PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 50(1) | 37--65
Tytuł artykułu

Analysis of Quotes from Articles Published in "Folia Turistica" in 1990-2016

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose. The aim of this article is to acquire as much knowledge as possible on the changing impact factor of publications in "Folia Turistica" ("FT") in 1990-2016, the subjects of these works, the most frequently cited articles, and their authors. The aim is also to explore the works citing the articles in the periodical (including the time and countries in which they were written, their subjects, authors, and the sources of the publications).
Method. The analysis was conducted from 4 February to 8 March 2019, using Google Scholar and the Scopus and Web of Science (Core Collection) databases. The data acquired was processed using statistical methods.
Findings. The analyses found the numbers of citations of articles published in FT and the sum total of citations of published works in 1990-2016 in sources indexed in Google Scholar, Scopus, and Web of Science. This allowed us to establish the changing percentage of citations over the years and the average impact of articles published in various issues of the journal. Based on the data from the analyzed sources, an h-index was established for the journal, with the most frequently cited articles and their fields, as well as the most frequently cited authors of works of articles published in the relevant period. Data collected at Web of Science and Scopus allowed us to establish the number of references to articles published in "FT", appearing in various years, titles, authors, sources, and fields, and the most often quoted publications published in "FT" and the countries with which these publications were affiliated.
Research and conclusions limitations. The analysis concerns citations in Google Scholar and the Scopus and Web of Science (Core Collection) databases, accessed 8 March 2019 and limited to articles published in "Folia Turistica" in period 1990-2016.
Practical implications. This analysis could be a source of information for defining the later publishing policies of "Folia Turistica" and a basis for future comparative analyses.
Originality. This is the first analysis of citations of articles published in "Folia Turistica".
Type of work. This article presents the results of empirical studies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--65
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak W. (2007), Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych [Inhibitors of Tourist Activity: Theoretical and Methodological Aspects of Studies on Limitations and Barriers of Participating in Recreational Trips], "Folia Turistica", Vol. 18, pp. 59-87.
 • Alejziak W. (2011), A Global Tourism Policy - Utopia, Alternative or Necessity?, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 313-356.
 • Bakkalbasi N., Bauer K., Glover J., Wang L. (2006), Three options for citation tracking: Google Scholar, Scopus and Web of Science, "Biomedical Digital Libraries", Vol. 3, Vol. 1, p. 7.
 • Bański J. (2017), Analiza dorobku publikacyjnego samodzielnych pracowników naukowych z polskich placówek geograficznych [Analysis of the Publication Output of Independent Academic Workers from Polish Geographical Centers], "Przegląd Geograficzny", Vol. 89, No. 4, pp. 595-616.
 • Cohen E. (2011), The changing faces of contemporary tourism, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 13-19.
 • Dann G. (2011), 'Take Me to the Hilton': The Language of Tourism Paradigm, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 23-40.
 • Dann G. (2014), Why, Oh Why, Oh Why, Do People Travel Abroad?, [in:] Prebensen N. K., Chen J. S., Uysal M., eds., Creating Experience Value in Tourism, pp. 48-62.
 • Douglas P. (2014), The Internationalization of Tourism Research, "Journal of Travel Research", Vol. 53, Issue 3, pp. 267-280.
 • Dryglas D. (2013), Prawne determinanty rozwoju inwestycji w zakresie infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w Polsce [Legal Determinants of Investment Development in Tourist/Spa Infrastructure in Spa Districts in Poland], "Folia Turistica", Vol. 28, pp. 149-166.
 • Forteza C. M., Martorell-Cunill O., Merigo J. M., Genovart-Balaguer J., Mendez E. M. (2018), Twenty-five years of the Journal of Travel & Tourism Marketing: A bibliometric ranking, "Journal of Travel & Tourism Marketing", Vol. 35, Issue 9, pp. 1201-1221.
 • Gauthier É. (1998), Bibliometric analysis of scientific and technological research: a user's guide to the methodology, Science and Technology Redesign Project, Statistics Canada, 1998, 118 pages.
 • Guzeller C. O., Celiker N. (2019), Bibliometrical analysis of Asia Pacific Journal of Tourism Research, "Asia Pacific Journal of Tourism Research", Vol. 24, Issue 1, pp. 108-120.
 • Guzik H., Ostrowska B. (1993), Syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej gmin południowo-wschodniej Polski [A Synthetic Evaluation of the Appeal of Tourist Districts in Southeast Poland], "Folia Turistica", Vol. 4, pp. 65-81.
 • Hall C. M. (2010), A Citation Analysis of Tourism Recreation Research, "Tourism Recreation Research", Vol. 35, Issue 3, pp. 305-309.
 • Harzing A.-W., Alakangas S. (2016), Google Scholar, Scopus and the Web of Science: A longitudinal and cross-disciplinary comparison, "Scientometrics", Vol. 106, Issue 2, pp. 787-804.
