PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 21--33
Tytuł artykułu

Wpływ wejścia banków zagranicznych na rynek krajowy - przegląd badań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono wybrane badania dotyczące wpływu wejścia banków zagranicznych na rynek krajowy. W literaturze przedmiotu pojawiają się poglądy wskazujące zarówno na pozytywne jak i negatywne aspekty udziału zagranicznego dla rynku bankowego. Ponadto większość dotychczasowych badań w tym zakresie koncentruje się w głównej mierze na wpływie zagranicznych banków na rentowność i poziom kosztów banków krajowych (wpływ na marŜę odsetkową netto, produktywność aktywów, koszty ogólne, przychody pozaodsetkowe i straty kredytowe). Wskazuje się równieŜ na znaczenie podmiotów zagranicznych w poprawie funkcjonowania sektora bankowego, zwiększeniu konkurencji na rynku czy teŜ ograniczeniu liczy lokalnych kryzysów bankowych. Celem niniejszej pracy jest przegląd wybranych badań z zakresu wpływu na krajowy rynek bankowy rosnącego udziału banków zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Paper discussed the selected research on the impact of the entry of foreign banks on the domestic market. In the literature on the subject, there are views indicating both positive and negative aspects of foreign participation for the banking market. Moreover, most of the research to date in this respect focuses mainly on the impact of foreign banks on the profitability and level of domestic banks' costs (impact on the net interest margin, asset productivity, overhead costs, and non-interest income and credit losses). It also indicates the importance of foreign entities in improving the functioning of the banking sector, increasing competition on the market or limiting the number of local banking crises. The aim of this work is to review selected research on the impact of the growing share of foreign banks on the domestic banking market. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
21--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Bibliografia
 • Anderson R.W., Chantal K. 1998. Transition banking : financial development of Central and Eastern Europe, New York : Oxford University Press.
 • Barajas A., Salazar N., Steiner R. 2000. Foreign Investment in Colombia's Financial Sector, [w:] Claessens S., Jansen M. (red.), The Internationalization of Financial Services: Issues and Lessons for Developing Countries, Kluwer Academic Press, Dordrecht and Boston.
 • Barth J., Caprio G., Levine R. 2001. Banking Systems around the Globe. Do Regulation and Ownership Affect Pe-formance and Stability, [w:] Mishkin F. (red.), Prudential Regulation and Supervision; Why is it Important and What Are the Issues?, NBER, Cambridge, Mass: 31-95.
 • BIS 2004. Foreign direct investment in the financial sector of emerging market economies, Report submitted by a Working Group established by the Committee on the Global Financial System, March.
 • BIS 2005. Foreign direct investment in the financial sector - experiences in Asia, central and eastern Europe and Latin America, Summary of follow-up workshops to the CGFS report, "Foreign direct investment in the financial sector of emerging economies", June.
 • Bonin J., Miszei K., Szekely I., Wachtel P. 1998. Banking in Transition Economies: Developing Market Oriented Banking Sectors in Eastern Europe, Edward Elgar, Brookfield, Vermont;
 • Claessens S., Demirguc-Kunt A., Huizinga H. 2001. How Does Foreign Entry Affect Domestic Banking Markets?, Journal of Banking and Finance, 25 (5): 891-911.
 • Dages B.G., Goldberg L., Kinney D. 2000. Foreign and Domestic Bank Participation in Emerging Markets: Lessons from Mexico and Argentina, Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 6 (3): 17-35.
 • Demirgüç-Kunt A., Levine R., Min, H.-C. 1998. Opening to Foreign Banks' Issues of Stability, Efficiency, and Growth, [w:] Meltzer A. (red.), The Implications of Globalization of World Financial Markets, Bank of Korea: 83-105.
 • Denizer C. 2000. Foreign Bank Entry in Turkey's Banking Sector, 1980-1997, [w:] Claessens S., Jansen M. (red.), The Internationalization of Financial Services: Issues and Lessons for Developing Countries, Kluwer Academic Press, Dordrecht and Boston.
