PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 12 | 11--19
Tytuł artykułu

Quick fixes - pakiet zmian VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym

Warianty tytułu
Quick Fixes: Package of Amendments Relating to VAT in Intra-Community Trade
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z początkiem 2020 r. w państwach członkowskich wejdą w życie zmiany w istotny sposób modyfikujące dotychczasowe zasady opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego. W założeniach zmiany te powinny uprościć i usprawnić rozliczenia VAT oraz wyjaśnić występujące obecnie wątpliwości, ale jednocześnie mogą spowodować dodatkowe utrudnienia w związku z nałożeniem licznych formalnych obowiązków. Naturę tych zmian oddaje powszechnie stosowane określenie ich jako quick fixes, czyli według Cambridge Dictionary "Coś, co wydaje się być szybkim i łatwym rozwiązaniem problemu, ale w rzeczywistości nie jest zbyt dobre lub nie będzie funkcjonować długo". Są to więc "łatki" naprawiające system przejściowy, zanim dojdziemy do modelu docelowego. Funkcjonujący obecnie system przejściowy pierwotnie był założony na 4 lata, a przetrwał ponad 20 lat. System ten zakłada fikcje dwóch transakcji: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) opodatkowanej przez dostawcę stawką 0% VAT i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) opodatkowanego przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia. Takie zasady towarowych transakcji wewnątrzunijnych spowodowały występowanie na szeroką skalę procederów przestępczych skutkujących wyłudzeniem VAT (tzw. karuzele VAT-owskie bądź innego rodzaju oszustwa oparte na konstrukcji znikających podatników). System ten ma być zastąpiony w ciągu kilku najbliższych lat wypracowanym przez Komisję Europejską modelem docelowym. Polegałby on na likwidacji dwóch sztucznych transakcji (WDT i WNT) i opodatkowaniu dostawy przez sprzedawcę w kraju, do którego towary są dostarczane. Wyjątkiem byłaby dostawa dokonywana na rzecz tzw. certyfikowanego podatnika, który mógłby rozliczyć VAT zamiast sprzedawcy. Zanim jednak dojdziemy do modelu docelowego, od przyszłego roku podatnicy będą musieli dostosować swoje rozliczenia do zmian wynikających z tzw. qick fixes.(abstrakt oryginalny)
EN
In early 2020, certain amendments will enter into force in the Member States. They will modify signifi cantly the current rules of taxation of intra-Community trade in goods with VAT. The assumption is that those amendments should simplify and streamline VAT settlements, as well as dispel the existing doubts, but at the same time they can cause additional diffi culties due to the numerous formal duties they provide for. The nature of those amendments is well captured by their popular nickname: quick fixes, which, according to the Cambridge Dictionary, means 'something that seems to be a fast and easy solution to a problem but is in fact not very good or will not last long'. These are, then, 'patches' to fix the transitional system, before we reach the target model. The existing transitional system was originally meant to last four years, but it has survived for over 20 years. This system assumes the fiction of two transactions: intra-Community supply of goods (ICS), for which the supplier charges VAT at 0% rate, and intra-Community acquisition of goods (ICA), where the recipient accounts for VAT under the reverse charge mechanism. These principles applicable to intra-Community transactions on goods have brought on widespread criminal activity resulting in VAT fraud (the so-called VAT carousels or other fraudulent dealings based on the construction of missing traders). In the next few years this system is to be replaced with the target model developed by the European Commission. It would involve abolishing the two artifi cial transactions (ICS and ICA) and tax being accounted for by the seller in the country to which goods are supplied. The only exception would be supply to a socalled certifi ed taxable person, who would be allowed to settle VAT instead of the seller. But before the target model is in place, from next year taxpayers will have to make their settlements in accordance with the changes resulting from the 'quick fixes'. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--19
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171578622

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.