PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 12 (CD) | 213--223
Tytuł artykułu

Środowiskowa ocena cyklu życia w zarządzaniu procesowym

Warianty tytułu
Life Cycle Assessment in Process Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie procesowe stanowi podstawową zasadę współczesnego zarządzania organizacją. W obrębie tej koncepcji wypracowano wiele metod i technik, przede wszystkim w aspekcie oceny i doskonalenia procesów realizowanych w organizacji. Istotnym z tego punktu widzenia zagadnieniem jest stosowanie w ramach zarządzania procesowego środowiskowej oceny cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment, skrót LCA). W prezentowanym artykule przedstawiono cechy LCA, które stanowią ważne aspekty zarządzania procesowego i decydują o przydatności tej metodyki w praktyce. W tym kontekście przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kwestie uporządkowanego i transparentnego podejścia do gromadzenia ilościowych danych charakteryzujących procesy, jak również na to, że wyniki badań LCA mogą służyć zasileniu procesu zarządzania w informacje na temat oddziaływań środowiskowych generowanych przez organizacje i jej produkty. Przygotowywane obecnie w Unii Europejskiej wytyczne w zakresie mierzenia oraz informowania o efektywności środowiskowej cyklu życia produktów i organizacji oparte są na LCA i wyraźnie podkreślają wzrastające znaczenie tej metodyki w praktyce gospodarczej. Można zatem spodziewać się, że przedsiębiorcy - także należący do sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) - coraz częściej zaczną wykorzystywać LCA w swoich procesach decyzyjnych. Warto również podkreślić, że realizacja badań LCA może okazać się prostsza w przedsiębiorstwach implementujących zasady zarządzania procesowego, co - poza ewidentnymi korzyściami wynikającymi ze stosowania LCA - powinno stanowić dla tych przedsiębiorstw bodziec do podejmowania tego typu działań. (abstrakt oryginalny)
EN
Process management is a basic principle in contemporary businesses. Many methods and techniques have been developed, primarily in the aspect of process assessment and improvement. One of them is Life Cycle Assessment (LCA) and it is worth to discuss the importance of LCA methodology in the context of process management. The article presents the features of LCA, which determine the usefulness of LCA in practice. In this context, attention should be paid that LCA represents a transparent approach to data collection, well as as that results of LCA studies, provide with information on environmental impacts generated by organization and its products. Commission Recommendation on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations that are based on LCA clearly underlines the increasing importance of this methodology in business practice. Therefore, it can be expected that entrepreneurs will more often use LCA in their decision-making processes. It is also worth to emphasize that the realization of LCA studies may turn out to be less complicated in enterprises implementing principles of process management. Apart from obvious benefits resulting from the use of LCA, it should be an incentive for these enterprises to undertake such activities. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
213--223
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Azapagic, R., Clift, A. (1999). The application of life cycle assessment to process optimisation. Computers & Chemical Engineering, 23, 1509-1526.
 • Lisiecka, K. (red.) (2010). Menedżer jakości. Podejście Procesowe. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Diogo, A.L., Silvaa, Remo, A.P., Filletia, André, L., Christoforob, Eraldo, J., Silvaa, Aldo, R. Omettoa (2015). Application of Life Cycle Assessment (LCA) and Design of Experiments (DOE) to the Monitoring and Control of a Grinding Process. Procedia CIRP, 29, 508-513 https://doi.org/10.1016Zj.procir.2015.01.037.
 • Gerber, L., Gassner, M., Maréchal, F. (2011). Systematic integration of LCA in process systems design: Application to combined fuel and electricity production from lignocellulosic biomass. Computers & Chemical Engineering, 35, 1265-1280.
 • Komisja Europejska, (2008). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Komisja Europejska, (2013). Zalecenie Komisji z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej, 2013/179/UE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Komisja Europejska, (2014). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Kulczycka, J., Kowalski, Z., Lewandowska, A., Lelek, Ł., (2017). Zasady pomiarów efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów. Inżynieria Ekologiczna, 18, 189-195 DOI: 10.12912/23920629/67311.
 • Lewandowska, A., Foltynowicz, Z. (2012). Lca dla organizacji - realne i racjonalne? Ecomanager, 10 http://ecomanager.pl/lca-dla-organizacji-realne-i-racjonalne/ (20.05.2018).
 • Nitkiewicz, T., (2013). Ekologiczna ocena cyklu życia produktu w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych. Seria Monografie (274), Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • PN-EN ISO 14040:2009 Systemy zarządzania środowiskowego - ocena cyklu życia - zasady i struktura, Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 14044:2009 Systemy zarządzania środowiskowego - ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne, Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Wymagania, Warszawa: PKN.
 • Pieragostini, C., Mussati, M.C., Aguirre, P. (2012). On process optimization considering LCA methodology. Journal of Environmental Management, 96, 143-54.
 • Romero, S. (2011). Eliminatig "Us and Them". New York: Apress.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171538987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.