PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1-2 | 33--43
Tytuł artykułu

Rola podnoszenia kwalifikacji i przemieszczania ludności w kształtowaniu zatrudnienia na obszarach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono problematykę związaną ze wzrostem wykształcenia i przemieszczaniem się ludności pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi oraz rolę tego zjawiska w kształtowaniu się wielkości i struktury zatrudnienia. Pod uwagę wzięto róŜne czynniki kształtujące poziom zjawisk, między innymi rozwój technologiczny i trendy w społeczeństwie. Opisano, które elementy rozwoju obszarów wiejskich mogą wpływać na wzrost skali migracji z miast, a takŜe pozostawanie mieszkańców na wsiach. Przeanalizowano strukturę zatrudnienia w Polsce w ostatnich latach oraz profil demograficzny społeczeństwa. Przy tworzeniu artykułu wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Paper discussed the problems associated with the growth of education and the movement of people between rural and urban areas and the role of these phenomena on the development of the size and structure of employment. Various factors shaping the level of phenomena have been taken into account, including technological development and trends in society. It is described which elements of rural development may affect the scale of migration from cities and the staying of residents in the villages are discussed. The structure of employment in Poland in recent years and the demographic profile of the society have been analyzed. Data from the Central Statistical Office were used in the process of creating the article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2018.
 • Badanie Społeczeństwo Informacyjne w Polsce w 2017 roku, Główny Urząd Statystyczny.
 • Bobrowska A. 2013. Migracje Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Gdynia: Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW.
 • Cabańska J. 2015. Uwarunkowania migracji ludności na jednolitym rynku europejskim na przykładzie nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, rozprawa doktorska. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 • Gungwu W. 2018. Global history and migrations. New York: Routledge.
 • Hagen-Zanker J. 2018. Why do people migrate? A review of the theoretical literature, Maastricht: Maastricht Graduate School of Governance.
 • Jankowska D., Majka A. 2016. Zmiany w sektorze usług a rozwój gospodarczy regionu. Szczecin: Studia i Prace WNEiZ US.
 • Kościk J. 1992. Urbanizacja przy torach, Wrocław: Śląski Labirynt Krajoznawczy, tom 4.
 • PKO Bank Polski. 2018. Rynek nieruchomości mieszkalnych w 1q 2018.
 • Przezbórska-Skobiej L.. 2016. Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości.
 • Poznań: Turystyka wiejska. Tom 1, Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe. Wyd. Wieś Jutra.
 • Raport GUS, 2017,Społeczeństwo Informacyjne w Polsce w 2017 roku, Warszawa.
 • Rocznik demograficzny 2017 Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Wilkin J., Nurzyńska I. (red.). 2018. Polska Wieś 2018, Raport o stanie wsi. Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575308

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.