PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 31 | 235--246
Tytuł artykułu

Lokalne grupy działania w województwie dolnośląskim

Warianty tytułu
Local Groups of Action in Lower Silesian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania było zobrazowanie idei podejścia LEADER/RLKS realizowanego w ramach PROW 2014-2020 w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych grup działania funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego. W opracowaniu uwzględniono rolę rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w procesie realizacji inicjatywy LEADER. Źródłem danych do analizy była dostępna literatura dotycząca tematyki badań, akty prawa krajowego i międzynarodowego oraz uchwały zarządu województwa dolnośląskiego, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich oraz lokalne grupy działania Kwoty przyznane poszczególnym partnerstwo dają duże możliwości inicjatyw społecznych. Oddziaływanie lokalnych grup działania obejmuje duże powierzchnie i dotyczy wielu osób na obszarach wiejskich. Istnieje problem w obszarze kształtowania struktury lokalnych partnerstw. W sektorowej konstrukcji lokalnych grup działania powinien dominować sektor społeczny uzupełniany przez mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to illustrate the idea of the LEADER / CLLD approach implemented under RDP 2014-2020 in Poland, with particular emphasis on local action groups operating in the Lower Silesia Voivodship. The study takes into account the role of local community-led local development in the implementation of the LEADER initiative. The source of data for analysis was available literature on the subject of research, national and international law acts and resolutions of the board of the Lower Silesia Voivodship, the National Network of Rural Areas and local action groups. The amounts allocated to a particular partnership give great opportunities for social initiatives. The impact of local action groups covers large areas and affects many people in rural areas. There is a problem in the area of shaping the structure of local partnerships. The sectoral structure of local action groups should be dominated by the social sector supplemented by the inhabitants. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
235--246
Opis fizyczny
Twórcy
  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • 1. Adamowicz M., Dresler E., Udział społeczności lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich. [Participation of local communities in the development of rural areas]. [w:] Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich [The role of human capital in rural development] (red.) Z. Wyszkowska, Wydawnictwo UT-P w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
  • 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. [Rural Development Program for 2014-2020]. Wydawnictwo MRiRW, Warszawa 2014.
  • 3. Psyk-Piotrowska E., Badanie kapitału społecznego LGD - uzasadnienie problemu, założenia metodologiczne, podstawowe wyniki badań. [LAG social capital survey - justification of the problem, methodological assumptions, basic research results]. ACTA Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 44, Łódź 2013.
  • 4. Turek M., Rola lokalnych grup działania w zarządzaniu rozwojem lokalnym na przykładzie małopolskich LGD w perspektywie finansowej 2007-2013. [The role of local action groups in local development management on the example of Małopolska LAGs in the financial perspective 2007-2013]. Zarządzanie Publiczne 4(24), s. 405, s. 107, Kraków 201.
  • 5. Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczności w Polsce. [Principles of implementation of the Local Development tool managed by communities in Poland]. Wydawnictwo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
  • 6. http://fakty.ngo.pl/wiadomosc/1988214.html [20.09.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171546429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.