PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 16--21
Tytuł artykułu

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych w obliczu "szarej strefy" na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych

Autorzy
Warianty tytułu
Road Transport of Dangerous Materials in the Face of the "Gray Zone" on the Example of a Trading Company from the Liquid Fuel Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi studium przypadku na temat transportu drogowego materiałów niebezpiecznych przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych. Celami artykułu są: przedstawienie istoty transportu drogowego paliw płynnych na przykładzie podmiotu gospodarczego prosperującego w obszarze badawczym oraz identyfikacja i oddziaływanie zjawiska "szarej strefy" występującego w branży energetycznej na podmioty gospodarcze operujące w segmencie obrotu produktami ropopochodnymi. Bodźcem intelektualnym do przedstawienia omawianego tematu jest identyfikacja luki poznawczej w zakresie transportu z perspektywy przedsiębiorstwa dystrybuującego paliwa płynne oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe autora na stanowisku kierowniczym w analizowanym obszarze. Postawione cele determinują wybór następujących metod badawczych: analiza literatury, czasopism, aktów prawnych oraz badania empiryczne dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celów jest odzwierciedlone w strukturze artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is a case study on the road transport of dangerous goods by a trading company from the liquid fuels sector. The goals of the article are: to present the essence of road transport of liquid fuels on the example of a thriving business entity in the research area, and to identify and influence the gray economy phenomenon of the energy sector on business entities operating in the segment of trade in petroleum products. An intellectual incentive to present this topic in this article is to identify the cognitive gap in the field of transport from the perspective of the company distributing liquid fuels and several years of professional experience of the author as a manager in the analyzed area. The set goals determine the selection of the following research methods: analysis of literature, journals, legal acts and empirical studies of internal documentation of the enterprise. Achieving the goals is reflected in the structure of the article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Bełch, P. (2016). Mierniki w controllingu logistyki przedsiębiorstwa z sektora paliwowego. W: E. Nowak, M. Kowalewski, M. Nieplowicz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Rachunkowość a controlling" (nr 440). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Budzyński, W. (2017). Transport w przedsiębiorstwie. Warszawa: Poltext.
 • GUS (2017). Transport i łączność: Przewozy ładunków transportem drogowym. Raport roczny. Warszawa: GUS.
 • Januła, E., Truś, T., Gutowska, Ż. (2011). Spedycja. Warszawa: Difin.
 • Kowalska, K. (2001). Controlling w logistyce przedsiębiorstwa. W: K. Kowalska (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dąbrowa Górnicza: Triada.
 • Neider, J. (2012). Transport międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • NIK (2017). NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi. Warszawa: NIK. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ograniczaniu-szarej-strefy-wgospodarce.html (05.04.2018).
 • Nowicka-Skowron, M. (2000). Efektywność systemów logistycznych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, art. 22.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Dz. U. z 1975 r., nr 35, poz. 190.
 • Pfohl, H. Ch. (1998). Zarządzanie logistyką. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • POPiHN (2018). Przemysł i Handel Naftowy 2017. Raport roczny. Warszawa: POPiHN.
 • Pusty, T. (2004). Przewóz towarów niebezpiecznych. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
 • Stajniak, M. (2012). Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Twaróg, J. (2003). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 • Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2016 r., poz. 2024.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, art. 109, ust. 8a.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 1947.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Dz. U. z 2011 r., nr 227, poz. 1367.
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2016 r., poz. 1165.
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Dz. U. z 2002 r., nr 199, poz. 1671.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, art. 193a.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw. Dz. U. z 2016 r., poz. 1052.
 • Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dz. U. z 2017 r., poz. 708.
 • Wasiak, M., Jacyna-Gołda, I. (2016). Transport drogowy w łańcuchach dostaw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zalewski, W. (2016). Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportu drogowego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.