 • Jiang J., Woosnam K. M., Draper J. (2012), A Citation Analysis of Articles Published in the Top-Ranking Tourism Journals (2001-2010), Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally, pp. 25.
 • Kazimierczak M., Malchrowicz-Mośko E. (2013), Turystyka sportowa - specyfika i trendy rozwojowe [Sports Tourism - Characteristics and Development Trends], "Folia Turistica", Vol. 28, pp. 67-90.
 • Koseoglu M. A., Rahimi R., Okumus F., Liu J. (2016), Bibliometric studies in tourism, "Annals of Tourism Research", Vol. 61, pp. 180-198.
 • Kozak M.W. (2013), Turystyka jeździecka w Polsce: stan rzeczy, szanse i bariery wpływu na rozwój lokalny [Riding Tourism in Poland: Current State, Opportunities, and Barriers for Impact on Local Development], "Folia Turistica", Vol. 28, pp. 205-224.
 • Kruczek Z. (2002), Atrakcje turystyczne: metody ich odbioru - interpretacja [Tourist Attractions: Their Methods of Reception - An Interpretation], "Folia Turistica", Vol. 13, pp. 37-61.
 • Krukowska R. (2009), Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - funkcja turystyczna regionu [Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie - The Tourist Function of the Region], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 165-184.
 • Kukuła K. (1993), Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne [An Attempt to Valorize Voivodeships for Tourist Use and the Natural Environment], "Folia Turistica", Vol. 4, pp. 133-149.
 • Kulczycki E. (2018), Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku [The State of Publishing Practices in Polish Academic Journals in 2017], DOI: 10.6084/m9.figshare.5683813.
 • Liszewski S. (2009), Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej [Poland's Tourist Space: The Concept of Regional Tourism], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 17-30.
 • Luberda M. (2013), Leisure Time Management: Poland's Involvement in Tourism, [in:] Nalepka A., Ujwary-Gil A., eds., Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, Vol. 12, pp. 219-233.
 • Martín-Martín A., Orduna-Malea E., Thelwall M., López-Cózar E. D. (2018), Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A systematic comparison of citations in 252 subject categories, "Journal of Informetrics", Vol. 12, Issue 4, pp. 1160-1177.
 • Mazurski K. (2009), Region turystyczny jako pojęcie [The Tourist Region as a Concept], "Folia Turistica", Vol. 21, pp. 7-15.
 • Mingers J., Lipitakis E. A. E. C. G. (2010), Counting the citations: A comparison of Web of Science and Google Scholar in the field of business and management, "Scientometrics", Vol. 85, Issue. 2, pp. 613-625.
 • Mulet-Forteza C., Genovart-Balaguer J., Mauleon-Mendez E., Merigó J. M. (2018), A bibliometric research in the tourism, leisure and hospitality fields, "Journal of Business Research", DOI:10.1016/j. jbusres.2018.12.002.
 • Niñerola A., Sánchez-Rebull M.-V., Hernández-Lara A.-B. (2019), Tourism Research on Sustainability: A Bibliometric Analysis, "Sustainability", Vol. 11, No. 5, p. 1377.
 • Nowacki M. (2003), Wrażenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne [The Impressions of Visitors to Tourist Attractions], "Folia Turistica", Vol. 14, pp. 117-132.
 • Nowacki M. (2010), Autentyczność atrakcji a autentyczność doświadczeń turystycznych [Authenticity of the Attraction versus Authenticity of the Tourist Experience], "Folia Turistica", Vol. 23, pp. 7-21.
 • Osiewalska A. (2008), Mierniki oceny czasopism i naukowców [Measurements of Journal and Scholar Evaluations], "Biuletyn EBIB", Vol. 8, [s. p.].
 • Owsianowska S. (2011), Tourism Promotion, Discourse and Identity, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 231-248.
 • Partyka J. (2010), Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych [Tourist Traffic in Polish National Parks], "Folia Turistica", Vol. 22, pp. 9-23.
 • Pearce P. L. (2011), Respecting the Past, Preparing for The Future; the Rise of Australian Academic Tourism Research, "Folia Turistica", Vol. 25(1), pp. 187-205.
 • Phelan T. J. (1999), A compendium of issues for citation analysis, "Scientometrics", Vol. 45, Issue 1, pp. 117-136.
 • Price D. J. (1965), Networks of scientific papers. The pattern of bibliographic references indicates the nature of the scientific research front, "Science", Vol. 149, Issue 3683, pp. 510-515.
 • Raan A. F. J. (1996), Advanced bibliometric methods as quantitative core of peer review based evaluation and foresight exercises, "Scientometrics", Vol. 36, Issue 3, pp. 397-420.
 • Racki G. (2004), "Geological Quarterly" w świetle indeksów cytowań ISI [Geological Quarterly in light of the ISI Citation Indexes], "Przegląd Geologiczny", Vol. 52, No. 9, pp. 866-872.
