PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 (136), t. 1 | 21--47
Tytuł artykułu

Adekwatność zreformowanych systemów emerytalnych

Warianty tytułu
The Adequacy of Reformed Pension Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowymi celami społecznymi systemów emerytalnych jest przeciwdziałanie ubóstwu na starość oraz wyrównywanie konsumpcji w cyklu życia, a więc przeciwdziałanie spadkowi poziomu życia po zakończeniu okresu aktywności zawodowej. Polska, podobnie jak inne kraje, radykalnie zreformowała publiczne składkowe programy emerytalne stanowiące główną część jej systemu emerytalnego. Wprowadzone reformy miały na celu osiągnięcie trwałych możliwości finansowania poprzez stabilizację poziomu składek i uruchomienie mechanizmów regulujących koszty. Mechanizmy te - w sytuacji demograficznego starzenia się ludności - prowadzą do obniżania poziomu stóp zastąpienia, co może uczynić systemy emerytalne niezdolnymi do realizacji ich społecznych celów - a więc nieadekwatnymi społecznie. Autor artykułu proponuje, by zamiast rozważania konfliktu między dążeniem do osiągnięcia trwałych możliwości finansowania systemów emerytalnych a dążeniem do ich adekwatności w sensie realizacji celów społecznych, zdefiniować adekwatność systemów emerytalnych w sposób integrujący trzy nierozłączne wymiary: adekwatność poziomu świadczeń, adekwatność wieku emerytalnego oraz adekwatność poziomu składek i podatków finansujących emerytury. Tylko pełna świadomość i zrozumienie nierozłączności tych trzech wymiarów pozwoli na osiągnięcie porozumienia w dialogu społecznym różnych interesariuszy odnośnie do priorytetów realizowanych celów i pożądanego kształtu systemu emerytalnego. Rozważania zilustrowane są analizą polskiej reformy emerytalnej, jej przewidywanych długookresowych konsekwencji oraz istniejących wyzwań i dylematów. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objectives of retirement systems is the prevention of poverty in old age and a smoothing out of consumption levels to prevent undesired for falls in living standards after retirement itself. Poland, along with many other countries, has radically reformed the public contributory schemes dominating its pension systems. These reforms aim to achieve long term financial and fiscal sustainability through stabilizing contribution rates, building into the schemes automatic stabilizing mechanisms. These mechanism lead - under the conditions of demographic ageing - to lower the replacement rates, which may in turn make these systems unable to achieve the social goals set them - and thus becoming socially inadequate. The paper proposes that instead of debating trade-offs between conflicting goals over financial sustainability and social adequacy, one should redefine the notion of the adequacy of pension systems in a way which integrates three mutually interconnected dimensions of adequacy: adequate benefit levels, adequate retirement age and adequate level of contributions and taxes necessary for financing. Only total awareness and an understanding of the inseparability of these three dimensions may allow agreement to be reached in the social dialogue between all the stakeholders on policy priorities and the desired shape of the retirement system. The arguments provided in the paper are illustrated with a detailed analysis of Polish pension reform, its predicted long-term implications and emerging challenges and dilemmas. (original abstract)
Rocznik
Strony
21--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Hochschule Bonn-Rhein-Sigg, Bonn, Germany; Collegium Civitas; University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • The 2015 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 28 EU Member States (2013-2060), "European Economy" 2015, nr 3, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/ee3_en.htm (30.11.2017).
 • The 2015 Pension Adequacy Report: current and future income adequacy in old age in the EU, Volumes I and II, Brussels 2015.
 • D'Addio A.C., Whitehouse E., Towards Financial Sustainability of Pension Systems. The Role of Automatic-Adjustment Mechanisms in OECD and EU Countries, "Forschungsbericht" 2012, No. 8.
 • Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych. Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne, red. F. Chybalski, Warszawa 2016.
 • Adler M., Can Economic Growth Save Social Security, "Challenge" 2001, vol. 44, No. 5.
 • Averting the Old-Age Crisis, Washington 1994.
 • Barr N., Diamond P., Reforming Pensions: Principles and policy Choices, Oxford 2008.
 • Barr N., Diamond P., Reformy systemu emerytalnego - krótki przewodnik, Warszawa 2014.
 • Chłoń-Domińczak A., Strzelecki P., The minimum pension as an instrument of poverty protection in the defined contribution pension system - an example of Poland, "Journal of Pension Economics and Finance" 2013, Volume 12, Issue 3.
 • Chybalski F., Adekwatność systemów emerytalnych według celów OMC a reżimy emerytalne w Europie, "Polityka Społeczna" 2011, numer specjalny.
 • Cichon M., Notional defined contribution schemes: Old wine in new bottles?, "International Social Security Review" 1999, nr 52.
 • Cichon M., Scholz W., van de Meerendonk A., Hagemejer K., Bertranou F., Plamandon P., Financing Social Protection, Geneve 2004.