 • Doukas J., Murinde V., Wihlborg C. 1998. Main Issues in Financial Sector Reform and Privatisation in Transition Economies, Financial Sector Reform and Privatisation in Transition Economies, Elsevier Science B.V., Amsterdam: 1-18.
 • Gruben W., Koo J., Moore R. 1999. When Does Financial Liberalization Make Banks Risky? An Empirical Examination of Argentina, Canada and Mexico, Federal Reserve Bank of Dallas, Center for Latin American Economics Working Paper, No. 0399.
 • Hawkins J., Mihaljek D. 2001. The Banking Industry in the Emerging Market Economies, BIS Paper No. 4., http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap04a.pdf, [dostęp 16.04.2018].
 • Hermes N., Lensink R. 2003. Foreign bank presence, domestic bank performance and financial development, Paper for SUERF colloquium.
 • Jennifer S., Crystal B., Gerard D., Linda S. 2002. Has foreign bank entry led to sounder banks in Latin America? Current Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York, 8 (1).
 • Jeon B., Olivero M., Wu J. 2011. Do foreign banks increase competition? Evidence from emerging Asian and Latin American banking markets, Journal of Banking and Finance, 35: 856-875.
 • Kulawik J. 2007. Globalizacja finansowa a funkcjonowanie i rozwój banków, Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki śywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 62.
 • Lensink R., Hermes N. 2004. The Short-term Effects of Foreign Bank Entry on Domestic Bank Behaviour: Does Economic Development Matter?, Journal of Banking and Finance, 28 (3): 553-568.
 • Levine R. 1996. Foreign banks, financial development, and economic growth, [w:] Barfield C.E. (red.), International Financial Markets. Washington, D.C., AEI Press.
 • Lim S. 2004. Foreign Capital Entry in the Domestic Bnking Merket in Korea: Bitter Medicine or Poison, Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Hilton Chicago and the Palmer House Hilton, Chicago, http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/6/1/7/8/pa ges61786/p61786-1.php [dostęp 16.04.2018]
 • McKinnon R.I. 1973. Money and Capital in Economic Development, Washington DC, The Brookings Institution;
 • Moon Ch. 2000. In Shadow of Broken Cheers: South Korea's Globalization Strategy, [w:] Prakash A. and Hart J. (red.), Responding to Globalization. New York: Routledge.
 • Moon Ch., Lim S. 2002. Weaving through Paradoxes: Democratization, Globalization and Environment Politics in South Korea, [w:] Hveem H. and Nordhaug K. [red.] Public Policy in the Age of Globalization, New York: Palgrave.
 • Shaw E. 1973. Financial Deepening in Economic Development, New York, Oxford University Press.
 • Stehr N., Ericson R.V. 2000. The Ungovernability of Modern societies, [w:] Ericson R. and Stehr N. [red.] Governing Modern Societies. Toronto: University of Toronto Press.
 • Stiglitz J.E. 1993. The Role of the State in Financial Markets, Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics, 19-52.
 • Uiboupin J. 2004. Implications of foreign bank entry on central and east european banking market, Kroon & Economy No 1: 25-31.
 • Uiboupin J. 2005. Short-Term Effects of Foreign Bank Entry on Bank Performance in Selected CEE Countries, Working Papers of Eesti Pank No 4.
 • Ukaegbu B., Oino J. 2014. The impact of foreign bank entry on domestic banking in a developing country the Kenyan perspective, Banks and Bank Systems, 9(1): 28-35.
 • Weller C. E. 2000. Financial Liberalization, Multinational Banks and Credit Supply: The Case of Poland, International Review of Applied Economics, 14(2): 193-211.
 • Wezel T. 2004. Foreign Bank Entry into Emerging Economies: An Empirical Assessment of the Determinants and Risks Predicated on German FDI Data, Discussion Paper Series 1: Studies of the Economic Research Centre No 01.
 • Zajc P. 2002. The effect of foreign bank entry on domestic banks in Central and Eastern Europe, Paper for SUERF colloquium.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.