 • Racki G., Drabek A. 2013, Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać? [Citations and the Hirsch Indicator: Where to Search, How to Calculate?], "Forum Akademickie", No. 2, pp. 40-43.
 • Rapacz A., Jaremen D.E. (2014), Rola władz lokalnych powiatu jeleniogórskiego w pobudzaniu przedsiębiorczości w turystyce [The Role of the Local Government of the Jelenia Góra Region in Inspiring Entrepreneurship in Tourism], "Folia Turistica", Vol. 32, pp. 215-240.
 • Samdah D. M., Kelly J. J. (1999), Speaking Only To Ourselves? Citation Analysis of Journal of Leisure Research and Leisure Sciences, "Journal of Leisure Research", Vol. 31, Issue 2, pp. 171-180.
 • Sánchez A. D., Rama M. C. D. R., García J. A. (2017), Bibliometric analysis of publications on wine tourism in the databases Scopus and WoS, "European Research on Management and Business Economics", Vol. 23, Issue 1, pp. 8-15.
 • Szczechowicz B. (2017). Czasopismo naukowe "Folia Turistica" w latach 1990- 2015 [Folia Turistica in 1990-2015], [in:] Antropologia turystyki. Wydawnictwo Jubileuszowe z okazji 40-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie [Anthropology of tourism. Mono graphy Published in Celebration of the 40th Anniversary of the Tourism Faculty at the University of Physical Education in Kraków], eds. Sabina Owsianowska, Ryszard Winiarski, Seria Monografie No. 35, Wydawnictwo AWF, Krakow 2017, pp. 57-73.
 • Szczechowicz B. (2019), Czasopismo naukowe "Folia Turistica" w latach 1990-2018 w świetle analizy bibliometrycznej ["Folia Turistica" in 1990- 2018 - a Bibliometric Analysis], "Folia Turistica", Vol. 50, pp. 15-36.
 • Siłka P., Śleszyński P., Jaworska B. (2016), Cytowania członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk według Google Scholar [Quotations of Members of the Academic Committees of the Polish Academy of Sciences according to Google Scholar], "Zagadnienia Naukoznawstwa", No. 4, pp. 529-560.
 • Skawiński P. (2010), Zarządzanie ruchem turystycznym w Tatrzańskim Parku Narodowym [Managing Tourist Traffic at the Tatra National Park], "Folia Turistica", Vol. 22, pp. 25-34.
 • Skrzypczak A. (2005), Ocena przydatności rekreacyjnej naturalnych zbiorników wodnych dla wędkarstwa [Evaluation of the Recreational Suitability of Natural Bodies of Water for Fishing], "Folia Turistica", Vol. 16, pp. 115-129.
 • Styszyńska A. (2015), "Problemy Klimatologii Polarnej" w świetle wybranych statystyk [Problemy Klimatologii Polarnej in Light of Selected Statistics], "Problemy Klimatologii Polarnej", No. 25, pp. 105-118.
 • Śleszyński P. (2013), Cytowania polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r. [Citing Polish Academic Journals in Geography and Regional Studies after 1990], "Studia Regionalne i Lokalne", No. 3, pp. 75-88.
 • Tokić K. (2012), Citation analysis of the journal TOURISM, "Tourism", Vol. 60, Issue 4, pp. 447-455.
 • Tucki A. (2003), Próba oceny środowiska przyrodniczego dla potrzeb turystyki na przykładzie gmin powiatu łęczyńskiego [An Attempt to Assess a Natural Environment for Tourism Purposes Based on the Example of the Łęczna County], "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B", Vol. 58, pp. 139-155.
 • Wallin J. A. (2005), Bibliometric Methods: Pitfalls and Possibilities, "Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology", Vol. 97, Issue 5, pp. 261-275.
 • Wilkin J. (2013), Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce - podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy [Assessment of the Parameters of Academic Journals in Poland - Methodological Bases, Practical Significance, Difficulties in Execution, and Prospects], "Nauka", No. 1, pp. 45-54.
 • Witkowski Z., Mroczka A., Adamski P., Bielański M., Kolasińska A. (2010), Nielegalna dyspersja turystów - problem parków narodowych i rezerwatów przyrody w Polsce [The Illegal Dispersion of Tourists - The Issue of National Parks and Nature Reserves in Poland], "Folia Turistica", Vol. 22, pp. 35-65.
 • Wojciechowska J. (2006), Geneza oraz ewolucja turystyki na obszarach wiejskich w Polsce [The Genesis and Evolution of Tourism in Rural Regions in Poland], "Folia Turistica", Vol. 17, pp. 99-119.
 • Wu M.-Y., Pearce P. L. (2012), Tourism research in and about Tibet: Employing a system for reviewing regional tourism studies, "Tourism and Hospitality Research", Vol. 12, Issue 2, pp. 59-72.
 • Żemła M. (2014), Inter-destination cooperation: Forms, facilitators and inhibitors - The case of Poland, "Journal of Destination Marketing & Management", Vol. 3, Issue 4, pp. 241-252.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.