PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 Współpraca międzynarodowa - uwarunkowania globalne i regionalne | 69--85
Tytuł artykułu

Współpraca międzyinstytucjonalna UE-NATO - nowe ramy na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych UE po roku 2012

Warianty tytułu
EU-NATO Inter-Institutional Cooperation - a New Framework for Strengthening the EU's Defense Capabilities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza czynników warunkujących stan relacji Unia Europejska - NATO po roku 2012. Przedstawione zostały istniejące struktury powiązań międzyinstytucjonalnych oraz najważniejsze zmiany w relacjach obu organizacji. W artykule oparto się na założeniu, iż w analizowanym okresie relacje UE-NATO cechuje znacząca dynamika prowadząca do przekształcenia istniejących więzi współpracy. Dotychczasowa zasada korelacji zadań oparta na uzupełnianiu potencjału obu organizacji, jak i zasada asymetryczności, wynikająca przede wszystkim z przewagi amerykańskiej w Sojuszu Północnoatlantyckim, ulegają modyfikacji. Narastanie zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego, będące konsekwencją destabilizacji w rejonie wschodniego i południowego sąsiedztwa Unii Europejskiej, wzmocnienia współzależność, a jednocześnie zbiega się z procesem zmian struktur wewnętrznych obu organizacji. Powtarzające się sytuacje wymagające wspólnego reagowania na kryzys znacząco zwiększają zakres zaangażowania obu strategicznych partnerów na rzecz wzmocnienia istniejących powiązań. Określając determinanty wzajemnej współpracy, podkreślić należy istniejącą dysfunkcjonalność, której podłożem są animozje polityczne dotyczące roli obu podmiotów w nowym układzie sił strategicznych, a także europejskie ograniczenia w zakresie realnych możliwości oddziaływania w regionie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the factors determining the state of relations between the European Union and NATO in the period 2012-2018. The issue presented in the article was based on the assumption that EU-NATO relations are characterized by significant dynamics leading to the transformation of existing cooperation ties. The principle of correlation, based on supplementing the potential tasks of both organizations, as well as the principle of asymmetry, resulting primarily from the American advantage in the North Atlantic Alliance, are modified. Growing threats to European security, being a consequence of the stabilization disorder in the region of the Eastern and Southern Neighborhood of the European Union, affect the strengthening of interdependence, and coincide with the process of changes in the internal structures of both organizations. Crisis response situations significantly increase the involvement of both strategic partners to strengthen existing links. Defining the determinants affecting mutual cooperation should be emphasized the existing dysfunctionality, which is based on political animosities regarding the role of both entities in the new European political order, as well as European limitations in the real possibilities of influence in the region. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bakker A., Biscop S., Drent M., Landman L., Spearheading European Defence: Employing the Lisbon Treaty for a Stronger CSDP. Report, The Hague 2016, s. 28-29.
 • Bendiek A., A Paradigm Shift in the EU's Common Foreign and Security Policy: From Transformation to Resilience, "SWP Research Paper" 2017, nr 11, s. 18-19.
 • Biscop S., How the EU Can Save NATO, 29.03.2017, Egmont - Royal Institute for International Relations, Security Policy Brief, No. 83, http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2017/03/SBP83.pdf?type=pdf [dostęp: 1.08.2018].
 • Black J., Hall A., Fox K., Kepe M., Silfversten E., Defence and security after Brexit: Understanding the possible implications of the UK's decision to leave the EU: Overview report, Santa Monica, CA 2017, s. 9-10.
 • Dakic O., The state of play of the EU-NATO partnership, European Leadership Network, 28.08.2015, https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/thestate-of-play-of-the-eu-nato-partnership [dostęp: 1.08.2018].
 • Duke S., The future of EU-NATO relations: a case of mutual irrelevance through competition?, "Journal of European Integration" 2008, Vol. 30, No. 1, s. 29-30.
 • Duke S., Vanhoonacker S., EU-NATO relations, [w:] The EU, Strategy and Security Policy: Regional and Strategic Challenges, red. L. Chappell, J. Mawdsley, P. Petrov, London 2016, s. 154.
 • Howorth J., Security and defence policy in the European Union, London 2014, s. 78-79.
 • Juncker J.-C., orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2016 r.: W kierunku lepszej Europy - Europy, która chroni, wzmacnia i broni, 14.09.2016.
 • Kaim M., Reforming NATO's Partnerships, "SWP Research Paper" 2017, nr 1, s. 20-21.
 • Koops J., Theorising inter-organisational relations: the "EU-NATO relationship" as a catalytic case study, "European Security" 2017, Vol. 26, No. 3, s. 315-339.
 • Major C., NATO and European security: back to the roots?, "IAI Working Papers" 2015, Vol. 15, Issue 53.
 • Manners I., Normative power Europe: a contradiction in terms?, "Journal of Common Market Studies" 2002, Vol. 40, No. 2, s. 235-258.
 • Marcinkowski P., Współpraca Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w obliczu obecnych oraz przyszłych zagrożeń, "Przegląd Strategiczny" 2015, nr 8, s. 55-57.
 • Menon A., European Defence Policy from Lisbon to Libya, "Survival" 2011, Vol. 53, No. 3, s. 76.
 • Orbie, J. Civilian power Europe: review of the original and current debates, "Cooperation and Confl ict" 2006, Vol. 41, No. 1, s. 123-128.
 • Piasecki M., Instytucjonalne relacje UE z NATO, Portal Spraw Zagranicznych, 13.12.2010, http://www.psz.pl/117-polityka/instytucjonalne-relacje-ue-z-nato [dostęp: 1.08.2018].
 • Posel-Częścik E., Współpraca NATO i Unii Europejskiej w dziedzinie opanowywania kryzysów, "Biuletyn PISM" 2009, nr 39, s. 1-2.
 • Raik K., Järvenpää P., A New era of EU-NATO cooperation. How to make the best of a marriage of necessity. Report, ICDS, Tallinn 2017, s. 3-5.
 • Smith S.J., EU-NATO cooperation: a case of institutional fatigue?, "European Security" 2011, Vol. 20, No. 2, s. 243-264.
 • Smith S.J., Gebhard C., EU-NATO relations: running on the fumes of informed de-confliction, "European Security" 2017, Vol. 26, No. 3, s. 306.
 • Terlikowski M., Stan i perspektywy partnerstwa UE i NATO, "Biuletyn PISM" 2010, nr 106, s. 1-2.
 • Wallander C.A., Institutional assets and adaptability: NATO after the cold war, "International Organization" 2000, Vol. 54, No. 4, s. 705-735.
 • Zyla B., Who is keeping the peace and who is free-riding?, "International Politics" 2016, Vol. 53, No. 3, s. 303-323.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.