PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 15 Spory i kontrowersje wokół wybranych problemów współczesnej Europy | 211--229
Tytuł artykułu

Między operacją militarną a ekspedycją - współczesne wymiary ekspedycyjności sił kontyngentów wojskowych w Republice Iraku

Warianty tytułu
Between Military Operation and Expedition - Modern Dimensions of Expedition Potential of Military Contingent Forces in Republic of Iraq
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Diametralne zmiany w globalnym środowisku bezpieczeństwa, wzajemna zależność między polityką wewnętrzną a zagraniczną państw powodują, że strategia działania sił zbrojnych nie może być utożsamiana jedynie ze sztuką rozdziału i użycia środków wojskowych [Kuźniar 1994]. Co więcej, nie istnieje jedna prawidłowa droga planowania działań sił zbrojnych działających w sojuszu lub koalicji operacji wielonarodowej. Globalizacja narzuciła określony sposób postępowania i reagowania na zagrożenia. Współczesne operacje militarne realizowane poza granicami kraju są usytuowane w dynamicznie rozwijającym się globalnym środowisku. Ich wielonarodowy charakter spowodował przewartościowanie poglądów na temat bezpieczeństwa oraz obronności, w kontekście użycia i działania sił zbrojnych. Duża liczba operacji reagowania kryzysowego wpłynęła również na liczebność podmiotów zaangażowanych w realizację zadań o charakterze militarnym oraz pozamilitarnym. Przeprowadzone analizy wykazały, że wymiary ekspedycyjności należy rozpatrywać w kontekście sił ekspedycyjnych oraz operacji ekspedycyjnych. Kluczowym dla ekspedycyjności jest potencjał, jaki jest niezbędny do prowadzenia operacji ekspedycyjnych. Należy go rozumieć jako posiadanie niezbędnych sił i środków, a w tym umiejętności i zdolności do osiągnięcia zakładanego celu. Chcąc prowadzić operacje ekspedycyjne, należy posiadać siły ekspedycyjne, które będą zdolne do wykonywania i podtrzymywania wielonarodowych operacji ekspedycyjnych poza granicami kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Diametralne zmiany w globalnym środowisku bezpieczeństwa, wzajemna zależność między polityką wewnętrzną a zagraniczną państw powodują, że strategia działania sił zbrojnych nie może być utożsamiana jedynie ze sztuką rozdziału i użycia środków wojskowych [Kuźniar 1994]. Co więcej, nie istnieje jedna prawidłowa droga planowania działań sił zbrojnych działających w sojuszu lub koalicji operacji wielonarodowej. Globalizacja narzuciła określony sposób postępowania i reagowania na zagrożenia. Współczesne operacje militarne realizowane poza granicami kraju są usytuowane w dynamicznie rozwijającym się globalnym środowisku. Ich wielonarodowy charakter spowodował przewartościowanie poglądów na temat bezpieczeństwa oraz obronności, w kontekście użycia i działania sił zbrojnych. Duża liczba operacji reagowania kryzysowego wpłynęła również na liczebność podmiotów zaangażowanych w realizację zadań o charakterze militarnym oraz pozamilitarnym. Przeprowadzone analizy wykazały, że wymiary ekspedycyjności należy rozpatrywać w kontekście sił ekspedycyjnych oraz operacji ekspedycyjnych. Kluczowym dla ekspedycyjności jest potencjał, jaki jest niezbędny do prowadzenia operacji ekspedycyjnych. Należy go rozumieć jako posiadanie niezbędnych sił i środków, a w tym umiejętności i zdolności do osiągnięcia zakładanego celu. Chcąc prowadzić operacje ekspedycyjne, należy posiadać siły ekspedycyjne, które będą zdolne do wykonywania i podtrzymywania wielonarodowych operacji ekspedycyjnych poza granicami kraju. (original abstract)
Twórcy
 • Collegium Civitas, Pracownia Bezpieczeństwa Kulturowego
Bibliografia
 • BI-SC Collective Training and Exercise Directive (CT&ED) 75-3, 2013, www.act.nato.int/images/stories/structure/jft/bi-sc-75-3.pdf [dostęp: 9.04.2018].
 • Blore D., 2006, The Deployable Multinational Air Wing Project, JAPCC Journal, No. 4: 13-14.
