PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 120 | 73--83
Tytuł artykułu

Zarządzanie w procesie budowy nowej organizacji przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Management in the Construction Process of a New Business Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemy współczesnego zarządzania obejmują zjawiska na wielu poziomach analizy. W zarządzaniu strategicznym eksplorowane są różne podejścia badawcze: od uznawanych za klasyczne, jak planowanie długookresowe, po te współcześnie intensywnie poddawane eksploracji naukowej jak: podejście zasobowe czy zdolności dynamiczne. W centrum uwagi są relacje między organizacją i otoczeniem, a sposób ich postrzegania i wyjaśniania determinuje generalizację i implikacje praktyczne. Autor podjął się próby operacjonalizacji zdolności dynamicznych przedsiębiorstw w ujęciu ewolucyjnym. Stąd rozważania dotyczą procesu budowy nowej organizacji przedsiębiorstwa, znaczenie rutyn organizacyjnych, kompetencji interpersonalnych menedżerów. (abstrakt oryginalny)
EN
The problems of modern management include phenomena at many levels of analysis. In strategic management, various research approaches are explored: from those considered classical, such as long-term planning, to those currently intensely subjected to scientific exploration as a resource approach or dynamic capacity. The focus is on the relationship between the organization and the environment, and the way they are perceived and explained determines generalization and practical implications. The author undertook attempts to operationalize the dynamic capabilities of enterprises in an evolutionary approach. Therefore, the considerations concern the process of building a new organization ofan enterprise, the importance of organizational routines, interpersonal competences of managers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
 • Bumech SA
Bibliografia
 • 1. Bąk, E. (2009). Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy. Warszawa: C.H. Beck.
 • 2. Brilman, J. (2001). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE.
 • 3. Borowiecki, R., Czekaj, J. (2010). Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. Warszawa: Difin.
 • 4. Clarke, T., Clegg, S. (2000). Management Paradigm for the New Millennium. International Journal for Management Reviews, 2.
 • 5. Danilewicz, D. (2012). Szkolenie i rozwój w praktyce. W T. Rostowski, D. Danilewicz (red.), Praktyki zarzadzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym. Warszawa: Difin.
 • 6. Denning, S. (2012). Radykalna rewolucja w zarządzaniu, Przewodnik menedżera. Gliwice: Helion.
 • 7. Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 8. Dźwigoł, H. (2014). Unternehmensmanagement im 21. Jahrhundert. Borsdorf: Edition Winterwork.
 • 9. Dźwigoł, H. (2015). Bussiness Management. Oxford, UK: Alpha Science International Ltd.
 • 10. Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
 • 11. Grudzewski, W., Hejduk, I. (2008). Zarządzanie technologiami. Warszawa: Difin.
 • 12. Grudzewski, W., Hejduk, I. (2008). Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania. W W. Grudzewski, I. Hejduk (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • 13. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin.
 • 14. Grudzewski, M.W., Hejduk, K.H., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Suntainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Poltext.
 • 15. Hamel, G. (2009). Moonshots for Management. Harvard Business Review.
 • 16. Hamrol, A. (2017). Zarządzanie i inżynieria jakości. Warszawa: PWN.
 • 17. Hamrol, A. (2016). Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, six sigma i inne. Warszawa: PWN.
 • 18. Jakimowaicz, A. (2016). Nowa ekonomia. Systemy złożone i homo compositus. Warszawa: PWN.
 • 19. Juchnowicz, M., Rostkowski, T., Sienkiewicz, L. (red.) (2006). Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext.
 • 20. Korzeniowski, F.L. (2011). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Difin.
 • 21. Kaplan, S.R., Norton, P.D. (2011). Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników, ALIGNMENT. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • 22. Kożmiński, K.A., Jemielniak, D. (2011). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 23. Kowalczyk, J. (2011). Doskonalenie zarządzania organizacją w praktyce. Warszawa: CeDeWu.
 • 24. Krzakiewicz, K., Cyfert, S. (2017). Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw. Poznań: UEP.
 • 25. Mintzberg, H. (2012). Zarządzanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 26. Morawski, M. (2010). Metody zarządzania. W M. Morawski, J. Niemczyk, K. Perechuda, E. Stańczyk-Hugiet (red.), Zarządzanie. Kanony i trendy. Warszawa: C.H. Beck.
 • 27. Niemczyk, J., Perechuda, K., Stańczyk-Hugiet, E. (2010). Zarządzanie. Kanony i trendy. Warszawa: C.H. Beck.
 • 28. Lisiecka, K. (2006). Metoda samooceny przedsiębiorstwa według modelu EFQM. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej. Sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej firmy. Katowice.
 • 29. Latusek-Jurczak, D. (2011). Zarządzanie międzyorganizacyjne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 30. Sułkowski, Ł. (2010). Ewolucjonizm w zarzadzaniu. Menedżerowie Darwina. Warszawa: PWE.
 • 31. Wieczorek, J. (2008). Efektywne zarządzanie kompetencjami - tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • 32. Trocki, M., Bukłaha, E. (2016). Zarządzanie projektami - wyzwania i wyniki badań. Warszawa: SGH.
 • 33. Tzu Lao (2010). Tao Mocy. Oepress, 64. Gliwice.
 • 34. Walas-Trębacz, J. (2012). Kapitał ludzki jako podstawowy zasób kształtujący wartość przedsiębiorstwa. W M. Tyrańska (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.
 • 35. Wolniak, R. (2012). Wymiary kulturowe polskich organizacji, doskonalenie zarzadzania jakością. Warszawa: CeDeWu.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171539369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.