 • Dorfman M., Palacios R., World Bank Support for Pensions and Social Security, "Social Protection and Labour Discussion Paper" 2012, No. 1208.
 • European Code of Social Security, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168006b65e (30.11.2017).
 • Góra M., System emerytalny, Warszawa 2003.
 • Góra M., Rutkowski M. The quest for pension reform: Poland's Security through Diversity, "Social Protection Discussion Paper" 1998, nr 9815, http://documents.worldbank.org/curated/en/876001468776049038/pdf/multi-page.pdf (24.05.2018).
 • Grech A.G., How best to measure pension adequacy?, London 2013, http://eprints.lse.ac.uk/51270/1/__Libfile_repository_Content_Grech,%20AG_Grech_How_best_measure_2013.pdf (24.05.2018).
 • Grech A.G., The Social Sustainability of Pensions in Europe, Saarbrucken 2015.
 • Hagemejer K., Później na emeryturę? To nie takie proste... [w:] Później na emeryturę?, red. I. Wóycicka, Gdańsk 2004.
 • Hagemejer K., Sustainable, safe and adequate pensions in the ageing society. Policy dilemmas, "Polityka Społeczna" 2005, wydanie specjalne.
 • Hagemejer K., Polakowski M., Czy czeka nas emerytalna katastrofa?, 2017, http://krytykapolityczna.pl/gospodarka/czy-czeka-nas-emerytalna-katastrofa/ (30.11.2017).
 • Hagemejer K., Woodall J., How Should the Adequacy of Pension Coverage be Balanced Against Financial Sustainability?, "Australian Journal Of Actuarial Practice" 2014, nr 1.
 • Hagemejer K., Woodall J., Maintaining Pension Levels in PAYG Schemes in Ageing Societies: Rules versus Discretion, Paris 2009.
 • Kawiński M., Stańko D., Owczarek J., Protection mechanisms in the pension systems of the CEE countries, Luxembourg 2010.
 • Kawiński M., Szumlicz T., Więckowska B., Przezorność ubezpieczeniowa w zmianie systemu zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2017.
 • Krajowa strategia emerytalna: Adekwatny i stabilny system emerytalny, Warszawa 2005.
 • Lipiński E., Problemy, pytania, wątpliwości, Warszawa 1981.
 • Non-financial defined contribution pension schemes in a changing world, ed. R. Holzmann, E. Palmer, D. Robalino, Washington 2012.
 • Pension Adequacy in the European Union 2010-2050, Brussels 2012.
 • Pension reform: issues and prospects for Non-financial defined contribution (NDC) schemes, ed. R. Holzmann, E. Palmer, Washington 2006.
 • Plamondon, P., Drouin A., Binet G., Cichon M., McGillivray W., Bédard M., Perez Montas H., Actuarial Practice in Social Security, Geneva 2002.
 • Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia wyniki na podstawie badania SHARE, red. M. Myck, M. Oczkowska, Warszawa.
 • Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2060 roku, Warszawa 2016, http://www.zus.pl/documents/10182/167761/Prognoza+FUS+do+2060+roku/40081ba6-175c-4b44-80f7-b4580542cff 8 (30.11.2017).
 • Putting Pensions on Auto-pilot: Automatic adjustment Mechanisms and Financial Sustainability of Retirement-income Systems [w:] OECD Pensions Outlook 2012, Paris 2012.
 • Queisser M., Whitehouse E.R., Neutral or Fair? Actuarial Concepts and Pension-System Design, "OECD Social, Employment and Migration Working Papers" 2006, No. 40.
 • Settergren O., Th e Automatic Balance Mechanism of the Swedish Pension System: A Non-Technical Introduction, "Working Papers in Social Insurance" 2001, nr 2.
 • Settergren O., New Use of an Old Italian Invention, Tokyo 2004; http://www.ier.hitu.ac.jp/pie/stage1/English/discussionpaper/dp2004/dp233/index.html (30.11.2017).
 • Standerski D., Konopczyński F., Jak uniknąć katastrofy? Perspektywy polskiego systemu emerytalnego, Warszawa 2017.
 • Standing G., Beyond the new paternalism: Basic security as equality; London-New York 2002.
 • Updates of Current and Prospective Theoretical Pension Replacement Rates 2006-2046, Brussels 2009.
 • Uścińska G., Waloryzacja świadczeń we współczesnych systemach zabezpieczenia społecznego, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" 2016, nr 1.
 • Whitehouse E., Pensions, Purchasing-Power Risk, Inflation and Indexation, "Social Employment and Migration Working Paper" 2009, No. 77.
 • White paper. An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions, Brussels 2012.
 • World Social Security Report 2010-2011, Geneva 2010, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-dcomm/-publ/documents/publication/wcms_146566.pdf (30.11.2017).
 • World Social Protection Report 2014-2015; Geneva 2014, http://www.socialsecurityextension.org/gimi/gess/ShowTheme.action?th.themeId=3985 (30.11.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171547721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.