PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 249
Tytuł artykułu

Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem ogólnym prezentowanej analizy jest próba uporządkowania dociekań badaczy konfliktu społecznego w drugiej połowie XX wieku oraz na początku XXI, jak również podkreślenie roli konfliktu społecznego w życiu jednostki i całego społeczeństwa. Przymiotnik 'współczesne' - odnosi się do teorii wypracowanych po II wojnie światowej. Jednak każda koncepcja ma swe korzenie, co powoduje konieczność sięgania do rozważań dużo wcześniejszych. Cel poznawczy pracy nawiązuje do założenia Jurgena Habermasa: "W tym możliwie najgłębszym poznaniu podzielonej na sektory rzeczywistości społecznej 'general theory' przypadałoby zadanie zbierania w jedną całość szczegółowych teorii, które odpowiadają poklasyfikowanym dziedzinom przedmiotu". W celu wyjaśnienia zagadnienia konfliktu społecznego zarówno pod względem teoretycznym, jak i empirycznym, niezbędne jest dokonanie rozbioru następujących kwestii: (a) przyczyn i mechanizmów prowadzących do powstawania zjawiska, jakim jest konflikt społeczny, zarówno w skali całego społeczeństwa jak i konkretnych grup społecznych; (b) dynamiki procesu społecznego, jakim jest konflikt; (c) wskazania możliwych do zastosowania sposobów rozwiązywania konfliktów, zarówno w skali makro-, mezo-, jak i mikrospołecznej. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
249
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Acland A.F., A Sudden Outbreak of Common Sense. Managing Conflict through Media- tion, Hutchinson Business Books, London 1990.
 • Adamski W., Dziedzictwo strukturalne socjalizmu [w:] Aktorzy i klienci transformacji. Polacy '95, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998.
 • Adamus-Matuszyńska A., Influence of History on Social Consciousness, Social Identity and Social Action. The Case of the Ukrainian Minority in Poland [w:] Ethnic Minorities and Ethnic Majorities, ed. M.S. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1997.
 • Adamus-Matuszyńska A., Współczesne teorie konfliktu społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 • Allport G., The Naturę ofPrejudice, Addison-Wesley, Cambridge, Mass., 1954.
 • Allred K.G., Złość i odwet w konflikcie. Znaczenie atrybucji [w:] Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Altermatt U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.
 • Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, red. J. Kurczewski, A. Herman, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.
 • Archer M., Realist Social Theory: The Morphogenic Approach, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 • Aronson E., Wilson T.D., Aiert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 1994.
 • Axelrod R., The Evolution of Cooperation, Basic Books, New York 1984.
 • Azar E.E., The Management of Protracted Social Conflict. Theory and Cases, Dartmouth Publishing Company Ltd., Aldershot, England, 1990.
 • Babiuch-Luxmoore J., Kościół i społeczeństwo w powojennej Europie Wschodniej [w:] W biegu czy zawieszeniu? Ludzie i instytucje w procesie zmian, red. A. Frieske, W. Morawski, Wydawnictwo Instytutu Socjologii UW, Warszawa 1994.
 • Baczko B., Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Bamaszewski B., Źródła kryzysów i konfliktów. Uwarunkowania stymulujące społecznie kryzysy i konflikty wewnętrzne oraz transgraniczne, t. 1 i 2, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Bar-Tal D., Teichman Y., Stereotypes and Prejudice in Conflict Representations ofArabs in Israełi Jewish Society, Cambridge University Press, Cambridge 2005.
 • Bar-Tal D., Group Beliefs. A Conception for Analyzing Group Structure, Processes and Behavior, Springer, New York 1990.
 • Bar-Tal D., Jarymowicz M., Społeczno-psychologiczne podstawy nierozwiązywalnych konfliktów [w:] Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, red. K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2007.
 • Bartos O.J., Wehr P., Using Conflict Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka. II7 drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 • Berger P., Concłusion [w:] The Limits of Sociał Cohesion. Conflict and Mediation in Plurałist Societies. A Report of the Bertelsmann Foundation to the Club of Romę, ed. P.L. Berger, Westview Press, Oxford, Boulder 1998.
 • Bernard J., Parties andIssues in Conflict, "Journal of Conflict Resolution" 1957, No. 1.
