PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów | 27--35
Tytuł artykułu

Hybrydyzacja jako wyraz inteligencji strategicznej w zarządzaniu rozwojem terytorialnym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozdziału jest ukazanie takich aspektów inteligencji strategicznej, które - przyjmując hybrydowe formy - podnoszą jakość zarządzania terytorialnego i otwierają go na społeczności, organizujące się w różnych skalach terytorialnych. Rozdział ma charakter teoretyczny. Został opracowany na podstawie studiów literaturowych oraz osobistego doświadczenia autora, związanego z doradztwem dotyczącym prowadzenia polityki rozwoju w skalach krajowej, regionalnej i lokalnej. We wnioskach podkreślono charakter i znaczenie hybrydowych struktur oraz instytucji o wysokim poziomie złożoności dla formułowania inteligentnych i sprawnych środków oddziaływania na nadchodzącą rzeczywistość. (fragment tekstu)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Anheier H.K., Krlev G. (2014), Welfare Regimes, Policy Reforms, and Hybridity, "American Behavioral Scientist", Vol. 58, No. 11, s. 1395-1411.
  • Boyer R. (1997), Evolutions des modeles productifs et hybridation. Géographie, historie et théorie, Programme CEPREMAP, CNRS, E.H.E.S.S., No. 9804.
  • Boyer R. (2013), Bringing Asia into the Comparative Approach, SASE Conference, Mediolan, 28.06.2013, http://robertboyer.org/download/BoyerSASESEBringingAsia28062013.pdf (dostęp: 07.08.2019).
  • Brosseau D., Ebrahim S., Handscomb Ch., Thaker S. (2019), The Journey to an Agile Organization, McKinsey & Company.
  • Brown J., Duguid P. (2000), The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Boston.
  • Carayannis E.G., Barth T.D., Campbell D. (2012), The Quintuple Helix Innovation Model: Global Warming as a Challenge and Driver for Innovation, "Journal of Innovation and Entrepreneurship", Vol. 1, No. 1, https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/2192-5372-1-2 (dostęp: 10.08.2019).
  • Cohen B. (2015), The Three Generations of Smart City, https://www.fastcompany.com/ 3047795/the-3-generations-of-smart-citie (dostęp: 14.11.2019).
  • Czarniawska B., Solli R. (2017), Hybrydyzacja sektora publicznego, "Studia Polityczne", t. 45, nr 2, s. 11-26.
  • Drobniak A. (2017), Hybrydyzacja rozwoju - przypadkowość czy nowy wzorzec rozwoju? [w:] A. Drobniak (red.), Nowe sektory gospodarki w rozwoju miasta - hybrydyzacja rozwoju, Wydawnictwo UE, Katowice, s. 30-46.
  • Drobniak A. (2019), Definiowanie koncepcji hybrydyzacja rozwoju, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 45, s. 23-40.
  • Elsner W. (2004), The "New" Economy: Complexity, Coordination and a Hybrid Governance Approach, "International Journal of Social Economics", Vol. 31, No. 11/12, s. 1029-1049.
  • Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler-Milanović N., Meijers E. (2007), Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Centre of Regional Science (SRF), Wien.
  • Graham M. (2008), Warped Geographies of Development: The Internet and Theories of Economic Development, "Geography Compass", No. 2.
  • Hausner J. (2013), Rozwój społeczno-gospodarczy [w:] J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
  • Hausner J., Kudłacz M. (2017), City-Idea - How to Ensure Circular Development [w:] OPEN EYES BOOK 2, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, s. 189-222.
  • Herring J.P. (1992/2007), The Role of Intelligence in Formulating Strategy, "Journal of Business Strategy", Vol. 13, No. 5, s. 54-60.
  • Khana P. (2012), The Rise of Hybrid Governance, McKinsey Report.
  • Logvinov V., Lebid N. (2018), Is the Smart Cities of Hybrid Model of Local Government - The Type III Cities: Four Possible Answers, "Smart Cities and Regional Development Journal", Vol. 2(1), s. 9-30.
  • Noworól A. (2013), Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
  • Noworól A. (2014), The Role of Hybrid Partnerships in the Management of Develop-ment [w:] I.P. Kovacs, C.M. Profiroiu (ed.), Regionalisation and Inter-regional Cooperation, NISPAcee, Bratysława.
  • Noworól A. (2019), Despacjalizacja jako instrument rozwoju terytorialnego, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", z. 273-274, s. 19-28.
  • Orłowski A. (2019), Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City, CeDeWu, Warszawa.
  • Palej M. (2010), Hybrydy - nowe elementy w strukturze miast, "Czasopismo Techniczne. Architektura", r. 107, z. 14, s. 57-64.
  • Rybicki J. (2015), Inteligencja strategiczna w myśleniu sieciowym [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 32(2), s. 345-359.
  • Sajdak M. (2016), W poszukiwaniu inteligencji strategicznej [w:] S. Gregorczyk, W. Mierzejewska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym: Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 150-162.
  • Schumpeter J.A. (2005), Development, "Journal of Economic Literature", Vol. 43, No. 1.
  • Sosnowska A. (2014), Inteligencja strategiczna a dążenie do społecznej odpowiedzialności firmy, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka", nr 10(2), s. 25-33.
  • Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, wydanie III uzupełnione, Warszawa, https://docplayer.pl/3386320-Ekonomika-instytucjonalna.html (dostęp: 08.08.2019).
  • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (2007), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 2007/C 306/01, Lizbona, Bruksela.
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020.
  • Venturi R. (1966), Complexity and Contradiction in Architecture, Museum of Modern Art, New York.
  • Wells J.R. (2014), Inteligencja strategiczna. Jak stworzyć mądrą firmę, Rebis, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.