PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 6(5) Technology Assessment w ujęciu teoretycznym i praktycznym | 65--72
Tytuł artykułu

Doskonalenie produktów poprzez poprawę jakości życia pracowników z wykorzystaniem nowych technologii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Improving the Products by Improving the Quality of Life of Employees Using a New Technologies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnym czasie dla firm niezwykle istotna jest wysoka jakość wytwarzanych produktów. Na jakość wyrobów wpływa szereg czynników wśród których istotną rolę odgrywa człowiek, jako osoba zarządzająca i jako pracownik najniższego szczebla ze swoją jakością pracy. Wyzwania współczesnej cywilizacji wymagają od jednostki aktywności oraz kreatywności w myśleniu i działaniu. Coraz częściej podkreśla się, iż podstawowymi wymogami współczesnego świata są: jakość pracy, kompetencje, kreatywność, adaptacyjność, zamiłowanie do kontaktów i pracy w zespołach, transfer umiejętności, samodzielność oraz umiejętność radzenia sobie w nieprzewidywalnych warunkach. Te wymagania stawiane współczesnemu pracownikowi nie wątpliwie mają wpływ na jakość życia pracowników. A organizacje i menadżerowie zarządzającymi nimi mają za zadanie tak te wymagania egzekwować od pracowników, aby nie pogarszać im jakości życia. W artykule zostanie zaprezentowane jak nowa technologia, w tym przypadku program komputerowy wpłyną na poprawę jakości życia pracowników, a tym samym przyczynił się do doskonalenia produktów ich pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays for companies it is very important high quality of manufactured products. The quality of the products is affected by a number of factors among which an important role is played by a man, as a manager and as an employee of the lowest level with its quality of work. The challenges of modern civilization require from the individual activity and creativity in thinking and action. More and more often, it is emphasized that the essential requirements of the modern world are: the quality of the work, competences, creativity, adaptability, passion for contacts and teamwork, transfer of skills, self-reliance and the ability to cope with unpredictable conditions. These requirements of the modern employees without a doubt have an impact on their quality of life. And organizations and managers managing them are supposed to enforce these requirements from employees in order not to worsen their quality of life. In this paper it will be presented how new technologies can improve the quality of life of employees and thus contribute to the improvement of the products of their work.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Bugdol M., Zarządzanie przez jakość. Zagadnienia społeczne, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
 • Cummings T. G., Molloy E. S., Improving Productivity And The Quality of Work Life, Praeger, New York 1997.
 • Davis L., Cherns A. (red.), The Quality of Working Life, Free Press, New York 1975.
 • Hackman J. R., Oldham G. R., Motivation through the Design of Work: Test of a Theory, Organizational Behavior and Human Performance, 1976.
 • Jan Paweł II, Laborem excercens, Encyklika, 1981.
 • Jayakumar A., Kalaiselvi K., Quality of work life - an overwiew, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, vol. 1, October 2012.
 • Kolman R., Zespoły badawcze jakości życia, Problemy Jakości nr 2, 2000.
 • Kuczaj K., Czynniki wpływające na poziom jakości życia w miejscu pracy, [w] Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie [red.] Borys T., Rogala P., Skowron P., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 376, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • Łańcucki J., Jakość życia a jakość wyrobów i usług, [w] Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie [red.] Łańcucki J., OPO Bydgoszcz 1998.
 • Lawler E. E., Nadler D. A., Quality of work life: perspectives and directions, Organizational Dynamics, vol. 11, no. 3/1983, s. 20-30.
 • Lisiecka K., Filozofia jakości życia a metody zarządzania przedsiębiorstwem, Problemy Jakości nr 8, 1999, s. 2-8.
 • Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, wyd. Poltex, Warszawa 1995.
 • Mathur R. N., Quality of working life of women construction workers, Commonwealth Publishers, New Delhi 1989.
 • Mills T., What's in a Name?, MI: General Motors Corporation, Detroit 1978.
 • Noworol Cz., Łącała Z.,Tadeusz M., Fąfrowicz M., Psychologiczne Aspekty Jakości Pracy, Społeczna, Ekonomiczna i Konsumencka Ocena Jakości, Wyd. EJB, Kraków 1997.
 • Pate L. E., Sullivan D. L., Converging paradigms of the causes of human behavior: Interpersonal valance and organizational climate, Psychology A Quarterly Journal of Human Behavioral, 1998, Vol. 25 (1), s. 18-23.
 • Rose R., Beh L., Uli J., Idris K., An analysis of quality of work life and career - related variables, American Journal of Applied Sciences, 2006/3 (2), s. 2151- 2159.
 • Sirgy M.J., Efraty D., Siegel P., Dong-Jin L., A new measure of quality of work life (QWL) based on need satisfaction and spillover theories, "Social Indicators Research", 2001/55, s. 241-302.
 • Sutherland J., Canwell D., 2007b, Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejsze teorie, pojęcia, postaci, Warszawa, Wyd. PWN, s. 112.
 • Wawak T., Jakość pracy a jakość życia, [w] Polityka jakości polskich przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej. Materiały konferencji naukowej, Wiedeń 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171534917

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.