PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | nr 1 | 67--81
Tytuł artykułu

Wymaganie obecności na zajęciach w czasie choroby jako przykład ukrytego programu studiowania medycyny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Requiring Class Attendance during Illness as an Example of the Hidden Curriculum in Medical Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Poznanie doświadczeń studentów medycyny pozwala na wgląd w te aspekty edukacji i socjalizacji do zawodu lekarza, które nie są widoczne w oficjalnych programach nauczania. Artykuł przedstawia wyniki wielowątkowego badania fokusowego, w którym wzięli udział studenci i studentki medycyny kształcący się na trzech polskich uczelniach medycznych. Celem artykułu jest (1) opisanie doświadczeń badanych studentów odnośnie do trudności z odrabianiem i usprawiedliwianiem nieobecności na zajęciach oraz (2) skonfrontowanie tych doświadczeń z regulaminami studiów oraz wymogami etyki zawodowej dotyczącymi kształtowania postaw prozdrowotnych. (fragment tekstu)
EN
Considering medical students' experiences gives insights into aspects of their education and socialization to the medical profession that are not visible from official curricula. This article presents the results of a multi-thread focus group study involving medical students studying at three Polish medical universities. The aims of the article are: 1) to describe the surveyed students' experiences re-garding difficulties associated with missing classes and justifying their absence, and; 2) to confront these experiences with their universities' policies and profes-sional ethics demands that require the development of pro-health attitudes. The practices described by the respondents are considered to constitute an example of a "hidden curriculum", i.e. the shaping of students' attitudes not through officially taught content, but, rather, through widespread customs in a given institution. The conclusion is that the medical students' experiences are inconsistent with Polish law and the regulations of their universities. The described practices also seem to be inconsistent with Article 71 of the Polish Code of Medical Ethics, which prohibits doctors from promoting anti-health attitudes. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
67--81
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warsaw
 • Warsaw University of Life Sciences
Bibliografia
 • Becker, H. S., Geer, B., Hughes, E. C., & Strauss, A. L. (1961). Boys in White: Student Culture in Medical School. New Brunswick, London: Transaction Books.
 • Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2). 77-101. https://doi.org/10.1191/1478 088706qp063oa
 • Byczkowska, D. (2006). Solidarność zawodowa jako wynik socjalizacji wtórnej. Na przykładzie zawodu lekarza. Przegląd Socjologii Jakościowej, 2(1), 88-110.
 • Credé, M., Roch, S. G., & Kieszczynka, U. M. (2010). Class attendance in college: a meta-analytic review of the relationship of class attendance with grades and student characteristics. Review of Educational Research, 80(2). https://doi.org/10.3102/0034654310362998
 • Deane, R. P., & Murphy, D. J. (2013). Student attendance and academic performance in undergraduate obstetrics/gynecology clinical rotations. JAMA: Journal of the American Medical Association, 310(21), 2282-2288. https://doi.org/10.1001/jama.2013.282228
 • Eisen, D. B., Schupp, C. W., Isseroff, R. R., Ibrahimi, O. A., Ledo, L., & Armstrong, A. W. (2015). Does class attendance matter? Results from a second-year medical school dermatology cohort study. International Journal of Dermatology, 54(7), 807-816. https://doi.org/10.1111/ijd.12816
 • Griffith III, C. H., & Wilson, J. F. (2001). The loss of student idealism in the 3rd-year clinical clerkships. Evaluation & the Health Professions, 24(1), 61-71. https://doi.org/10.1177/01632780122034795
 • Hafferty, F. W., & Franks, R. (1994). The hidden curriculum, ethics teaching, and the structure of medical education. Academic Medicine, 69(11), 861-871. https://doi.org/10.1097/00001888-199411000-00001
 • Hafferty, F. W., Gaufberg, E. H, & O'Donnell, J. F. (2015). The Role of the Hid-den Curriculum in "On Doctoring" Courses. AMA Journal of Ethics, 17(2), 130-139. https://doi.org/10.1001/virtualmentor.2015.17.02.medu1-1502
 • Hennink, M. M. (2014). Focus group discussions: Understanding qualitative research. Oxford: Oxford University Press.
