PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw | 109--117
Tytuł artykułu

Procesy dezintegracji w gospodarce światowej - aspekty ekonomiczne i polityczne

Warianty tytułu
The Disintegration Processes in the World Economy - Economic and Political Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces dezintegracji, prowadząc do załamania międzynarodowych powiązań handlowych i produkcyjnych, niesie ze sobą obniżenie efektywności gospodarowania przejawiające się w spadku PKB, spowolnieniu przemian technologicznych, zakłóceniach równowagi wewnętrznej i zewnętrznej, obniżeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, a w efekcie spadku dobrobytu. Celem artykułu jest określenie istoty dezintegracji gospodarczej w świetle teorii ekonomii międzynarodowej oraz wybranych doświadczeń dezintegracyjnych, mając na uwadze płynące stąd wnioski dla potencjalnych procesów tego typu, jakie mogą zajść w przyszłości. W artykule, na tle teoretycznych rozważań dotyczących dezintegracji, wyodrębniono trzy jej modele mające odniesienie do współczesnej gospodarki światowej - model rozpadu ugrupowania integracyjnego z przyczyn politycznych (przykład RWPG); model gradualnej dezintegracji rozpatrywany w kontekście procesów transformacji rynkowej (podział Czechosłowacji); model wyjścia z ugrupowania integracyjnego analizowany w kontekście implikacji dla współpracy europejskiej oraz gospodarki światowej (brexit). (abstrakt oryginalny)
EN
The process of disintegration, leading to the collapse of international trade and production ties, brings with it a decrease in economic efficiency as manifested in a decrease in GDP, a slowdown in technological changes, internal and external imbalances, a decrease in international competitiveness of the economy and, as a result, a decrease in wellfare. The aim of the article is to define the essence of economic disintegration in the light of the theory of international economics and selected disintegration experiences, bearing in mind the outcomes for potential future such processes. In the paper, against the background of theoretical considerations concerning disintegration, three models of disintegration are distinguished, which are related to the modern world economy - the model of a disintegration caused by political reasons (example of the CMEA); the model of gradual disintegration presented in the context of market transformation processes (the split of Czechoslovakia); the exit from an integration grouping model, considered in the context of implications for European cooperation and the world economy (Brexit). (original abstract)
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
  • Biskup P., Granica zewnętrzna UE w negocjacjach na temat brexitu, "PISM. Biuletyn" 2018, nr 15.
  • Brexit with No Deal - Really or Not, "The Economist", 4.08.2018.
  • Budnikowski A., Ekonomia międzynarodowa, Warszawa 2017.
  • Czermińska M, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej. Znaczenie dla ochrony jednolitego rynku wewnętrznego i międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego, Toruń 2019.
  • Gurbiel R., Dezintegracja a zagraniczne inwestycje bezpośrednie i transfer technologii. Przypadek podziału Czechosłowacji, Warszawa 2001.
  • EU, Political Declaration Setting Out the Framework for the Future Relationship between the European Union and the United Kingdom, 22.11.2018, https://ec.europa.eu/commission/publications/political-declaration-setting-out-framework-future-relationshipbetween-european-union-and-united-kingdom_en [dostęp: 12.05.2019].
  • Starzyk K., Kryteria gospodarczego sąsiedztwa, [w:] Gospodarcze sąsiedztwo Polski, red. K. Starzyk, Warszawa 2005.
  • Starzyk K., Problem dezintegracji we współczesnej gospodarce światowej. Przypadek Brexit, [w:] Handel i finanse międzynarodowe w świetle wyzwań XXI wieku, red. M. Bartosik-Purgat, A. Hadryś-Nowak, Warszawa 2018.
  • Starzyk K., The Issue of Extended Free Trade Area (FTA+) in the Light of Theory and Practise. The Case of TTIP, [w:] International Business and Global Economy, Gdańsk 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171567853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.