 • Concept Development and Experimentation Campaign Plan 2006-2008, 2005, Norfolk: Allied Command Transformation.
 • Department of the Navy, Headquarters United States Marine Corps, 1998, Washington, DC.
 • Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 2009, Washington, DC: NATO JP 1-02.
 • DOD Dictionary of Military and Associated Terms, 2012, USA, JP 1-02.
 • Expeditionary Operations Expeditionary Operations Marine Cors, 1998, Marine Corps Doctrinal Publication.
 • EU Battlegroups, 2007, EU Council Secretariat Factsheet, Brusseles, Full Operational Ca-pability 2007, www.consilium.europa.eu [dostęp: 9.02.2018].
 • Future Security Environment Study 2025 (FSE), 2007, Norfolk, VA: Headquarters Supreme Allied Commander Transformation.
 • Global Strategic Trends Programme 2007-2036, 2007, London: Ministry of Defence, Development Concepts and Doctrine Centre.
 • Global Trends 2025: A Transformed World, 2008, Washington, DC: National Intelligence Council.
 • Hallas G., James H. Doughboy, 2000, War: The American Expeditionary Force in World War I., Boulder, CO.: Lynne Rienner Publishers.
 • Joint Concept for Entry Operations, CAFO, 2014, www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/concepts/jceo.pdf?ver=2017-12-28-162000-837 [dostęp: 9.04.2018]
 • Koziej S., 2008, Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Kuźniar R., 1994, Miedzy polityką a strategią, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Moraczewski M., 2011, Po raporcie Ministra Millera Polskie "sprawy wojskowe", Armia, nr 10(40): 16-23.
 • NATO - AJP-3.4(A), 2010, Allied Joint Doctrine for Non-Article 5 Crisis Response Operations, North Atlantic Treaty Organization.
 • NATO Glossary of Terms and Definitions, 2005, NATO Standardization Agency (NSA), NATO.
 • Outlook to 2035: Trends and Development, 2008, Department of Transformation.
 • Regulamin działań wojsk lądowych, 2008, Warszawa: DWLąd Wewn. 115/2008.
 • Słownik języka polskiego, 2001, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Słownik terminów i definicji NATO APP-6, 2014, https://docplayer.pl/1140494-Slownik-terminow-i-definicji-nato-zawierajacy-wojskowe-terminy-i-ich-definicje-stosowane-w-nato.html [dostęp: 9.04.2018].
 • Solana J., 2003, Bezpieczna Europa w lepszym świecie. Europejska strategia bezpieczeństwa, http://consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIPL.pdf [dostęp: 10.04.2018].
 • Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization, 2010, www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-2010-eng.pdf [dostęp: 10.06.2017].
 • Strategic Vision: The Military Challenge, 2004, ACO and ACT Headquarters, Headquarters Supreme Allied Commander Transformation.
 • The EU Battlegroup Concept and the Nordic Battlegroup, www.sweden.gov.se/sb/d/9133/a/82276 [dostęp: 19.05.2017].
 • The Joint Operating Environment: Challenges and Implications for the Future Joint Force, 2008, Suffolk, VA: United States Joint Forces Command, Center for Joint Futures.
 • The NATO Response Force Military Concept, 2003, Operations in Iraq. Lessons for the Future, London: Ministry of Defence.
 • Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/30.
 • Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 2016 C 202.
 • Wizja Sił Zbrojnych RP - 2030, 2008, Warszawa: Departament Transformacji MON.
 • Wstępna długoterminowa wizja europejskich potrzeb w dziedzinie zdolności obronnych, 2006, tekst zaakceptowany przez Radę Zarządzającą Europejskiej Agencji Obrony 3 października 2006 r., s. 2, ww.pism.pl/zalaczniki/EDA_Raport_pl.pdf [dostęp: 9.04.2018].
 • Zajas S. i in., 2009, Studium przyszłości sił powietrznych. Kierunki rozwoju do 2025 roku, Warszawa: AON.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567679

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.