.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Pogodzińska-Mizdak E., 2007, Rola kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie, [in:] Micherda B. (ed.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Saunders E.J., 2003, Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwa, Educator, Częstochowa.
 • Sawyer L.B., 1981, The Practice of Modern Internal Auditing, IIA, Altamonte Springs, FL.
 • Skoczylas W., Kulczyńska A., 2017, Finansowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego ze źródeł zewnętrznych jako zadanie doradcze audytu wewnętrznego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3 (87), cz. 1, pp. 31-41.
 • Skorek N., Trojanowski M., Wilczak A., 2010, Studium przypadku w nauczaniu marketingu. Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I., 2017, Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3 (87), cz. 1, pp. 111-120.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2017 poz. 2077.
 • Winiarska K., 2017, Funkcja doradcza na tle aktualnych i perspektywicznych celów audytu wewnętrznego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 3 (87), cz. 1, pp. 55-64.
 • Winiarska K., Wołoszyn A.J., 2004, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.