 • Bernstein B., Socjolingwistyka a społeczne problem kształcenia [w:] Język i społeczeństwo, Czytelnik, Warszawa 1980.
 • Białyszewski H., Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, PWN, Warszawa 1983.
 • Blake R.R., Mouton J.S., Corporate Excellence Through GRID Organization Development, Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1971.
 • Blake R.R., Mouton J.S., Sohńng Costly Organizational Conflicts, Jossey Bass, San Francisco 1984.
 • Blalock H.M., Power and Conflict. Toward a General Theory, SAGĘ Publications, Newbury Park, London, New Delhi 1989.
 • Bobako M., Wstęp [w:] N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Bokszański Z., Tożsamość [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 • Boltanski L., Thevenot L., The Sociology of Critical Capacity, "European Journal of Social Theory" 1999, No. 2(3).
 • Boulding K.E., Conflict and Defense. A General Theory, Harper Torchbook, New York 1962.
 • Boulding K.E., Etyka i biznes [w:] Ponad ekonomią, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985.
 • Boulding K.E., Futurę Directions in Conflict and Peace [w:] Conflict: Readings in Management andResolution, eds. J. Burton, F. Dukes, The Macmillan Press, London 1990.
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Bourdieu P., Specyfika dziedziny naukowej i społeczne warunki rozwoju wiedzy [w:] Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.
 • Bourdieu P., Zmysł praktyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Bourdieu P., Wacąuant L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001.
 • Brion F., Harcourt B.E., Posłowie. Kontekst wykładów z Louvain [w:] M. Foucault, Zło czynić, mówić prawdę. Funkcja wyznania w sprawiedliwości. Wykłady z Louvain, 1981,Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.
 • Budyta-Budzyńska M., Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Bunt i reforma, red. G. Osika, Wydawnictwo Homini, Kraków 2011.
 • Burton J.W., Conflict: Humań Needs Theory, St. Martin's Press, New York 1990.
 • Burton J.W., Conflict: Resolution andPrevention, St. Martin's Press, New York 1990.
 • Burton J.W., Deviance, Terrorism and War: The Process of Solving Unsolved Social and Politicał Problems, Martin Robertson, Oxford 1979.
 • Burton J.W., Global Conflict. The Domestic Sources of International Crisis, Wheatsheaf Books, Brighton 1984.
 • Burton J.W., On the Need for Conflict Prevention, Center for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University, Fairfax 1989.
 • Burton J.W., Resolving Deep-Rooted Conflict: A Handbook, University Press of America, Lanham, MD, 1987.
 • Burton J.W., Unfinished Business in Conflict Resolution [w:] Conflict: Readings in Management and Resolution, eds. J.W. Burton, F. Dukes, Palgrave Macmillan, Lon-don 1990.
 • Burton J.W., Ziolence Explained, Manchester University Press, Manchester 1997.
 • Burton J.W., World Society, University Press of America, New York, London 1987.
 • Burton J.W., Sandole D.J.D., Expending the Debate on Generic Theory and Conflict Resolution: A Response to a Critique, "Negotiation Journal" 1987, No. 3.
 • Caims R.B., Aggression from a Development Perspective: Genes, Environments and Interaction [w:] Genetics of Criminal and Antisocial Behavior, eds. G.R. Bock, J.A. Goode, Wiley, West Sussex, England, 1996.
 • Campbell D.T., Zariation and Selective Retention in Socio-cultural Evolution [w:] Social Change in Developing Areas: A Reinterpretation of Evolutionary Theory, eds. H.R. Barringer, G.I. Blanksten, R.W. Mack, Schenkman Publishing Company, Cambridge, Mass., 1965.
 • Campbell D.T., Ethnocentric and Other Altruistic Motives [w:] Nebraska Symposium on Motivation, ed. D. Levine, University of Nebraska Press, Lincoln, Nebraska, 1965.
 • Chałasiński J., Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej "Kopalnia" na Gór-nym Śląsku: studium socjologiczne, Dom Książki Polskiej, Warszawa 1935.
 • Chlewiński Z., Stereotypy: Struktura, funkcje, geneza, "Kolokwia Psychologiczne" 1992, nr 1: Stereotypy i uprzedzenia.
 • Chodubski A., Cywilizacyjna interpretacja konfliktów społeczno-politycznych [w:] Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczpospolitej, red. A. Wojtas, M. Strzelecki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Coleman P.T., Konflikt trudno rozwiązywalny [w:] Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-skiego, Kraków 2005.
