PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 377 | 97--111
Tytuł artykułu

Problem analizy płynności sektora producentów gier wideo w Polsce

Warianty tytułu
A Problem of Liquidity Analysis of the Video Games Producers Sector in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem analizy płynności spółek sektora producentów gier wideo w Polsce. Sektor ten cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród inwestorów i analityków oraz ma swoją specyfikę. Celem opracowania jest eksploracja i identyfikacja luk wiedzy dotyczących tej problematyki w tym sektorze. W tym celu wyróżniono obszary mające wpływ na ocenę płynności w spółkach tego sektora: sposób ujmowania nakładów na produkcję gier wideo, wysoki poziom zgromadzonych środków pieniężnych, niski poziom zobowiązań krótkoterminowych. Wpływ tych obszarów w większości przypadków prowadzi do nadpłynności. W artykule wykazano, że wybrane popularne narzędzia analizy finansowej pozwalają na porównanie płynności spółek w stosunku do średnich sektora. Podsumowanie zarysowuje kierunki dalszych badań tej tematyki, gdyż odnalezione zależności samodzielnie stanowią powód do dalszych analiz.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses a problem of liquidity analysis of the video game industry in Poland. Recently, the sector has been a subject of growing interest to investors and analysts and has its own characteristics. The article distinguishes the following areas which influence the evaluation of liquidity: a way of recognition of expenditures on the production of video games, a high level of accumulated cash and a low level of shortterm liabilities. In most cases, the impact of these areas leads to overliquidity. The article shows that selected indicators enable a comparison of the liquidity of companies within the sector. A summary outlines directions for further research.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abbas S.K., Hassan H.A., Hashmi Z.M., Junaid H.M., Majid S., Ijaz T. (2018), Intellectual Capital Impact on Organizations' Performance, "International Journal of Advanced Engineering, Management and Science", No. 4(7), s. 519-523.
 • Babuśka E.W. (2018), Płynność finansowa jako istotne kryterium oceny przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2(974), s. 97-116.
 • Bednarski L. (2007), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Bieniek P. (2018), 15 sposobów na monetyzację gier, czyli skąd biorą się zyski giełdowego gamedevu, https://wiadomosci.stockwatch.pl/15-sposobow-na-monetyzacjegier-czyli-skad-biora-sie-zyski-gieldowego-gamedevu,akcje,211677 (dostęp: 26.09. 2018).
 • Boratyńska K. (2009), Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 39, s. 450-457.
 • Cabras I., Goumagias N.D., Fernandes K., Cowling P., Li F., Kudenko D., Devlin S., Nucciarelli A. (2017), Exploring Survival Rates of Companies in the UK Videogames Industry: An Empirical Study, "Technological Forecasting and Social Change", No. 117, s. 305-314.
 • Ciechan-Kujawa M., Goldmann K. (2016), Analiza finansowa w ocenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268, s. 54-63.
 • Cieślak I., Dobija M. (2007), Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 5-24.
 • Cuozzo B., Dumay J., Palmaccio M., Lombardi R. (2017), Intellectual Capital Disclosure: A Structured Literature Review, "Journal of Intellectual Capital", No. 18(1), s. 9-28.
 • Dženopoljac V., Janoševic S., Bontis N. (2016), Intellectual Capital and Financial Performance in the Serbian ICT Industry, "Journal of Intellectual Capital", No. 17(2), s. 373-396.
 • Frączyk J. (2018), Producent Frostpunka wart miliard złotych. Szał na giełdzie, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/producent-frostpunka-wartmiliard-zlotych,226,0,2405602.html (dostęp: 26.09.2018).
 • Goldmann K. (2014), Trendy zarządzania płynnością finansową - wyniki badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 344, s. 194-202.
 • Inkinen H. (2015), Review of Empirical Research on Intellectual Capital and Firm Performance, "Journal of Intellectual Capital", No. 16(3), s. 518-565.
 • Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Jaworski J. (2017), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 • Klimas P. (2016), Czynniki sukcesu oraz przewagi konkurencyjnej w branży gier komputerowych i wideo [w:] S. Gregorczyk, W. Mierzejewska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 337-348.
 • Klimas P. (2018), Game Developers' Business Models - The Key Activities Exploration, "International Journal of Contemporary Management", No. 17(1), s. 99-117.
 • Klimas P., Czakon W. (2018), Organizational Innovativeness and Coopetition: A Study of Video Game Developers, "Review of Managerial Science", Vol. 12(2), s. 469-497.
 • Krok E. (2016), Rynek gier wideo i jego uczestnicy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica", nr 40, s. 49-60.
 • Krzyżanowska K., Kowalewski M. (2017), Kapitał intelektualny w wybranych przedsiębiorstwach branży turystycznej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 19(2), s. 133-138.
 • Majdalany G., Manassian A. (2012), Voluntary Disclosure of Intellectual Assets and Intellectual Liabilities: A Literature Review, "University of Wollongong in Dubai - Papers".
 • Niemczyk L. (2011), Rachunkowość wiedzy: suplement do podręczników pt. Rachunkowość finansowa, Pacioli Institute, Rzeszów.
 • Niemczyk L. (2014), Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 143-164.
 • Nowak E. (2005), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Prośniewski B. (2017), Gry komputerowe: dobra inwestycja, czy bańka spekulacyjna? https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1731380,Gry-komputerowe-dobrainwestycja-czy-banka-spekulacyjna (dostęp: 26.09.2018).
 • Rzemieniak M. (2017), Ocena skuteczności ilościowych i jakościowych działań promocyjnych w branży rozrywkowej gier komputerowych, "Handel Wewnętrzny", nr 6(371), s. 292-299.
 • Scafarto V., Ricci F., Scafarto F. (2016), Intellectual Capital and Firm Performance in the Global Agribusiness Industry: The Moderating Role of Human Capital, "Journal of Intellectual Capital", nr 17(3), s. 530-552.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (2007), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa.
 • Sikora K. (2013), Marketing gier wideo. Sztuka efektywnej manipulacji graczem, Wydawnictwo Psychoskok, Warszawa.
 • Strożek P. (2015), Gospodarka oparta na wiedzy w ujęciu regionalnym, Niepublikowana praca doktorska.
 • Szopik-Depczyńska K., Korzeniewicz W. (2011), Kapitał ludzki w modelu wartości przedsiębiorstwa, "Gospodarka. Zarządzanie. Środowisko. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Uniwersytet Szczeciński)", nr 24, s. 177-204.
 • Torchała A. (2017), Jak wycenić akcje producenta gier? https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-wycenic-akcje-producenta-gier-7523520.html (dostęp: 26.09.2018).
 • Zatoński K. (2017), CD Projekt? "Wycena jest nieuzasadniona", https://www.pb.pl/cdprojekt-wycena-jest-nieuzasadniona-853602 (dostęp: 26.09.2018).
 • [www 1] https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/wyniki-1-polrocze-2015-r (dostęp: 26.09.2018).
 • [www 2] http://www.playway.com/images/pdf/RB_28_2018.pdf (dostęp: 26.09.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171558858

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.