PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4 | 341--356
Tytuł artykułu

Does Market Inclusion Interfere with Common Welfare Orientation? - Patterns of Normative Orientation of Actors with Different Market Position

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czy włączenie do rynku (ang.: market inclusion) koliduje z orientacją na wspólny dobrobyt? - Wzory normatywnej orientacji podmiotów z różną pozycją rynkową
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy różne stany włączenia (dostępu) do rynku (ang.: market inclusion) stoją w sprzeczności z indywidualnym zaangażowaniem w wartości wspólnego dobrobytu. Z tego356 względu podjęto badania empiryczne, analizując, do jakiego stopnia imperatywy rynku z jednej strony, a wspólnota społeczna z drugiej, są zakotwiczone w ramach normatywnej orientacji podmiotów. Specjalną uwagę poświęcono problemowi, czy profile normatywnej orientacji różnią się w kontekście włączania w rynek jednostek. Przeprowadzono analizę empiryczną opartą o dane uzyskane na podstawie wywiadu standaryzowanego przeprowadzonego w Niemczech wśród osób pracujących. Pod względem metodologicznym badania bazują na technikach wielu zmiennych, na przykład na analizie głównych składowych (ang.: principle component) i statystycznej analizie klastrów (ang.: cluster analysis), jak również na teście porównującym średnie oraz analizie tabeli kontyngencyjnej (ang.: contingency table). Analiza wykazuje, że pomiędzy nastawionymi na maksymalizację zysku motywami wzbudzonymi przez rynek z jednej strony a wartościami wspólnego dobrobytu z drugiej pojawiają się antagonistyczne napięcia. Ich poziom różni się w zależności od statusu podmiotów rynkowych. Z kolei wydaje się, że wartości wspólnego dobrobytu stają się tym mniej powszechne, im więcej podmiotów w odniesieniu do ich statusu zostaje włączonych w sferę rynkową. Zaprezentowane wyniki ukazują, że na poziomie indywidualnym silne zaangażowanie w nastawione na maksymalizację zysku motywy wzbudzone przez rynek niejednokrotnie nie zbiegają się z silnym kształtowaniem wartości wspólnego dobrobytu oraz odpowiedzialnością społeczną. Potwierdza to argumentację, zgodnie z którą poprawa i wzmacnianie wartości odpowiedzialności społecznej w sferze rynkowej, szerzonych na przykład poprzez tzw. ideę CSR, mogłoby stanowić niezbędną przesłankę podtrzymywania wspólnego dobrobytu oraz dóbr powszechnych (wspólnych) we współczesnych społeczeństwach rynkowych. Artykuł przedstawia empirycznie ugruntowaną, dotąd nie publikowaną typologię normatywnych orientacji podmiotów rynkowych. Co więcej, po raz pierwszy dowodzi, iż normatywne uwarunkowania indywidualnego podejmowania decyzji różnią się w zależności od pozycji rynkowej podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
The study‟s aim is to answer the question whether different states of market inclusion interfere with the individual commitment to values of common welfare. Therefore, an empirical investigation is conducted analyzing to which extent imperatives of the market on the one hand and of the societal community on the other are anchored within the normative orientations of actors. Special attention is paid to whether profiles of these normative orientations vary with respect to the market inclusion of individuals. Empirical analyses are conducted with data of a standardized survey carried out with members of the German working population. Methodologically the study is based on multivariate techniques like principle component and cluster analyses as well as on mean comparison tests and contingency table analyses. Analyses show that there is an antagonistic tension between market-induced motives of maximizing profit on the one hand and common welfare orientations on the other. The degree of this tension varies in dependence of the status position of market actors. And common welfare values seem to lose prevalence the more actors referring to their status position are included in the market sphere. The findings presented show that on the individual level a strong commitment to the marketinduced motive of maximizing profit oftentimes does not coincide with a strong shaping of values of common welfare and social responsibility. This affirms the argument that an enhancement of values of social responsibility within the market sphere, as it is for instance proclaimed by the so-called CSR-movement, could be a necessary prerequisite for sustaining common welfare and common goods in contemporary market societies. The article provides an empirically grounded typology of normative orientations of market actors, that has not been published so far. Furthermore it shows for the first time that the normative frames of individual decision making vary in dependence of the market position of actors. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
341--356
Opis fizyczny
Twórcy
 • International Graduate School Zittau, Germany
Bibliografia
 • Bacher, J. (1996). Clusteranalyse. Anwendungsorientierte Einführung. München and Wien: Oldenbourg.
 • Bellah, R.; Sullivan, W.; Swidler, A.; Tipton, S. M. (1992) Gegen die Tyrannei des Marktes. In: Zahlmann, C. (ed.). Kommunitarismus in der Diskussion. Eine streitbare Einführung: 57-73. Berlin: Rotbuch.
 • Bortz, J. (1999). Statistik für Sozialwissenschaftler. Berlin: Springer.
 • Buchholz, R.A.; Rosenthal, S.B. (2002). Social responsibility and business ethics. In: Frederick, R.E. (ed.). A companion to business ethics: 303-322. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Burkatzki, E. (2007). Verdrängt der Homo oeconomicus den Homo communis? Normbezogene Orientierungsmuster bei Akteuren mit unterschiedlicher Markteinbindung. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag.
 • Burkatzki, E.; Löhr, A. (2008). Wirtschaftskriminalität und Ethik. Einführende Anmerkungen. In: Löhr, A.; Burkatzki, E. (eds). Wirtschaftskriminalität und Ethik: 11-21. Mehring: Rainer-Hampp-Verlag.