 • Collins R., Conflict Sociology. Toward an Explanatory Science, Academic Press, New York, London 1975.
 • Conflict and Social Psychology, ed. S. Larsen, PRIO, International Peace Research Institute, SAGĘ Publications, London 1993.
 • Conflict Resolution. Theory and Practice. Integration and Application, eds. D.J.D. Sandole, H. van der Merwe, Manchester University Press, Manchester, New York 1994.
 • Conflict, Cooperation, and Justice, ed. J.Z. Rubin, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.
 • Conflict: Readings in Management and Resolution, eds. J.W. Burton, F. Dukes, St. Martin's Press, New York, 1990.
 • Conflict: Practices in Management, Settlement and Resolution, eds. J. Burton, F. Dukes, The Macmillan Press, Houndmills, London 1990.
 • Coser L., Continuities in the Study of Social Conflict, The Free Press, New York 1967.
 • Coser L., Funkcje konfliktu społecznego, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2009.
 • Coser L., Społeczne funkcje konfliktu [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa 1975.
 • Coser L., The Functions of Social Conflict, The Free Press, New York 1956.
 • Crawley J., Constructive Conflict Management, Managing to Make a Difference, Nicho-las Brealey Publishing, London 1992.
 • Czapiński J., Panek T., Social Diagnosis 2007. Objective and Subjective Quality of Life in Poland, The Council for Social Monitoring, www.diagnoza.com/data/report/ report)2007.pdf.
 • Dahrendorf R., Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym [w:] Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.
 • Dahrendorf R., Class and Class Conflict in Industrial Society, Routledge and Kegan Paul, London 1967.
 • Dahrendorf R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2008.
 • Delanty G., Varieties of Critiąue in Sociological Theory and Their Methodological Implications for Social Research, "Irish Journal of Sociology" 2011, Vol. 19.1.
 • Deutsch M., Distributive Justice: A Social Psychological Perspective, Yale University, New Haven 1985.
 • Deutsch M., The Resolution of Conflict. Constructiye and Destructive Processes, Yale University Press, New Haven, London 1973.
 • Deutsch M., Trust and Suspicion, "Journal of Conflict Resolution" 1958, No. 2.
 • Dobro wspólne, władza, korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym, red. E. Popławska, Instytut Studiów Publicznych, Warszawa 1997.
 • Druckman D., Doing Research. Methods of Inąuiry for Conflict Analysis, SAGĘ Publications, Thousand Oaks 2005.
 • Drzonek M., Wybrane konflikty polityczne w Polsce w pierwszych latach transformacji [w:] Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej, red. A. Wojtas, M. Strzelecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Fisher R.J., Towards a Social-Psychological Model of Intergroup Conflict [w:] Conflict and Social Psychology, ed. S. Larsen, PRIO, International Peace Research Institute, SAGĘ Publications, London 1993.
 • Fisher R.J., Konflikt międzygrupowy [w:j M. Deutsch, P.T. Coleman, Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Fisher R.J., Interactive Conflict Resolution, Syracuse University Press, Syracuse, N.Y., 1997.
 • Foucault M., Nadzorować i karać, Aletheia, Warszawa 1998.
 • Fraser N., Honneth A., Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Galtung J., International Development in Humań Perspective [w:] Conflict: Humań Needs Theory, ed. J. Burton, St. Martin's Press, New York 1990.
 • Galtung J., Peace by Peaceful Means. Peace and Conflict, Development and Civilization, SAGĘ Publications, London 1996.
 • Galtung J., Piolence, War and the Ąftermath: On Pisible and Inuisible Conseąuences of Piolence and What to Do about Them (maszynopis).
 • Gałganek A., Polemologia jako krytyka peace research, "Studia Nauk Politycznych" 1985, nr 3-4.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 • Golec de Zavala A., Wybór działań w konflikcie politycznym: rola przekonań społecznych i indywidualnej motywacji poznawczej [w:] Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, red. K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2007.
 • Golec A., Konflikt polityczny: myślenie i emocje, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2002.
 • Groom A.J.R., Paradigms in Conflict: the Strategist, the Conflict Researcher and the Peace Researcher [w:] Conflict: Readings in Management and Resolution, eds. J. Burton, F. Dukes, The Macmillan Press, London 1990.
