PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 26 | 75--98
Tytuł artykułu

"Gwarancje dla młodzieży" jako wspólna inicjatywa państw UE na rzecz poprawy sytuacji ludzi młodych na rynku pracy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Młodzież jest jedną z grup defaworyzowanych na rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród ludzi młodych i społeczne oraz ekonomiczne skutki tej sytuacji spowodowały, że Komisja Europejska i rządy państw członkowskich, które borykają się z tym problemem, wypracowały wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji młodzieży na rynku pracy. Opracowano m.in. "Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży" (Youth Employment Package), w ramach którego podjęto inicjatywę ustanowienia "Gwarancji dla młodzieży" (Youth Guarantee). Odpowiedzią Polski na te dokumenty KE był "Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce" opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z wykorzystaniem "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych", którego celem ma być praktyczna realizacja działań na rzecz jak najszybszego odwrócenia negatywnej tendencji w zatrudnieniu młodzieży. Realizacja "Gwarancji dla młodzieży" zakłada m.in., że wszyscy młodzi ludzie poniżej 25. roku życia - niezależnie od tego, czy zarejestrują się w urzędzie pracy czy też nie - uzyskają dobrej jakości ofertę w ciągu czterech miesięcy od zgłoszenia się do programu. Oferta ta powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Przewidywane jest też wprowadzenie nowych narzędzi, takich jak system bonów stażowych, zatrudnieniowych, na przesiedlenie oraz pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej czy zwolnienie pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionego bezrobotnego w wieku do 30 lat. Plan realizacji "Gwarancji dla młodzieży" wychodzi naprzeciw potrzebie stworzenia kompleksowej oferty wsparcia dla młodych osób i jest uzupełnieniem oraz wzmocnieniem dotychczasowych działań.(abstrakt oryginalny)
EN
The youth is one of the most vulnerable groups at the labour market in Poland as well as in other European countries. A high unemployment rate among young people as well as social and economic consequences of this situation made the European Commission and the governments of the member states affected by this problem to work out common actions in order to solve the problem. The measures include Youth Employment Package with an initiative to establish the Youth Guarantee Programme. In response to the documents of the European Commission, the Polish Ministry of Labour and Social Policy developed a plan of implementation of Youth Guarantee with the application of 'the Initiative on employment of young people in Poland' which aims at performing actions in order to reverse the negative trend in the youth employment. According to the principles of Youth Guarantee, all young people up to the age of 25, regardless of registration at the job centre, will be given a good quality job offer no later than for months after the completing formal education or a job loss. The job offer should be adjusted to individual needs and conditions. There are supposed to be new system tools implemented: apprenticeship or employment or relocation vouchers, as well as loans for undertaking a business activity, or exempting employers from the subscription to Labour Fund and Employment Fund Contribution if the employee is up to the age of 30. The implementation plan of Youth Guarantee attempts to create an extensive offer to support young people, as well as to strengthen and complement the current actions, and provide a system of monitoring the changes. (original abstract)
Rocznik
Tom
26
Strony
75--98
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • 1. CBOS (2012), Wakacje uczniów - wyjazdy wakacyjne i praca zarobkowa, BS/133/2012, Warszawa, październik 2012, s. 7, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_133_12.PDF
 • 2. Eurofound (2012), NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, autorzy: M. Mascherini i in., Luxembourg, Publications Office of the European Union.
 • 3. EUROSTAT (2013), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
 • 4. Komunikat KE (2012), Wniosek zalecenie Rady w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży (COM(2012) 729). COM(2013) 447 final.
 • 5. Męcina J. (2013), Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW.
 • 6. Młodzież a rynek pracy (2013), B. Leszczyńska (red.), Warszawa, Wojewódzki Urząd Pracy.
 • 7. OECD (2012), Better Skills, Better Jobs, Better Lives. A Strategic Approach to Skills Policies, OECD Publishing, http://skills.oecd.org/documents/OECDSkillsStrategyFINALENG.pdf [dostęp: 5.07.2014].
 • 8. Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych.
 • 9. Plan realizacji "Gwarancji dla młodzieży" w Polsce (2014) (kwiecień), Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • 10. Program "Młodzi na rynku pracy". Działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży (2012), Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5543/5779/1/I Program Mlodzi na Rynku Pracy.pdf [dostęp: 5 VII 2014].
 • 11. Standing G. (2011), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, tłum. P. Kaczmarski, M. Karolak, "Praktyka Teoretyczna". Polskie tłumaczenie pierwszego i drugiego rozdziału dostępne pod adresem: www.praktykateoretyczna.pl/index.php/rozdzial-1-prekariat oraz.../rozdzial-2-prekariat. Tłumaczenie udostępniane na licencji Creative Commons [dostęp: 1.07.2014].
 • 12. Strojek A. (2010), Polska młodzież startuje z opóźnieniem, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,91736,8197362,Polska_mlodziez_startuje_z_opoznieniem.html [dostęp: 7.07.2014].
 • 13. Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, współpraca: M. Boni (redakcja naukowa i rekomendacje dla polityk publicznych), P. Arak (koordynacja projektu), Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • 14. The youth employment crisis: A call for action. Resolution and conclusions of the 101st Session of the International Labour Conference (2012), Geneva.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171575654

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.