PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 4 | 105--134
Tytuł artykułu

The Sharing Economy and the Behaviour of Young Polish Singles: The Case of BlaBlaCar

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gospodarka współdzielenia a zachowania polskich młodych singli: przypadek BlaBlaCar
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article is a research exercise. The purpose of the study is to provide an insight into what young singles know about the sharing economy and what their key motives are for using the BlaBlaCar platform, the most popular sharing economy venture for passenger transport. In the theoretical part of the text, based on a critical analysis of the literature, the concept and essence of the sharing economy are explained, the BlaBlaCar transport service is characterised as a flagship example of the sharing economy, and an attempt is made to explain the terms "single" and "young single". The empirical section focuses on the research conceptualisation and a description of the research sample and its characteristics. Subsequently, following the author's own research, the knowledge of young singles about the sharing economy is analysed, and the most important motives encouraging them to use the BlaBlaCar platform are discussed. The analysis is based on a survey questionnaire administered from May 1 to July 30, 2018 in a sample of 826 young singles who made independent decisions in the market. The survey shows that young singles demonstrated fairly good knowledge of sharing economy ventures and the most popular car sharing websites. However, they are confused about the rich terminology associated with collaborative platforms and often misunderstand the sharing economy, identifying it with the access economy, gift economy or on-demand economy. BlaBlaCar is undoubtedly one of the most popular examples of the practical application of sharing economy fundamentals. The survey reveals that almost three-fifths of respondents use the BlaBlaCar platform. Its active participants are most often men in the 18-23 age group, with a bachelor's or engineering degree, earning a monthly income not exceeding PLN 3,000, and living in cities with over 500,000 inhabitants. Lower travel costs, better travel conditions, the possibility of reaching a destination quickly and directly and environmental considerations proved to be the most important motives for the respondents to use BlaBlaCar. In turn, social relations that are established among the users of websites such as BlaBlaCar.pl are a kind of hybrid of relations developed in direct interaction during shared rides and those built up in cyberspace.(original abstract)
Artykuł ma charakter badawczy. Celem opracowania jest uchwycenie wiedzy posiadanej przez młodych singli na temat gospodarki współdzielenia oraz kluczowych motywów skłaniających ten segment konsumentów do korzystania z serwisu BlaBlaCar jako najpopularniejszego przedsięwzięcia sharing economy w zakresie transportu osobowego. W części teoretycznej tekstu, na podstawie krytycznej analizy literatury, wyjaśniono pojęcie i istotę gospodarki współdzielenia, scharakteryzowano usługę transportową Bla-BlaCar będącą jej sztandarowym przykładem oraz podjęto się próby wyjaśnienia pojęć "singiel" i "młody singiel". W części empirycznej artykułu skoncentrowano się na konceptualizacji badań oraz opisie próby badawczej i jej cechach charakterystycznych. Następnie na podstawie badań własnych przeanalizowano wiedzę młodych singli na temat sharing economy oraz omówiono najistotniejsze motywy zachęcające ich do korzystania z serwisu BlaBlaCar. Podstawą analizy jest kwestionariusz ankiety przeprowadzonej w okresie od 1 maja do 30 lipca 2018 roku na próbie 826 młodych singli, którzy podejmowali suwerenne decyzje na rynku. Z przeprowadzonego badania wynika, że młodzi single wyka-zali się w miarę dobrą znajomością przedsięwzięć sharing economy i najpopularniejszych serwisów internetowych w zakresie współdzielenia pojazdów, jednak gubili się w boga-tej terminologii związanej z platformami współpracy i często nieprawidłowo pojmowali gospodarkę współdzielenia, utożsamiając ją z gospodarką dostępu, gospodarką daru czy gospodarką na żądanie. BlaBlaCar to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych przykładów zastosowania fundamentów gospodarki współdzielenia w praktyce. Z przeprowadzonego badania wynika, że prawie 3/5 ankietowanych korzysta z serwisu BlaBlaCar. Aktywnymi uczestnikami wspomnianej platformy wymiany są najczęściej mężczyźni z grupy wieko-wej 18-23 lata, legitymujący się wykształceniem licencjackim lub inżynierskim, dysponujący miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 3 tys. PLN i zamieszkujący miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. Najważniejszymi motywami skłaniającymi badanych do korzystania z BlaBlaCar okazały się niższe koszty podróży, lepsze warunki podróżowania, możliwość szybkiego i bezpośredniego dojazdu do miejsca docelowego oraz względy ekologiczne. Z kolei relacje społeczne, jakie nawiązują się między użytkownikami serwisów typu BlaBlaCar.pl, stanowią swoistą hybrydę relacji powstających w bezpośredniej interakcji w czasie wspólnych przejazdów oraz tych, które powstają w cyberprzestrzeni. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
105--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Academic Unit for Economics, Faculty of Management, University of Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Belk R. [2014], You Are What You Can Access: Sharing and Collaborative Consumption Online, Journal of Business Research, 67(8): 1595-1600.
 • Bell D. [1991], Modes of Exchange: Gift and Commodity, The Journal of Socio-Economics, 20(2): 155-167.
 • Biedrzycki N. [2019], Sharing economy rewolucjonizuje światowy rynek, ale prawo za tym nie nadąża, https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/sharing-economy-nowa-ekonomia--wplynela-na-swiatowy-rynek/l754w2b [December 22, 2019].
 • Bonciu F., Bâlgăr A. [2016], Sharing Economy as a Contributor to Sustainable Growth. An EU Perspective, Romanian Journal of European Affairs, 16(2): 36-45.
 • Botsman R., Rogers R. [2011], What's Mine Is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live, Collins, London.
 • Botsman R. [2016], The sharing economy lacks a shared definition, www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition [March 2, 2018].
 • Botsman R. [2017], Defining The Sharing Economy: What Is Collaborative Consumption - And What Isn't, http://www.fastcoexist.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-iscollaborative-consumption-and-what-isnt/1 [March 7, 2018].
 • Böcker L., Meelen T. [2017], Sharing for people, planet or profit? Analysing motivations for intended sharing economy participation, Environmental Innovation and Societal Transitions, June, 23: 28-39.
 • Chambers-Schiller L. [1999], Singlehood, In: Stearns P.N. (ed.), Encyclopaedia of Social History, Routledge, New York-London.
 • Codagnone C., Martens B. [2016], Scoping the Sharing Economy: Origins, Definitions, Impact and Regulatory Issues, Digital Economy Working Paper 2016/01 JRC100369, Seville: Institute for Prospective Technological Studies.
 • Cohen M.A. [2009], The Emergence of a Global Generation, The Futurist, 43(1): 57-59.
 • Cohen B., Kietzmann J. [2014], Ride on! Mobility business models for the sharing economy, Organization and Environment, 27(3): 279-296.
 • De Grafe A. [2016], So long, collaborative economy!. https://www.ouishare.net/article/so-longcollaborative-economy [May 8, 2017].
 • Deml S. [2009], Singles also Thema in der Familiensoziologie Stellenwert, Probleme und unterschiedliche Facetten in der sozialwissenschaftlichen Forschung, Grin Verlag, München.
 • Denning S. [2014], An economy of access is opening for business: five strategies for success, Strategy & Leadership, 42(4): 14-21.
 • Dredge D., Gyimothy S. [2015], The Collaborative Economy and Tourism: Critical Perspectives, Questionable Claims and Silenced Voices, Tourism Recreation Research, 40(3): 286-302.
 • Feelländer A., Ingram C., Teigland R. [2015], Sharing Economy - Embracing Change with Caution, Näringspolitiskt Forum Rapport
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171608845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.