PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 20 | z. 10 Współczesne wyzwania rynku pracy | 327--341
Tytuł artykułu

Wpływ Powiatowej Rady Rynku pracy na gospodarowanie środkami Funduszu Pracy w powiecie wałeckim w latach 2014-2017

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of County Labor Market Council on Realisation Rational Manage of Labor Found Measures in Years 2014-2017 in County Wałcz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie wpływu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałczu na działania podejmowane w latach 2014-2017 przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach założeń nowej polityki spójności UE w latach 2014-2020. Zwrócono również uwagę na efektywne wydatkowanie środków Funduszu Pracy w oparciu o dokonaną analizę struktury bezrobotnych, do których w analizowanym okresie była kierowana pomoc. Dokonano próby oceny wpływu Rady na działania zmierzające do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie wałeckim wprowadzając nowe instrumenty, które związane są z finansowaniem programów. W artykule zaprezentowano proces przygotowania i monitoringu działań mający istotny wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy. W trakcie prowadzonych rozważań wykorzystano analizę literatury przedmiotu, case study oraz doświadczenia autora w zakresie kierowania i nadzoru nad jednostkami administracji samorządowej. (fragment tekstu)
EN
County Labor Market Council is one of the social partner, which create local policy of labor market, giving directions to solve labor market problems and also strive to full employment. It is an important social partner of County Employment Agency in Wałcz, focalizing representatives of a business area, non-governmental organizations and education An article undertakes impact of County Employment Agency in Wałcz on activities in years 2014-2017, connected with Labor Found measures on the basis of unemployment structure analysis, employment promotion, ease fallout of unemployment, stimulation to activity unemployed and other optional tasks. For elaboration needs statistical dates were use and materials and documentation from County Employment Agency in Wałcz. These activities were realized in a range of County Wałcz tasks. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Strony
327--341
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
autor
 • Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu
Bibliografia
 • Błasiak R. (red.) (2014), Analiza zmian na Rynku Pracy Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2009-2013, Wojewódzki Urząd Pracy, Szczecin.
 • Brzychcy K. (2013), Narzędzia wspierania polityki w regionie [w:] S. Flejterski (red.), Co z tą pracą? Pomorze zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin.
 • Kogut-Jaworska M, Wankiewicz B. (2017), Kontrakt samorządowy jako nowy instrument finansowania zintegrowanych działań w ramach partnerstw lokalnych we wdrażaniu polityki spójności Unii Europejskiej 2014-2020, "Ekonomiczne problemy usług", nr 4(129), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kucab-Bąk K. (2011), Rynek pracy w regionie Polski Wschodniej, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław.
 • Lis S. (2015), Rynek pracy: popyt na pracę, podaż pracy, segmenty, zasoby ludzkie, bezrobocie i procesy [w:] T. Huńka, S. Lis, P. Maciaszcyzk (red.) Rynek pracy, uwarunkowania ekonomiczne, prawne i społeczne, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg.
 • Nowak P. (2013), Tendencje i determinanty podaży i popytu na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego [w:] S. Flejterski (red.), Co z ta pracą - Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin.
 • Olechnicki K., Załęcki P. (1997), Słownik socjologiczny, Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń.
 • Orczyk J. (2005), Determinanty wyboru metod ograniczenia bezrobocia (wzrost zatrudnienia) - rola samorządu (tezy) [w:] J. Olszewski (red.), Ekonomiczno -społeczne i organizacyjno - techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań.
 • Tokarska-Siudeja A. (2015), Umiejętności zawodowe człowieka w aspekcie osiągania satysfakcji zawodowej na ciągle zmieniającym się rynku pracy [w:] W. Duda, D. Kukla (red.), Współczesne uwarunkowania rynku pracy, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa.
 • Wankiewicz B., Trojanowska K. (2017) Satysfakcja mieszkańców powiatu wałeckiego z życia zawodowego [w:] K. Błoński, A. Burlita, J. Witek (red.), Poziom jakości życia na poziomie lokalnym (na przykładzie powiatu wałeckiego), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Sprawozdanie o Rynku Pracy MPiPS-01 i MRPiPS- 1 za lata 2014-2017. Walcz.praca.gov.pl/sprawozdanie - mpips, dostęp: 16.06.2018.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn zm.).
 • Ustawą z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.).
 • Uchwała nr 1/2018 r. Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałczu z dnia 16 marca 2018 r.
 • Uchwała nr 3/2015 dotycząca zaopiniowania realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
 • Załącznik do Uchwały nr 2/2018 r. Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałczu z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie oceny sprawozdań z działalności PUP w Wałczu za 2017 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171566222

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.