 • Gros U., Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1994.
 • Gumplowicz L., System socjologii, Warszawa 1887.
 • Gurr T.R., Why Men Rebel, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1970.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 1999.
 • Habermas J., Teoria i praktyka. Wybór pism, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-szawa 1983.
 • Hamer-Gutowska K., Co to znaczy "My" we współczesnej Polsce? [w:] Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, red. K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2007.
 • Hirshleifer J., The Dark Side of Force. Economic Foundation of Conflict Theory, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
 • Hirszowicz M., Stąd ałe dokąd. Społeczeństwo u progu nowej ery, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2007.
 • Hocker J.L., Wilmot W.W., Interpersonal Conflict, University of Montana, WCB Brown and Benchmark Publishers, Madison, Wisconsin, Dubuąue, Iowa, 1995.
 • Holstein-Beck M., Konflikty, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1978.
 • Honneth A., Istota uznania. Odpowiedź na odpowiedź [w:] N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-fiłozoficzna, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Honneth A., Walka o uznanie, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2012.
 • Horowitz D.L., Ethnic Groups in Conflict, University of Califomia Press, Berkeley, Los Angeles, London 2000.
 • Horton J., Order and Conflict Theories of Social Problems as Competing Ideologies [w:] The Sociology of Sociology. Analysis and Criticism of the Thought, Research, and Ethical Folkways of Sociology and Its Practitioners, eds. L.T. Reynolds, J.M. Rey-nolds, David McKay Company, Inc., New York 1970.
 • Interesy i konflikt. Studia nad dynamiką struktury społecznej w Polsce, red. W. Adamski, Ossolineum, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa 1990.
 • Jasińska-Kania A., Socjologiczne odkrywanie emocji, "Kultura i Społeczeństwo" 2006, rokL, nr 1-2.
 • Jedynak S., Teorie konfliktu społecznego [w:] Konflikt i wałka, red. A. Żuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
 • Kapuściński R., Wojna i pustka, wywiad, "Gazeta Wyborcza", 9-10.08.2003.
 • Katz D., Brały K.W., Racial Stereotypes and Racial Prejudice [w:] Readings in Sociał Psychology, eds. T.M. Newcomb, E.L. Hartley, Holt, New York 1947.
 • Kaufinann F.-X., Normative Conflicts in Germany: Basic Consensus, Changing Yalues, and Social Movements [w:] The Limits of Social Cohesion. Conflict and Mediation in Pluralist Societies. A Report of the Bertelsmann Foundation to the Club of Romę ed. P.L. Berger, Westview Press, Oxford, Boulder 1998.
 • Kemper D.T., How Many Emotions Are There? Wedding the Social and the Autonomie Components, "American Journal of Sociology" 1987, No. 93.
 • Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • Klein N., No logo, Świat Literacki, Izabelin 2004.
 • Kloc K, Konflikt przemysłowy doby transformacji - doświadczenia polskie 1991-1992, "Przegląd Społeczny" 1993, nr 10.
 • Kloc K., Rychłowski W., Spory zbiorowe i strajki w przemyśle, Warszawa 1994 (maszy-nopis).
 • Kłusek-Wojciszke B., Metody zarządzania konfliktem w organizacjach, "Studia i Mate-riały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego" 2012, nr 9.
 • Koch K.-F., War and Peace in Jalemo: The Management of Conflict in Highland New Guinea, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1974.
 • Kolarska-Bobińska L., Podziały i konflikty społeczne [w:] Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, red. K. Piątek, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 • Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych, red. A. Szerląg, Ofi-cyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.
 • Konflikt i integracja w świadomości polskiego społeczeństwa (1980-1985), red. M. Surmaczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990.
 • Konflikt interesów - konflikt wartości, red. A. Węgrzecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, red. P. Buczkowski, P. Matczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ban-kowej, Poznań 2004.
 • Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie, red. D. Borecka-Biemat, M. Cywińska, Difin SA, Warszawa 2015.
 • Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, red. K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2007.
 • Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych, red. M. Malikowski, Z. Seręga, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 2000.
 • Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, red. K. Piątek, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 • Kossowska M., Emocja a uprzedzenia, czyli jakie emocje wzmacniają, a jakie osłabiają silę uprzedzeń u osób autorytarnych [w:] Konflikty między grupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, red. K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2007.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1982.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo "Żak", Warszawa 1997.
 • Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i psychologia, PWN, Warszawa 1970.
 • Kriesberg L., Constructive Conflicts. From Escalation to Resolution, Rowman & Little- field Publishers, New York, Oxford 1998. Kriesberg L., Social Conflicts, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New York 1982.
 • Królikowska J., Struktura procesu konfliktowego [w:] Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, red. K. Piątek, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1996.
 • Krzemiński I., Co się dzieje między ludźmi? Wydawnictwo Naukowe i Literackie OPEN, Warszawa 1999.
 • Kurcz I., Stereotypy, prototypy i procesy kategoryzacji, "Kolokwia Psychologiczne" 1992, nr 1: Stereotypy i uprzedzenia.
 • Kurcz I., Zmienność i nieuchronność stereotypów, Wydawnictwo Instytutu Psychologii, Warszawa 1994.
 • Kuźniar Z., Fronczyk A., Wojna etniczna w byłej Jugosławii ■ źródła i skutki. Wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe WSOWL" 2013, nr 2.
 • Lakoff G., Moralna polityka. Jak myślą liberałowie i konserwatyści, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2017.
 • LeVine R.A., Campbell D.T., Ethnocentrism: Theories of Conflict, Ethnic Attitudes, and Group Behavior, Wiley, New York 1972.
 • Lippmann W., Public Opinion, Macmillan, New York 1965.
 • Lorenz K., Tak zwane zło, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
 • Luhman N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2007.
 • Lukes S., Władza w ujęciu radykalnym [w:] Współczesne teorie socjologiczne, wybór i oprać. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Mach Z., Przedmowa [w:] T. Paleczny, Socjologia tożsamości, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 • Malewski A., Rozdźwięk między uznawanymi przekonaniami i jego konsekwencje [w:] idem, Pisma zebrane, PWN, Warszawa 1995.
 • Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, PWN, Warszawa 1976.
 • Maruszewski T., Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Maslow A., Motivation andPersonality, Harper, New York 1954.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1990.
 • McPhail C., Civil Disorder Participation: A Critical Examination of Recent Research, "American Sociological Review" 1971, No. 36.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 • Miall H., Emergent Conflict and Peaceful Change, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingtoke 2007.
 • Miller R.B., Interpretations of Conflict. Ethics, Pacifism, and Just-War Tradition, The University of Chicago Press, Chicago 1991.
 • Mills Ch.W., Elita władzy, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
 • Miluska J., Ambiwalentna rola kultury wobec stereotypów i uprzedzeń jako podstawy konfliktów etnicznych [w:] Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania, red. K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2007.
 • Mlicki M.K., Konflikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1992.
 • Montville J., The Arrow and the Olive Branch: A Case for Track Two Diplomacy [w:] The Psychodynamics of International Relationships, Vol. 2, Unofficial Diplomacy at Work, eds. V. Volkan, J.V. Montville, D.A. Julius, Lexington Books, Lexington, Mass., 1991.
 • Mucha J., Muller K., Ralfa Dahrendorfa konfliktowa wizja społeczeństwa. Wprowadzenie do klas i konfliktu klasowego w społeczeństwie przemysłowym [w:] R. Dahren- dorf, Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2008.
 • Mucha J., Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współcze-snych teoriach zachodnich, PWN, Warszawa 1978.
 • Mucha J., Socjologia jako krytyka społeczna. Orientacja radykalna i krytyczna we współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa 1986.
 • Mucha J., Socjologia jednostek i teoria krytyczna. Konferencja lizbońska o aktualnych debatach w socjologii teoretycznej, "Studia Humanistyczne AGH" 2010, nr 8.
 • Muller K., Czerniak S., Pomiędzy socjologią a filozofią społeczną. "Walka o uznanie" Axela Honnetha [w:] A. Honneth, Walka o uznanie, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2012.
 • Murphy S.T., Zajonc R.B., Affect. Cognition and Awareness: Affective Priming with Optimal Suboptimal Stimulus Exposure, "Journal of Personality and Social Psychology" 1993, No. 64.
 • Nelson T.D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Newcomb T.M., Autistic Hostility and Social Reality, "Humań Relations" 1947, No. 1. Niehoff D., Biologia przemocy, Media Rodzina, Poznań 2001.