 • Carroll, A.B. (2000). Ethical challenges for business in the new millennium: corporate social responsibility and models of management morality. Business Ethics Quarterly 10: 33-42.
 • Coleman, J. W. (1987). Toward an Integrated Theory of White-collar Crime. American Journal of Sociology 93: 406-439.
 • Coleman, J. W. (2002). The criminal elite. New York: Worth Publishers.
 • Curbach, J. (2009). Die Corporate Social Responsibility-Bewegung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 • Currie, E. (1997). Market, crime and community. Toward a mid-range theory of post-industrial violence. Theoretical Criminology 1: 147-172.
 • Currie, E. (1998). Crime and market society: Lessons from the United States. In: Walton, P.; Young, J. (eds.). The new criminology revisited: 130-142. London: MacMillan Press Ltd.
 • Ehling, M.; von der Heyde, C.; Hoffmeyer-Zlotnik, J.H.P.; Quitt, H. (1992). Eine deutsche Standarddemografie. ZUMA-Nachrichten 16(31): 29-46.
 • Ehrlich, E. (1989, orig. 1913). Grundlegung der Soziologie des Rechts. Berlin: Duncker & Humblodt.
 • Etzioni, A. (1988). The moral dimension: toward a new economics. New York: Free Press.
 • Etzioni, A. (1998). Die Entdeckung des Gemeinwesens. Ansprüche, Verantwortlichkeiten und das Programm des Kommunitarismus. Frankfurt a. M.: Fischer.
 • Gensicke, T. (1998). Deutschland am Ausgang der neunziger Jahre. Lebensgefühle und Werte. Deutschland Archiv 1.
 • Hagan, J.; Simpson, J.; Gillis, A. R. (1987). Class in the household: a power-control theory of gender and delinquency. American Journal of Sociology 92: 788 - 816.
 • Hagan, J.; Hefler G.; Classen, G.; Boehnke, K.; Merkens H. (1998). Subterranean sources of subcultural delinquency beyond the American Dream. Criminology 36: 309-339.
 • Karstedt, S. (2004). "Das tun doch alle". Anmerkungen zur moralischen Ökonomie moderner Marktgesellschaften. In: Walter, M.; Kania, H.; Albrecht, H.-J. (eds.). Alltagsvorstellungen von Kriminalität. Individuelle und gesellschaftliche Bedeutung von Kriminalitätsbildern für die Lebensgestaltung: 331-351. Münster: Lit-Verlag.
 • Kaufmann, F.-X. (1983). Steuerungsprobleme im Wohlfahrtsstaat. In: Mathes, J. (ed.). Krise der Arbeitsgesellschaft? Verhandlungen des 21. deutschen Soziologentages in Bamberg 1982: 474-490. Frankfurt a.M.: Campus.
 • Klages, H. (1988). Wertedynamik. Über die Wandelbarkeit des Selbstverständlichen. Zürich: Edition Interfrom.
 • Klages, H. (1996). Der Wertewandel in der Bundesrepublik Deutschland. Eine problemorientierte Hinführung zu Fakten und Deutungen. In: Janssen, E.; Möhwald, U.; Ölschleger, H.D. (eds). Gesellschaften im Umbruch? Aspekte des Wertewandels in Deutschland, Japan und Osteuropa: 65-87. München: Iudicium.
 • Klages, H.; Gensicke, T. (1999). Bürgerschaftliches Engagement im Ost-West-Vergleich. In Klages, H.; Gensicke, T. (eds). Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement an der Schwelle zum 21. Jahrhundert: 53-72. Speyer: Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung.
 • Luhmann, N. (1999). Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
 • MacIntyre, A. (1987). Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart. Frankfurt a. M., New York: Campus.
 • Merton, R. K. (1995). Soziologische Theorie und soziale Struktur. Berlin u.a.: De Gruyter.
 • Neckel, S. (2000). Leistung versus Erfolg. Der Zufall von Reichtum und Ruhm - Zur symbolischen Ordnung der Marktgesellschaft. Frankfurter Rundschau (October, 7th, 2000): 21.
 • Parsons, T. (1983). Talcott Parsons on Institutions and Social Evolution: Selected Writings. Chicago: University of Chicago Press.
 • Sandel, M. (1982). Liberalism and the limits of justice. Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.
 • Streeck, W.; Schmitter, P. C. (1985). Gemeinschaft, Markt und Staat - und die Verbände? Der mögliche Beitrag von Interessenregierungen zur sozialen Ordnung. Journal für Sozialforschung 25: 133-157.
 • Taylor, C.: (1985a). Atomism. In: Taylor C. Philosophy and the human sciences. Philosophical Papers 2: 187-210. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Taylor, C. (1985b). The diversity of goods. In: Taylor, C. Philosophy and the human sciences. Philosophical Papers 2: 230-247. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Taylor, C. (1993). Aneinander vorbei: Die Debatte zwischen Liberalismus und Kommunitarismus. In: Honneth, A. (ed.). Kommunitarismus: eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften: 103-130. Frankfurt a. M.: Campus.
 • Turner, J. H. (1991). The structure of sociological theory. Belmont, Cal.: Wadsworth Publishing.
 • Weber, M. (1980). Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen: Mohr.
 • Weber, M. (1988). Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. In: Weber, M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie 1: 17-206. Tübingen: Mohr.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171569645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.