PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 105--115
Tytuł artykułu

Procesy demograficzne w województwie świętokrzyskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demographic Processes in Świętokrzyskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnym świecie mamy do czynienia ze spadkiem tempa rozwoju demograficznego a najniższą dynamiką wzrostu liczby ludności charakteryzuje się Europa. Jednym z krajów, w których najsilniej występują procesy depopulacyjne jest Polska. Spada liczba urodzeń, brak jest od wielu lat prostej zastępowalności pokoleń i następuje starzenie się społeczeństwa. W jeszcze gorszej sytuacji są regiony słabo zurbanizowane, gdzie ze względu na ograniczone możliwości przyciągania inwestycji i nowych przedsiębiorstw dochodzi do migracji, zwłaszcza osób młodych, co jeszcze bardziej zaburza strukturę społeczeństwa. Do takich regionów należy województwo świętokrzyskie, gdzie spadek ludności następuje szybciej niż tendencje ogólnokrajowe. Stanowi to zagrożenie dla rozwoju województwa i pogłębia jego peryferyjność. (abstrakt oryginalny)
EN
In contemporary world, we are experiencing a decrease in a demographic development pace and Europe is marked by the lowest population growth. Poland is one of the countries where the population decline is the strongest. The number of births is decreasing, generations are not directly replaced and there is an aging of population. Weakly urbanized areas are in even worse situation. There, due to the limited possibilities of attracting investments and new businesses, migration of young people in particular is very common. This phenomenon is disturbing the structure of society even more. Świętokrzyskie voivodeship belongs to such regions where the population decline is faster than compared to national trends. It poses a threat to the voivodeship development and deepens its periphery. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski w I kwartale 2017 roku, Warszawa 2017.
 • GUS, Małżeństwa i dzietność w Polsce, Warszawa 2016.
 • GUS, Migracje wewnętrzne ludności - NSP 2011, Warszawa 2014.
 • GUS, Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według województw w latach 1974-2016, Warszawa 2017.
 • GUS, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 roku, Warszawa 2017.
 • GUS, Regiony Polski, Warszawa 2017.
 • GUS, Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2015 roku, Warszawa 2016.
 • Idczak P., Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
 • Jastrzębska A., Migranci powrotni - próba charakterystyki. Wyniki badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach [w:] Edukacja, Rynek pracy, Rozwój. Obszary wsparcia i aktywizacji wybranych grup społecznych, Krawczyk-Blicharska M., Szkurłat J. (red.), UJK, Kielce 2015.
 • Murkowski R., Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich [w:] Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze nr 6, Zielona Góra 2017.
 • Piasta Z., Ekspertyza dotycząca województwa świętokrzyskiego w kontekście strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020. Ekspertyza regionalna przygotowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; www.mir.gov.pl, (22.10.2017).
 • Rakowski W., Powiązanie przestrzenne województwa świętokrzyskiego w przepływach ludności w świetle danych NSP z 2011 r., Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej, Kielce 2016.
 • Strzelecki Z., Wyzwania demograficzne: świat, Europa, Polska, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2015.
 • Sztaudynger J.J., Dzietność i małżeństwa a wzrost gospodarczy w Polsce, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2015.
 • Szydlik-Leszczyńska A., Leszczyński M., Uwarunkowania społeczno-gospodarcze kształcenia absolwentów szkół wyższych w regionie świętokrzyskim, [w:] Absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach a rynek pracy, Szydlik-Leszczyńska A., Leszczyński M., Stęplewska K., Borowiecki W., Kosanowski J., Piecyk A., Raport projektu "Edukacja dla rynku pracy", UJK w Kielcach, Grono Targowe Kielce, Kielce 2014.
 • Szydlik-Leszczyńska A., Wsparcie osób młodych w wejściu na rynek pracy w województwie świętokrzyskim, [w:] Bezpieczeństwo społeczne- bezpieczeństwo socjalne. Gospodarka, rynek, społeczeństwo, innowacyjność, Molendowska M., Jarocki T., (red.), UJK, Kielce 2015.
 • US w Kielcach, Aktywność ekonomiczne ludności w województwie świętokrzyskim w I kwartale 2017 roku, Kielce 2017.
 • Wróbel J., Kawalec M, Bezpieczeństwo demograficzne [w:] Ekonomika bezpieczeństwa w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Płaczek J. (red.), Difin, Warszawa 2014.
 • WUP, Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w roku 2013, Kielce 2014; www.wupkielce.praca.gov.pl, (15.10.2017).
 • www.stat.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.