 • Niesporek A., Czy koniec socjologii jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 • Nijakowski L.M., Demony symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Nijakowski L.M., Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 • Nowak S., Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, PWN, Warszawa 1973.
 • Ossowski S., Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, t. 3, PWN, Warszawa 1967.
 • Paluch A.K., Konflikt, modernizacja i zmiana społeczna, PWN, Warszawa 1976.
 • Pańków J., Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów społecznych, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1987.
 • Park R.E., Burgess E.W., Introduction to the Science of Society, Chicago University Press, Chicago 1921.
 • Petty R.E., Cacioppo J.T., Central and Peripherał Routes to Persuasion: Application to Advertising [w:] Advertising and Consumer Psychology, eds. L. Percy, A.G. Woodside, Lexington Books, Lexington 1983.
 • Pinker S., Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, Zysk i S-ka, Poznań 2015.
 • Pruitt D.G., Rubin J.Z., Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Random House, New York 1986.
 • Pruitt D.G., Gahagan J.P., Campus Crisis: The Search for Power [w:] Perspective on Social Power, ed. J.T. Tedeschi, Aldine, Chicago 1974.
 • Pruitt D.G., Camevale P.J., Forcey B., van Slyck M., Gender Effects in Negotiation: Constituent Surveillance and Contentious Behavior, "Journal of Experimental So-cial Psychology" 1986, No. 5.
 • Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-giczne, Gdańsk 2003.
 • Rapoport A., Chammah A.M., Prisoner's Dilemma, University of Michigan Press, Ann Arbor 1965.
 • Rex J., Key Problems of Sociological Theory, Routledge & Kegan Paul, London 1961.
 • Rex J., Social Conflict. A Conceptual and Theoretical Analysis, Longman, London, New York 1981.
 • Reykowski J., Konflikty polityczne [w:] Podstawy psychologii politycznej, red. K. Skar-żyńska, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
 • Reykowski J., Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów, "Nauka" 2011, nr 3.
 • Richardson L.F., Arms and Insecurity, Boxwood Press, Pittsburgh 1960.
 • Ross M.H., The Culture of Conflict. Interpretations and Interests in Comparative Per- spective, Yale University Press, New Haven, London 1993.
 • Ross M.H., The Management of Conflict. Interpretations and Interests in Comparative Perspective, Yale University Press, New Haven, London 1993.
 • Roy R., Humań Needs and Freedom: Liberał, Marxist and Gandhian Perspectives [w:] Humań Needs: A Contribution to the Current Debate, ed. L. Katrim, Oelgeschla- ger, Gunn & Hain, Cambridge, Mass., 1980.
 • Rozmowy na koniec wieku, t. 2, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 • Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Rubin J.Z., Levinger G., Levels of Analysis. In Search of Generalizable Knowledge [w:] Conflict, Cooperation andJustice, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.
 • Rubin J.Z., Pruitt D.G., Sung Hee Kim, Social Conflict. Escalation, Stalemate, and Set- tlement, McGraw-Hill, Inc., New York 1994.
 • Rummel-Syska Z., Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 • Sandole D.J.D., Paradigms, Theories, and Metaphors [w:] Conflict Resolution Theory andPractice, eds. D.J.D. Sandole, H. van der Merwe, Manchester University Press, Manchester, New York 1993.
 • Sandole D.J.D., Typology [w:] Conflict: from Analysis to Intervention, eds. S. Cheldelin, D. Druckman, L. Fast, Continuum, London 2003.
 • Sandole D.J.D., The Biological Basis of Needs in World Society The Ultimate Micro- Macro Nexus [w:] Conflict: Humań Needs Theory, ed. J. Burton, St. Martin's Press, New York 1990.
 • Sandy S.V., Boardman S.K., Deutsch M., Osobowość a konflikt [w:] Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, red. M. Deutsch, P.T. Coleman, Wydawnictwo Uni-wersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Schaff A., Stereotypy a działanie ludzkie, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • Schellenberg J.A., The Science of Conflict, Oxford University Press, New York 1982.
 • Schelling T.C., Strategia konfliktu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Sherif M., Intergroup Conflict and Cooperation: The Robber Cave Experiment, University Book Exchange, Normon 1961.
 • Simmel G., Conflict. The Web of Group-Affiliation, The Free Press, New York 1955.
