PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 221--234
Tytuł artykułu

Rzymski, polski i niemiecki małżeński ustrój majątkowy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Roman, Polish and German Matrimonial Property Regime
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Moment zawarcia małżeństwa jest przełomowy, m.in. ze względu na skutki, jakie małżeństwo wywiera w sferze majątkowej małżonków. Co do zasady, powstaje wówczas wspólność majątkowa małżeństwa. Ale małżonkowie mogą też samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będzie wyglądać ich sfera majątkowa. (abstrakt oryginalny)
EN
Marriage constitutes a breakthrough, among others due to its effects on the spouses' property. As a rule, the joint property of marriage arises as its consequence. But spouses can also decide for themselves about the future status of their real estate. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
221--234
Opis fizyczny
Twórcy
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Bibliografia
 • Albertario E., La definizione del matrimonio secondo Modestino [w:] "Studi Albertoni", I, Padova 1933, s. 241.
 • Bassenge P. i inni, Bürgerliches Getzbuch, Beck'sche Kurz Kommentare. t. 7, Verlag C.H. Beck, München 2000.
 • Bosch F.W., Ustawowy ustrój majątkowy małżeński w Republice Federalnej Niemiec, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1987.
 • Brzezińska A., Intercyzy - umowy małżeńskie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Castello C., La definizione di matrimonio secondo Modestino [w:] Atti del colloquio romanistico-canonistico (febbraio 1978), "Utrumque Iuris" 4, Roma 1979, "Zeszyty Prawnicze".
 • Dębiński A., Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Gaudemet J., El matrimonio en Occidente, przekł. M. Berberàn, F. Trapero, Taurus, Madrid 1993.
 • Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Kuleczka G., Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 • Muscheler K., Familienrecht, Luchterhand 2006.
 • Piątowski J.S., System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1985.
 • Quadrato R., "Maris atque feminae coniunctio": "matrimonium" e unioni di fatto, "Index" 38/2010, "Zeszyty Prawnicze", Rocznik 2014, tom 14, numer 3.
 • Romano A. "Matrimonium Iustum". Valori economici e valori culturali nella storia giuridica del matrimonio, Jovena Editor, Napoli 1996.
 • Rozwadowski W., Nowe badania nad istotą małżeństwa rzymskiego, "Meander" 1987, t. 42, nr 4 - 5.
 • Sanna M.V, Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico, "Matrimonium iustum-matrimonium iniustum", Jovena Editor, Napoli 2012.
 • Sitek B., Koncepcja małżeństwa w rzymskim prawie klasycznym a kultura prawna Europy. Uwagi o małżeństwie w oparciu o tekst Modestyna D. 23, 2,1, "Czasopismo Prawno- -Historyczne" 50.1/1998.
 • Skowrońska-Bocian E., Małżeńskie ustroje majątkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Legalis, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Sokołowski T., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Ars Boni et aequi, Poznań 2008.
 • Sokołowski T., Swoboda intercyzy. Zakres modyfikacji małżeńskich ustrojów majątkowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Suder W., Kloto, Lachesis, Atropos. Studia społeczno-demograficzne i medyczne z historii starożytnego Rzymu, "Acta Universitas Wratislaviensis" 1676, "Historia" 120/1994, "Zeszyty Prawnicze Rocznik" 2014, tom 14, numer 3.
 • Sychowicz M., Przymusowy małżeński ustrój majątkowy, "Przegląd Sądowy" 2006, nr 1.
 • Świaczny S., Nierozerwalność małżeństwa a rozwiązanie małżeństwa naturalnego w prawie kanonicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 22.
 • Tamm M., Verbraucherschutzrecht: Europäisierung und Materialisierung des deutschen Zivilrechts und die Herausbildung eines Verbraucherschersutzprinzips, Mohr Siebeck, Edycja: 1 (1 sierpnia 2011 r.), Tübingen 2011.
 • Wąsiewicz A., Z problematyki umów małżeńskich majątkowych, ZN IBPS 1988 nr 29.
 • Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Zabłocki J., "Consortium vitae"[w:] "Finis legis Christus". Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, II, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Zedler F., Dochodzenie roszczeń majątkowych od małżonków, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976.
 • Zubert B., Przeszkoda wieku do zaręczyn i małżeństwa w prawie rzymskim, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 1966, tom XIII, zeszyt 5.
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 1986 Nr 36, poz. 180 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 417 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 757 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 532 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1322 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403) i ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1804).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2003 r. sygn. akt K18/02 (Dz.U. z 2003 r. Nr 83, poz. 772 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 162 poz. 1691 z późn. zm.).
 • Wyrok SN z dnia 17 maja 1985, OSPiKA 1986, nr 9 -10, poz. 185.
 • Postanowienie BVER z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt 2464/07, NJW 2010, s. 2783.
 • Wyrok BVERFG z dnia 17 lipca 2002 r., sygn. akt 1 BCF1/01, 1BVF 2/01, NJW 2002, s. 2543 i nast.
 • Wyrok SN z dnia 12 maja 2005 r., sygn. akt VCK 626/04, lex nr 111040.
 • Postanowienie SN z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt III CSK 259/12, lex nr 1350497.
 • Wyrok SN z dnia 25 maja 2014 r., sygn. akt ICSK 330/13, OSNC 2015/4/50.
 • Wyrok WSA z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt ISA/Go 39/16, lex nr 2029175.
 • Postanowienie SA z dnia 24 października 2017 r, sygn. akt IACz 1623/17 lex nr 2453744.
 • Uchwała SN z dnia 23 lutego 2018 r., sygn. akt IIICzP 103/17, lex nr 2445100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171540193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.