 • Hew, K. F., & Lo, Ch. K. (2018). Flipped classroom improves student learning in health professions education: a meta-analysis. BMC Medical Education, 18(1). https://doi.org/10.1186/s12909-018-1144-z
 • Kaczmarek, E. (2018). Jak uczyć etyki przyszłych lekarzy? Przegląd aktywnych metod dydaktycznych przydatnych w nauczaniu etyki medycznej. Edukacja, 145(2), 75-87.
 • Kauffman, Ch. A., Derazin, M., Asmar, A., & Kibble, J. D. (2018). Relationship between classroom attendance and examination performance in a second-year medical pathophysiology class. Advances in Physiology Education, 42(1), 593-598. https://doi.org/10.1152/advan.00123.2018
 • Kodeks Etyki Lekarskiej. (2004). Warszawa: Naczelna Izba Lekarska, 1-32.
 • Krzyżanowski, M. (2011). Analiza zogniskowanych wywiadów grupowych. W: R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych (s. 255-280). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Lempp, H., & Seale, C. (2004). The hidden curriculum in undergraduate medical education: qualitative study of medical students' perceptions of teaching. British Medical Journal, 329(7469), 770-773. https://doi.org/10.1136/bmj. 329.7469.770
 • Lichtman, M. (2009). Qualitative research in education: A user's guide. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, DC: Sage Publications.
 • Łuków, P. (2012) Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Merton, R. K., Reader, G., & Kendall, P. L. (1957). The student physician: Introductory studies in the sociology of medical education. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Morley, Ch. P., Roseamelia, C., Smith, J. A., & Villarreal, A. L. (2013). Decline of medical student idealism in the first and second year of medical school: a survey of pre-clinical medical students at one institution. Medical Education Online, 18(1), 21194. https://doi.org/10.3402/meo.v18i0.21194
 • Przewodnik dydaktyczny dla studentów III roku. Rok akademicki 2019/2020. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski. https://www.2wl.wum.edu.pl/pl/kierunek-lekarski/przewodniki-dydaktyczne
 • Regulamin studiów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. (2019). Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/2019 Senatu GUMed z dnia 29.04.2019. https://bip.gumed.edu.pl/attachment/attachment/62699/zal_nr_1_do_u2919_Regulamin_studiow.pdf
 • Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Załącznik do uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019. https://bip.uj.edu.pl/documents/ 1384597/142615457/uchw_nr_25_2019_zal_1.pdf/35373d5f-857e-4635-998d-d3acec80bb98
 • Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Załącznik do Uchwały nr 54/2019 Senatu WUM z dnia 24 czerwca 2019. https://www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/uchwala_senatu_nr_54_z_dnia_24_czerwca_2019_r._-_zalacznik_regulamin_studiow_warszawskiego_ uniwer-sy_0.pdf
 • Reynolds, L. T., & Herman-Kinney, N. J. (2003) Handbook of Symbolic Interactionism. Walnut Creek, CA: Altamira Press.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Dz. U. 2019, poz. 1573.
 • Różyńska, J. (2018). Kodeksy deontologiczne a system prawa powszechnego. W: R. Kubiak, L. Kubicki & E. Zielińska (red.), System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego (s. 69-79). Warsza-wa: Wolters Kluwer Polska.
 • Schillerstrom, J. E., & Lutz, M. (2013). Academic Performance in the Context of a "Three Excused Absences" Psychiatry Clerkship Policy. Academic Psychiatry, 37, 171-174. https://doi.org/10.1176/appi.ap.12050091
 • Sokołowska, M. (1986). Socjologia medycyny. Warszawa: Wydawnictwo PZWL.
 • Subramaniam, B. S., Hande, S., & Komattil, R. (2013). Attendance and Achievement in Medicine: Investigating the Impact of Attendance Policies on Academic Performance of Medical Students. Annals of Medical and Health Scie-nce Research, 3(2), 202-205. https://doi.org/10.4103/2141-9248.113662
 • Szewczyk, K. (2018). Kurs pozaformalny w edukacji moralnej studentów medy-cyny i młodych lekarzy. Diametros, 57, 61-87. https://doi.org/10.13153/diam.1236
 • Tobiasz-Adamczyk, B. (2002). Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2018, poz. 1668. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
 • Wójcik, J. (2018). Lekarz: zawód czy powołanie? Postawy lekarzy wobec pracy zawodowej. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
 • Yusoff, M. S. B. (2014). Association of academic performance and absenteeism among medical students. Education in Medicine Journal, 6(1), 40-44. https://doi.org/10.5959/eimj.v6i1.248
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171606471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.