 • Simmel G., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Singer J.D., Smali M., The Wages ofWare 1816-1965: A Statistical Handbook, Wiley, New York 1972.
 • Sites P., Control: the Basis of Social Order, Dunellen Publishers, New York 1973.
 • Sites P., Needs as Analogues of Emotions [w:] Conflict: Humań Needs Theory, ed. J. Burton, St. Martin Press, New York 1990.
 • Skarżyńska K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 • Słomczyński K.M., Struktura społeczna a osobowość w warunkach zmiany społecznej [w:] Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999.
 • Smith A., The Wealth ofNations, Penguin Books, Middlesex, England, 1979.
 • Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur, red. M. Bodziany, Wydaw-nictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wro-cław 2015.
 • Stephan W.G., Stephan C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 • Straffin P.D., Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Strydom P., Contemporary Critical Theory and Methodology, Routledge, New York 2011.
 • Sunstein C.R., Sprzeciw w życiu społeczeństw, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Szaciłło T., Przekonania, Książka i Wiedza, Warszawa 1967.
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Szczurkiewicz T., Niektóre problemy socjologii ogólnej [w:l idem, Studia socjologiczne, PWN, Warszawa 1970.
 • Szczurkiewicz T., Psychologia fikcji [w:] Studia socjologiczne, PWN, Warszawa 1970.
 • Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 • Sztumski J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
 • Sztumski J., Wódz J., Z problematyki konfliktów społecznych i dezorganizacji społecznej na przykładzie badań empirycznych w Polsce Południowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1984.
 • Tajfel H., Tożsamość społeczna i zachowanie międzygrupowe, "Przegląd Psychologiczny" 1976, t. XIX, nr 2.
 • Tajfel H., Turner J.C., The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour [w:] Psycho- logy of Intergroup Relations, eds. S. Worchel, W.G. Austin, Nelson-Hall Publishers, Chicago 1986.
 • Teorie postaw, red. S. Nowak, PWN, Warszawa 1973.
 • The Limits of Social Cohesion. Conflict and Mediation in Pluralist Societies, ed. P.L. Berger, Westview Press, Boulder 1998.
 • The Sociology of Sociology. Analysis and Criticism of the Thought, Research, and Ethi- cal Folkways of Sociology and Its Practitioners, eds. L.T. Reynolds, J.M. Reynolds, David McKay Company, Inc., New York 1970.
 • Thomas K.W., Conflict and Conflict Management: Reflections and Update, "Journal of Organizational Behavior" 1992, Vol. 13.
 • Tilly Ch., Tilly L., Tilly R., The Rebellious Century, Harvard University Press, Cumberland, Rhode Island 1975.
 • Trew K., Children and Socio-cultural Division in Northern Ireland, "Journal of Social Issues" 2004, No. 60.
 • Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985 (wyd. nowe 2006).
 • Turner J.H., Stets J.E., Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Turner V.W., Schism and Continuity in an African Society, Manchester University Press, Manchester 1957.
 • Tversky A., Kahneman D., Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases, "Science", New Series, 1974, Vol. 185, No. 4157.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Wedge B., The Individual, the Group and War [w:] Conflict: Readings in Management andResolution, eds. J. Burton, F. Dukes, The Macmillan Press, London 1990.
 • Wejland A.P., Obrazy grup społecznych. Studium metodologiczne, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1991.
 • Wilson E.O., Socjobiologia, Wydawnictwo Zysk i Sk-a, Poznań 2000.
 • Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany spo-łecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Wnuk-Lipiński E., Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Wnuk-Lipiński E., Rozpad połowiczny. Szkice z socjologii transformacji ustrojowej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1991.
 • Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 • Wojcieszke B., Procesy oceniania ludzi, Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1991.
 • Worchel S., Cooper J., Goethals G.R., Understanding Social Psychology, Brooks/Cale Publishing Company, Pacific Grove, Califomia 1991.
 • Wright Q., The Escalation of International Conflicts, "Journal of Conflict Resolution" 1965, No. 4.
 • Wright Q., The Naturę of Conflict [w:] Conflict: Readings in Management and Resolu-tion, eds. J. Burton, F. Dukes, The Macmillan Press, London 1990.
 • Wróblewski P., Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2007.
 • Zimbardo P., Efekt Lucyfera, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, red. J. Kurczewska, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1999.
 • Znaniecki F., Współczesne narody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171563273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.