PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
23 (2019) | nr 2 Współczesne wyzwania a uniwersalność nauk ekonomicznych, czyli od "Ekonomiki" E. Taylora do "Strategii" R. Krupskiego | 117--133
Tytuł artykułu

Stres związany z restrukturyzacją organizacji : perspektywa psychologiczna

Autorzy
Warianty tytułu
Stress Related to the Restructuring of the Organization : Psychological Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stres organizacyjny jest pochodna między innymi rozwoju firmy, którego jednym z istotnych etapów jest restrukturyzacja, związana z dostosowaniem firmy do wymagań cywilizacyjnych płynących z poza organizacyjnej przestrzeni społecznej. W zaproponowanym autorskim modelu stresu organizacyjnego związanymi z restrukturyzacja, zwrócono uwagę na kontekst: sytuacyjny (np. kryzys ekonomiczny o zasięgu lokalnym lub światowym), personalny (np. postawy i zachowania lękowe wywołane perspektywą zmian w organizacji firmy), strukturalny (np. redukcja etatów, konserwatyzm kadry kierowniczej, itp.). W pracy wskazano na źródła oporności wobec restrukturyzacji, wśród których najważniejszym jest lęk przed zmianami, oraz na niektóre sposoby ich minimalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizational stress is a derivative of, among others, the development of the company, one of whose important stages is restructuring, related to the adaptation of the company to the civilization requirements arising from outside the organizational social space. In the proposed proprietary model of organizational stress related to restructuring, attention has been paid to the context: situational (e.g. economic crisis on a local or global scale), personal (e.g. attitudes and anxiety behaviors caused by the perspective of changes in the organization of the company), structural (e.g. reduction of jobs , management conservatism, etc.). The paper points to sources of resistance to restructuring, among which the most important is fear of changes, and some ways of minimizing them. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Andrzejczak W., Finansowanie przedsiębiorstw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2016.
 • Antonovsky A., Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, [w:] I. Heszen-Niejodek, H. Sęk (red.) Psychologia zdrowia, PWN, Warszawa 1997, s. 206-231.
 • Berry J.W., Ataca B., Cultural factors in stress, [w:] G. Fink (ed.) Encyclopedia of stress. Second edition, vol. 1, Academic Press, New York 2007, s. 672-678.
 • Bogusławski K., Dyrkiewicz F., Oceny w sprawozdaniu finansowym, [w:] P. Koc (red.) Sprawozdania finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2015.
 • Cooper CL., Dewe P., Stress: A brief history. Boston, Blackwell 2004.
 • Czekaj K., Koszty działalności firmy, "Rachunkowość" nr 11, 2014.
 • Dawidkowski J., Zasoby finansowe, 2016, http://czytelnia.cnbop.pl/czytelnia/13/28, (11.12.2016).
 • Dohrenwend B.S., Dohrenwend B.P. (eds.), Stressful life events: Their nature and effects, J. Wiley and Sons, New York 1974.
 • Dollard J., Doob L.W., Miller N.E., Mower O.H., Sears R.R., Frustration and aggression, Yale Universit. Press, New Haven 1939.
 • Erikson E.H., Identify youth and crisis, Norton, New York 1968.
 • Fink G. (Ed.) Encyclopedia of stress. Second Edition (Vol. 1-3), Academic Press New York 2007.
 • Fink G. (Ed.), Encyclopedia of stress. Second Edition, Vol. 2, Academic Press, New York 2007.
 • Kowalik S., Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2015.
 • Lazarus R.S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer Publishing Co., New York 1984.
 • Le Bon G., Psychologia tłumu, PWN, Warszawa 1986.
 • Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego. Placet, Warszawa 2000.
 • McEwen B.S., Homeostasis, [w:] G. Fink (Ed.): Encyclopedia of stress. Second Edition, Vol. 2, 2007, pp. 347-348.
 • Oberg K., Culture shock: Adjustment to new cultural environments, "Practical Anthropology" 7, 1960, s. 177-182.
 • Selye H., Stress and a holistic view of health for the nursing profession, [w:] K.E. Claus and J.T. Bailey (Eds.), Living with stress and promoting well-being, The CV Mosby Co. London 1980.
 • Selye H., Stress and distress, J.B. Lippincott Co., New York 1975.
 • Selye H., Stress without distress, J.B. Lippincott Co., Philadelphia 1974.
 • Selye H., The stress concept today, [w:] I.L. Kutash, L.B. Shlesinger and Associates (Ed.), Handbook of stress and anxiety. San Francisco 1980, Jossey-Bass.
 • Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Warszawa 2003 PWE.
 • Terelak J.F., Stres organizacyjny, Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa 2005.
 • Terelak J.F., Stres życia, Wyd. UKSW, Warszawa 2015.
 • Ustawa z 29 kwietnia 2004 r. o podatku VAT (Dz. U. Nr 30, poz. 1024 ze zm.)
 • Yates A.J. (ed.), Frustration and confict: Enduring problems in psychology, D. Van NostrandCo. Inc., London 1965.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171601277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.