PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2008) | nr 4 (59) | 251--260
Tytuł artykułu

Zmiany zawartości azotanów(V) i (III) w szpinaku mało przetworzonym, pakowanym i przechowywanym w atmosferze modyfikowanej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Content of Nitrates (III) and (V) in the Minimally Processed Spinach Packed and Stored in Modified Atmosphere
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy określono wpływ pakowania w atmosferze modyfikowanej przy zastosowaniu folii opakowaniowej o przepuszczalności tlenu 1900 i 3000 cm3/m2/24 h •bar na zmiany zawartości azotanów(V) i (III) w szpinaku, w ciągu 12 dni przechowywania, w temperaturze 4 ºC. Zawartość azotanów(V) zarówno w surowcu, jak i we wszystkich analizowanych próbach pakowanych w atmosferze modyfikowanej była wysoka i wynosiła od 937 do 1212 mg/kg ś.m., nie przekraczała jednak dopuszczalnych poziomów. Po 12 dniach przechowywania prób pakowanych w powietrzu i w atmosferze o składzie: 10 % O2, 10 % CO2, 80 % N2 odnotowano dużą zawartość azotanów(III), przy czym większą zawartością tych związków charakteryzowały się próby zapakowane w folię o przepuszczalności 3000 cm3/m2/24 h•bar (odpowiednio 105 i 221 mg/kg), mniejszą natomiast próby zapakowane w folię o przepuszczalności 1900 cm3/m2/24 h•bar (odpowiednio 77 i 124 mg/kg). Próby pakowane w powietrzu i w atmosferze modyfikowanej o składzie: 10 % O2, 10 % CO2, 80 % N2 charakteryzowały się także najniższą jakością sensoryczną, niezależnie od zastosowanego materiału opakowaniowego. Najwyższą jakością sensoryczną, a także najmniejszym wzrostem zawartości azotanów(III) w czasie przechowywania charakteryzowały się próby zapakowane w atmosferze o składzie: 20 % O2, 5 % CO2, 75 % N2 i 20 % O2, 25 % CO2, 55 % N2. (abstrakt oryginalny)
EN
Under the study presented, it was determined the effect of packing spinach in a modified atmosphere and using a packaging film of an oxygen permeability of 1900 and 3000 cm3/m2/24 h•bar on changes in nitrates(III) and (V) in the spinach packed during its 12-day storage at 4 ºC. The content of nitrate(V) was high in both the raw material and all the analyzed samples packed in a modified atmosphere; it ranged from 937 to 1212 mg/kg f.w., though, it did not exceed the admissible limits. A high content of nitrates( III) was recorded in the samples stored for 12 days and packed in air and in the atmosphere with 10 % O2, 10 % CO2, and 80 % N2. The samples wrapped with the film of a permeability of 3000 cm3/m2/ 24 h•bar (105 and 221 mg/kg, respectively) had a higher content of nitrates(III), whereas the samples wrapped with the film of a permeability of 1900 cm3/m2/24 h•bar (77 and 124 mg/kg, respectively) had lower contents of nitrates(III). The samples packed in the air and in the modified atmosphere with 10 % O2, 10 % CO2 and 80 % N2 were characterized by the worst sensory quality, irrespective of the applied packing material. It was found that the samples packed in the atmosphere containing 20 % O2, 5 % CO2, 75 % N2 and 20 % O2, 25 % CO2, 55 % N2 had the best sensory quality and the lowest increase in the contents of nitrates(III) during their storage. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
251--260
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • [1] Amr A., Hadidi N.: Effect of cultivar and harvest date on nitrate (NO3) and nitrite (NO2) content of selected vegetables grown under open field and greenhouse conditions in Jordan. J. Food Comp. Anal., 2001, 14, 59-67.
 • [2] Bąkowski J., Michalik H., Horbowicz M.: Wpływ opakowania i warunków składowania na niektóre cechy jakościowe szpinaku. Biul. Warzyw.,1996, 45, 91-103.
 • [3] Biegańska-Marecik R., Walkowiak-Tomczak D., Czapski J.: Changes in contents of nitrates(III) and (V) in spinach (Spinacia oleracea) and kale (Brassica oleracea var acephala) under modified atmosphere storage conditions. Pol. J. Envir. Stud., 2006, 15 (2b), 56-59.
 • [4] Elia A., Santamaria P., Serio F.: Nitrogen nutrition, yield and quality of spinach. J. Sci. Food Agric. 1998, 76.
 • [5] Grevsen K., Kaack K.: Quality attributes and morphological characteristics of spinach (Spinacia oleracea L) cultivars for industrial processing. J. Veg. Crop., Production., 1996, 2, 15-19.
 • [6] Jaworska G.: Content of nitrates, nitrites, and oxalates in New Zealand spinach. Food Chem., 2005, 89 (7), 235-242.
 • [7] Jaworska G., Kmiecik W.: Content of selected mineral compounds, nitrates III and V, and oxalates in spinach (Spinacia oleracea L.) and New Zealand spinach (Tetragonia expansa murr.) from spring and autumn growing seasons. EJPAU, Food Sci. Technol. 1999, 2 (2), 1-10.
 • [8] JECFA: Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives - Evaluation of certain food additives and contaminants. World Health Organization, 2002.
 • [9] Lundberg J.O., Feelish M., Bjorne H., Jansson E.A., Weitzberg E.: Cardioprotective effects of vegetables: Is nitrite the answer? Ni. Ox. Biol Chem.. 2006, 15, 359-362.
 • [10] Michalik H., Bąkowski J.: Zawartość azotanów i azotynów w przetworach z marchwi i szpinaku w czasie składowania i przygotowania do spożycia. Przem. Ferm. Owoc. Warzyw., 1996, 6, 32-34.
 • [11] PN-92/A-75112. Owoce, warzywa i ich przetwory. Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów.
 • [12] [12] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1822/2005 z dnia 8 listopada 2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 466/2001 w odniesieniu do azotanów w niektórych warzywach. Dz. Urz. UE z 9.11.2005, L 293/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.