PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 (32) | 131--152
Tytuł artykułu

Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą w latach 2016 - 2019 - perspektywa młodych potencjalnych pracowników

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Associations with the University as an Employer in the Years 2016-2019 - Young Potential Employees Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Do przygotowania części teoretycznej zastosowano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury z zakresu zarządzania, marketingu personalnego itp. Na podstawie wyników tej analizy można stwierdzić, że istnieje luka poznawcza i badawcza odnosząca się do badań nad uczelniami jako pracodawcami. Dotyczy to zwłaszcza skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z tą grupą pracodawców. Dlatego też w artykule dążono do osiągnięcia celu, jakim jest zidentyfikowanie skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z uczelnią jako miejscem pracy oraz wskazanie zachodzących w nich zmian. Chcąc zrealizować ten cel, przeprowadzono trzy edycje badań empirycznych, wykorzystując do zebrania danych pierwotnych metodę badania ankietowego. Zebrane dane poddano analizie ilościowej, wykorzystując w jej trakcie metody analizy statystycznej. Jej wyniki wskazują, że nastąpiła niewielka poprawa, jeśli chodzi o skojarzenia respondentów z uczelnią jako miejscem pracy. Ciągle jednak ponad połowa ankietowanych nie brała pod uwagę podjęcia pracy w tego typu instytucji. Nadal zatem nie jest ona dla młodych Polaków atrakcyjnym pracodawcą, co wskazuje na konieczność podjęcia kompleksowych działań związanych z budowaniem pozytywnego wizerunku w roli pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is theoretical and empirical. To prepare the theoretical part, the method of cognitive-critical analysis of world literature in the field of management, personal marketing, etc. was applied. Based on the results of this analysis, it can be concluded that there is a cognitive and research gap relating to research on universities as employers. This applies especially to associations of young potential employees with this group of employers. Therefore, the article aims to achieve the goal, which is to identify associations of young potential employees with the university as a workplace and indicate the changes taking place in them. In order to achieve this goal, three editions of empirical research were conducted, using the survey method to collect primary data. The collected data were subjected to quantitative analysis using statistical analysis methods. Its results indicate that there has been a slight improvement in terms of associations of respondents with the university as a workplace. Still, however, more than half of the respondents did not take into account taking up employment in such institutions. Therefore, it is still not an attractive employer for young Poles, which indicates the need to undertake comprehensive activities related to building a positive image as an employer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--152
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Alniaçik, E., Alniaçik, U., Erat, S., Akçin, K. (2014). Attracting talented employees to the company: Do we need different employer branding strategies in different cultures? Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 150, pp. 336-344.
 • Arachchige, B., Robertson, A. (2011), Business student perceptions of a preferred employer: a study identifying determinants of employer branding. The IUP Journal of Brand Management, Vol. 8, No. 3, pp. 25-46.
 • Baruk, A. (2016), Perception Of The University As An Employer Among Young Potential Employees. MINIB, Vol. 21, Iss. 3, pp. 1-18.
 • Baruk, A., Goliszek, A. (2017), Outer Image of University in the Role of Employer as the Base of Segmentation of Young Potential Employees. MINIB, Vol. 23, Iss. 1, pp. 79-96.
 • Boschman, J., Van der Molen, H., Frings-Dresen, M., Sluiter, J. (2014), The impact of common mental disorders on work ability in mentally and physically demanding construction work. International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 87, No. 1, pp. 51-59.
 • Boštjan?i?, E., Slana, Z. (2018), The Role of Talent Management Comparing Medium-Sized and Large Companies - Major Challenges in Attracting and Retaining Talented Employees. Frontiers in Psychology, Vol. 9, 1750, pp. 1-10.
 • Cappelli, P., Keller, J.R. (2014), Talent management: conceptual approaches and practical challenges. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, Vol. 1, pp. 305-331.
 • Chamorro-Premuzic T., Frankiewicz B. (2019). Does Higher Education Still Prepare People for Jobs? Harvard Business Review, https://hbr.org/2019/01/does-higher-educationstill-prepare-people-for-jobs (dostęp: 14.04.2019).
 • Chhinzer N., Russo A.M. (2018), An exploration of employer perceptions of graduate student employability. Education + Training, Vol. 60, Iss. 1, pp. 104-120.
 • https://sjp.pwn.pl/slowniki/skojarzenie.html (dostęp: 16.04.2019).
 • http://www.statystyka.az.pl/test-anova-kruskala-wallisa.php (dostęp: 10.04.2018).
 • http://www.statystycy.pl/t4997_1_test_rangowy_kruskala-wallisa.php (dostęp: 10.04.2018).
 • Lievens, F., Slaughter, J.E. (2016), Employer Image and Employer Branding: What We Know and What We Need to Know. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, vol. 3, pp. 407-440.
 • Magids, S., Zorfas, A., Leemon, D. (2015), The New Science of Customer Emotions. Harvard Business Review, https://hbr.org/2015/11/the-new-science-of-customer-emotions (dostęp: 25.04.2019).
 • Parry, E., Urwin, P. (2011), Generational differences in work values: A review of theory and evidence. International Journal of Management Review, Vol. 13, pp. 79-96.
 • Reis, G.G., Braga, B.M. (2016), Employer attractiveness from a generational perspective: Implications for employer branding. Revista de Administraçao, Vol. 51, No. 1, pp. 103-116.
 • Sokro, E. (2012), Impact of employer branding on employee attraction and retention. European Journal of Business and Management, Vol. 4, No. 18, pp. 164-173.
 • Szreder, M. (2010), Losowe i nielosowe próby w badaniach statystycznych. Przegląd Statystyczny, No. 4, pp. 168-174.
 • Tomlinson, M. (2008), The degree is not enough': students' perceptions of the role of higher education credentials for graduate work and employability. British Journal of Sociology of Education, Vol. 29, No. 1, pp. 49-61.
 • Tóth-Téglás, T., Hlédik, E., Fónadová, L. (2016), An Analysis of Employer Requirements of University Graduates. Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 13, No. 5, pp. 169-188.
 • Wallace, M., Lings, I., Cameron, R. (2012), Industry branding: attracting talent to weaker profile industries. Asia Pacific Journal of Human Resources, Vol. 50, pp. 483-502.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171577218

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.